John 11

Lasalo 'ina mwawasa

1'Ebweu tai le'oale'oasina 'ana esana Lasalo. Lasalo tauna Betani taina, ta wate nuunao 'eluwa, nate Meli be Malida ma'enao simiyami. 2Ta Meli nina tauna ma'etamo Yesu 'aena 'ida bunamidi be 'uya'uyanega 'ida lo'i'ili. 3Ta tuta nina nuudina Lasalo 'ile'oasa ga taudi nuunao nidi ale sietunena Yesu 'ena, sigwae, “'Inapwana, gosiyamuna ni'atu 'ile'oasa.”

4Ta Yesu ale nina 'inononaya ta tomota 'ediya 'igwae, “Le'oasa gete 'ana mwalatoi 'aene Lasalo geya'abo 'imwawamwawasa, ta esi le'oasa gete 'iapwesa be 'enega tomota yauyaudi Yaubada sida tupu, ta wate Natuna sida tupu.”

5Ta Yesu, Malida be tasina ta wate nuudiya Lasalo 'iobobomedi sinabwana. 6'Enega tuta nina ale 'inononaya 'aene Lasalo 'ile'oasa, ga sena nina 'ena wate 'asiyata 'eluwa 'imiya ila. 7'Enega ni'atu 'asiyata sigumwala, 'ina tononoyao 'ediya 'igwae, “Gete tuga taila Yudia 'ena.”

8Ga 'ina tononoyao nidi Yesu sieonena, “'Inapwana, geya'abo tatautauya sena nina 'ena, manuna me Yudia 'etamo tuga nuwanuwadi 'aene gulewega sida unuyo.”

9Ta Yesu 'ediya 'igwae, “'Asiyata 'ana maibo'ana 'ena nate gonegonega be 'ana laba 'asuinuwanuwa. 'Enega 'eguma yaita 'asiyataya 'itatauya geya'abo 'ieseesetupe, manuna ni'atu bale'u 'ana maedana 'imiyami, 10ta esi 'eguma guguyoi 'ena 'itautauya ma'etamo 'iesetupei, manuna nigeya maedana 'ena 'imiyami.” 11'Enega ni'atu yage getedi 'i'inanedi ta wate 'ediya 'igwae, “Gosedai nina Lasalo ni'atu 'i'eno mwataya, 'enega yatatauya be yalowanowanoi.”

12Ta tonono nidi siona, “'Inapwana, 'unuwena 'eguma 'i'eno mwataya nate 'iabe 'ibobo'ana.” 13Ta Yesu 'ina ona 'ana mwalatoi 'aene Lasalo ni'atu 'imwawasa, ta esi tononoyao 'idi nuwanuwa 'aene tuga 'enomwataiya manuna 'ionaona.

14'Enega Yesu 'ediya 'iona apwesa 'ai'aila, 'igwae, “Lasalo ni'atu 'imwawasa, 15ta yagwausowala manuna 'ina mwawasa nina nigeya 'ena yamiyami, be gote 'enega 'igu guinuwa wada 'ita be wada emisegu. Bobo'ana, ta tuwa tuga tatatauya be ta'ita.”

16Ta Tomasi tauna sieesena Didiluwaluwa, 'ilolagata ga gosenao 'ediya 'iona, “Tuwa, 'ida toe'ita ma'eda tatatauya, be 'enega 'eguma 'imwamwawasa, 'abo'ada wate tamwamwawasa.” Yo 9:3v8 Yo 10:31v11 Md 9:24v16 Yo 20:25

Yesu tauna toololimana 'alena

17Ta ni'atu Yesu 'imai Betani selabenaya ga ale 'inonona 'aene ni'atu 'asiyata ata 'igumwala 'ediya Lasalo sisa'u 'ali'aliyena. 18Betani be Yelusalema nigeya 'edasola, 19'enega me Yudia yaudi ma idi 'atenuwa'ole'ole simai be 'aene Malida be Meli nuwadi tupwana sida giebobo'anedi nuudina manuna. 20Ta Malida ale 'inonona 'aene Yesu 'imeemai, 'enega taunamo 'iapwesa 'edaya be Yesu 'iaesote, ta tasina Meli anuwaya 'imiyami.

21Ga Malida nina Yesu 'ilobena ga 'ena 'igwae, “'Inapwana, 'eguma 'oyo lowa bada 'umiyamiya, geya'abo sa'i nuugu 'imwawamwawasa. 22Ta yamwalatonina 'aene tuta gete 'eguma to'ase manuna Yaubada 'ena 'usisida 'ida 'ebwa'eyo tuga.”

23'Enega Yesu Malida 'ena 'igwae, “Nuuyo mwawasega 'ida toololimana.”

24Ga waine nina 'igwae, “O, yamwalamwalatoni 'aene ma'etamo tuta 'ana 'ebe losalowa 'enaya mwawasega 'ida toololimana.”

25Ga Yesu wate 'ena 'iona, “'Abo'agu toololimana 'aledi be wate yawasi 'ai'aila. 'Enega 'abo yaita tauna 'iemisegu ta tuta nina 'imwamwawasa, yawasina ataya 'iloba. 26Ta 'eguma yaisigedi taudi mayawasidi siemisegu, geya'abo sa'i simwawamwawasa. Ta 'oyo mwa'adega? 'Igu ona gete manuna 'uemiseguya nai nigeya?”

27Ta Malida 'igwae, “'Inapwana, nadigega yaemisemu 'aene 'oyo To'etoseyana niyo, Yaubada natuna bale'uya 'umai.”

28Ni'atu Malida 'ina ona mulinaya ga 'iila anuwaya ga nada tasina Meli 'ieona ma'ulena, 'igwae, “Toe'ita nina ni'atu 'imai ga 'ienaidemu.” 29'Enega Meli 'inonona ga 'itoolo manini ta 'iapwesa sabi 'itana.

30Ta Yesu ma'etamo nigeya 'imeema 'asaya, ta esi tuga sena nina 'ena ni'a Malida 'ilobena. 31Ta me Yudia nidi taudi Meli ma'enao anuwaya sidedoi, Meli 'ina tauya si'itena ga sinuwena 'aene 'itautauya 'ali'aliya sabi dedoi, 'enega mulinega sitauya.

32Ta Meli sena nina 'ena 'iapwesa ga Yesu 'i'itena, 'enega matanaya 'ibwago sanamwa'uta ga 'ena 'igwae, “'Inapwana, 'eguma 'oyo bada lowa 'umiyamiya, geya'abo nuugu 'imwawamwawasa.” 33Ga gote 'ena Yesu Meli 'ina dedoi 'i'itena, ta wate me Yudia nidi taudi ma'enao simai 'idi dedoi wate 'i'itena, ga 'atena 'iuya, 'enega nuwana 'imwau sinabwana.

34Ga 'ediya 'ienaida, 'igwae, “Mane 'ena 'ana 'ali'ali?”

Ga sigwae, “'Inapwana, 'umai be 'ae'itayo.”
35Ga gote 'ena Yesu wate 'idedoi.

36Ta me Yudia nidi Yesu 'ina dedoi si'itena, 'enega sigwae, “Ona'ai'aila, gosiyanana 'iobobomena sinabwana.”

37Ta 'aidi 'ediyega sigwae, “Yesu nina ma ina waiwai, ga sawesawenaya tomata kebokeboyao matadi 'igie'esasedi, aga? Ta mwa'adega ga 'enega nigeya 'imeemai lowa be gosiyanana 'igiebobo'ane be 'ana le'oasega geya'abo 'imwawamwawasa?”v35 Lu 19:41v37 Yo 9:6-7

Yesu Lasalo mwawasega 'igietoolo limena

38Ta Yesu tuga ma ina nuwamwau ta 'ilaga 'ali'ali 'enaya, ta 'ali'ali nina tuga gaula, 'enega 'ana 'awa 'enaya gulewega si'aubodena.

39'Enega Yesu boda 'ediya 'igwae, “Gulewa nina gote wa'ewa yaule.”

Ta Malida, tauna tokwaiya nuuna, Yesu 'ieonena, 'igwae, “'Inapwana, ni'atu 'imwaulu, manuna 'asiyata ata ni'atu sigumwala 'ena sisa'una.”

40Ta Yesu Malida 'ieonena, “Ni'a yasimana 'emuya 'aene 'eguma 'uemisegu, ma'etamo Yaubada 'ina waiwai 'uda 'ita.”

41'Enega gulewa nina si'ewa yaulena ga Yesu 'i'itatu'e ga 'igwae, “Tamagu, kagutoki sinabwana, manuna tuta gete 'enaya 'unonogu. 42Ni'atu yamwalatonimu 'aene tuta yauna 'igu sida 'unonodi, ta gete tugai yasidasidawa tomota getedi manudi, 'enega 'imu waiwai sida 'ita be sida emisa 'ai'aila 'aene 'oyo 'uetuneguma.”

43Ta 'ina sida mulinaya 'enana sinabwanega 'ibwau ga 'igwae, “Lasalo, 'uapwesama!”

44Ga tomwawasa nina ma 'ana nugwa 'iapwesama, nimana be 'aena ta wate maninina 'oamega sinugwena, 'enega Yesu boda 'ieonedi, 'igwae, “Wali'ami be 'oama nina we'ewa yaule ta wagisine be 'itatauya.”

Me Yudia nuwanuwadi be Yesu siloemwawasi

(Madiu 26:1-5; Maki 14:1-2; Luke 22:1-2)

45Gote 'ena me Yudia nidi, taudi Meli 'ana toayausao, Yesu 'ina guinuwa si'itena, ga yaudi siemisa 'ai'ailena, 46ta esi 'aidi nigeya siemisemise, ga siila limana Palisiyao 'ediya, ga sisimanena to'ase nadigega si'itena Yesu 'iguinuwena.

47'Enega Palisiyao nidi be totaliyao 'idi 'inapwanao be wate toloinao maibo'adi siegogona, ga sigwae, “Tai nina to'ase 'ena tada guinuwe? Manuna guinuwa waiwaidi 'iguiguinuwedi. 48Ta 'eguma geya'abo tagiegie losa'uye, ma'etamo tomota maibo'adi 'ena sida emisa, be 'enega me Loma 'idi loina 'iapwesa, be 'ida Anuwa Tabu be wate 'ida boda maibo'adi sida gieto'umaliyedi.”

49Ga 'ebweu 'ediyega 'ana esana Kaiyapa tauna yakwala gote 'ena totaliyao 'idi 'inapwana sinabwana, gosenao nidi 'ieonedi, 'igwae, “'Omi sana mwagemwagemi! 50'Enega nigeya wanuwanuwa sabwalena 'aene yage bobo'ana 'edaya 'ida apwesa 'eguma 'ebweu tai ma'etamo 'imwamwawasa tomota maibo'ada manuda. Ta nigeya 'ana 'ita bobo'ana 'eguma 'abo'ada me Yudia 'ida boda sigiegie to'umaliye.”

51Ta Kaiyapa nina ona getedi 'i'inanedi nigeya tauna 'ina nuwenuwega, ta esi yakwala nina 'ena tauna totaliyao 'idi 'inapwana, 'enega 'igimisimana 'aene Yesu 'iabe 'imwamwawasa me Yudia 'idi boda manudi, 52ta nigeya 'aene me Yudia dimo manudi, ta esi sena yauyaudi 'ediya Yaubada 'ina tomotaiyao 'ida egogonedima be sieboda 'ebweu. 53'Enega 'asiyata nina gote 'ena taudi toloinao nidi siloina leleleya be 'aene sida loemwawasi.

54Gote 'enega Yesu nigeya me Yudia matadiya 'ida lopilidadana, 'enega 'ipilisinedi ga 'itauya mitawa tupitupinaya 'ebweu 'asa 'ana esana Epileimi 'enaya, ga nada ma ina tononoyao simiyami.

55Ta tuta nina 'ena me Yudia 'idi Ataona Sagalina 'ana tuta 'iloselabena, 'enega tomota yaudi 'idi 'asega situ'e Yelusalema 'ena sabi gie'esasadi be muliyega sagali nina sida guinuwe. 56Gote 'ena Yesu si'ebesena, ta tuta nina Anuwa Tabu 'ena sitootoolo taudimo 'ediya sieonaona, sigwae, “Mwa'adega 'imi nuwanuwa? Ona'ai'aila, tai nina nigeya sawesawenaya be 'imama sagali gete 'ena, aga?”

57Ona gete tomota 'awadiyega 'iapwesa, 'idi 'inapwanao 'idi loina pa'alina manuna. Manuna taudi totaliyao 'idi 'inapwanao be wate Palisiyao tomota 'ediya siemataluwaya 'aene 'eguma to sena 'ena Yesu silobai sida simana manini 'inapwanao nidi 'ediya, be Yesu sigiyai. Yo 7:1v55 Sia 12:14-20

Copyright information for `DOB