John 13

Yesu 'ina tononoyao 'aedi 'i'utudi

1Ta ni'atu tuta gidalina be Ataona Sagalina 'ana 'asiyata sida guinuwe, ta Yesu 'imwalatonina 'aene ni'atu 'ina tuta 'iapwesama be bale'u gete 'ida pilisine be 'itatauya Tamana 'ena. Ta Yesu 'ina bodao 'iobobomedi sinabwana, 'enega tuta 'ana 'ebe e'ale 'enega ga 'ana laba 'ina 'ebe losalowa 'ena 'iobobomedi. 2Ta Seitani ni'atu Yudasa 'ena 'ilugu ga 'ienuwa sa'uyena be 'aene Yesu 'ida sipupuye. Yudasa nina tauna Saimoni Isikaliota natuna. 'Enega tuta nina 'idi 'e'ai solanaya 3Yesu ni'atu 'imwalatonina 'aene Yaubada yage maibo'adi 'i'ebwa'ena be tauna 'ida loina, ta wate 'imwalatonina 'aene tauna Yaubada 'enega 'imai, be wate Yaubada 'ena 'ida ila. 4'Enega 'idi 'ebe 'e'ai nina 'enega Yesu 'itoolo ga 'ana 'oama 'ialolona ta tawelo 'i'ewena ga 'ilogadiwanena. 5Ta bwasi 'isiwena gaeba sinabwana 'enaya ga 'ie'ale be 'ana tomuliyao 'aedi 'i'utudi be muliyega tawelo nina 'ilogadiwanenaya 'enega 'aedi 'itala'i'ilidi.

6Ta tuta nina Yesu 'imai Saimoni Pita 'enaya, Pita nina 'igwae, “'Inapwana, geya'abo 'aegu 'u'utu'utudi.”

7'Enega Yesu 'iona, “Nigeya 'umwalamwalatoni to'ase tuta gete yaguiguinuwa 'emuya ta esi ma'etamo be 'uda mwalatoni.”

8Ta Pita Yesu 'ieonena, “Geya'abo wate 'ebweu tuta 'aegu 'u'utu'utudi.”

Ta Yesu Pita 'enana 'ie'isena, 'igwae, “'Eguma geya'abo 'aeyo ya'utu'utudi 'oyo nigeya gosiyagu.”

9'Enega Saimoni Pita 'itagwala, ga 'igwae, “'Inapwana, bobo'ana! Ta geya'abo 'aegumo, ta esi nimagu be debagu wate 'uda 'utudi.”

10Ta Yesu 'igwae, “'Eguma yaisigedi 'omi ni'atu wa'esiweya, 'ilobwenemi be 'aemimo wada 'utudi be 'enega bwalami maibo'ana 'ida 'esasadi. Ta ni'atu 'omi wa'esasemi, ta nigeya 'aene maibo'ami.” 11Ta Yesu ni'atu 'igimi sinapuna yaita tauna ma'etamo 'ida sipupuye, nate 'enega 'igwae, “'Aimi nigeya 'esasemi.”

12Ta ni'atu 'aedi 'i'utudi, 'enega 'ana 'oama 'i'ote limena ga 'imiyatowa ta 'ediya 'iona, 'igwae, “Wamwalatonina to'ase yaguinuwena 'emiya, nai nigeya? 13Ta 'omi ni'atu waeesegu 'aene 'abo'agu Toe'ita, ta wate 'Inapwana, ga nate ona 'ai'aila. 14'Abo'agu 'imi 'Inapwana be wate 'imi toe'ita, ta ni'atu 'aemi ya'utudi, 'enega 'omi 'ilobwenemi be wate gosemiyao 'aedi wada 'utudi, 15tuga to'ase nadigega yaguinuwena 'emiya wada etotowanegu be wada guinuwa nadigega gosemiyao 'ediya. 16Ta yaona 'ai'aila 'emiya 'aene nigeya 'ebweu yaita toguinuwa 'ina 'inapwana 'ida loetana sinena, ta nigeya 'ebweu wate toepilialeale 'ana toetune 'ida loetana sinena. 17Ta ni'atu e'ita nidi getedi wamwalamwalatonidi, ta 'abo waguinuwedi 'ebe gwausowala wada loba.

18“Yage getedi nigeya 'aene maibo'ami manumi yaonaona, ta esi taudi yaesinuwediya manudi yaonaona, ta Buki Tabu 'ina simana mali tai manuna 'igwae,

‘Tai nina tauna 'ana masula ya'ebwa'ena, 'isanaila ga 'ietalauwalegu.’

'Enega ona nina 'ana 'ai'aila 'iabe 'iapwesa.
19Ni'atu yage nidi gete 'emiya yasimanedi muliyega sida apwesa, be 'enega tuta nina siapwesa wada emisegu 'aene 'abo'agu tuga.

20“Ona'ai'aila, ma'etamo yaetunemi tomota 'ediya be 'abo yaita 'itagwala 'emiya, nate tauna ni'atu 'itagwala 'eguya, ta wate 'itagwala 'agu toetune nina 'enaya.”

Yesu 'ana telesipupu manuna 'igimi simanena

(Madiu 26:20-25; Maki 14:17-21; Luke 22:21-23)

21Ta ni'atu Yesu yage nidi getedi 'ionaedi ga nuwana 'imwau sinabwana, 'enega 'ina tononoyao 'ediya 'isimana apwesa ga 'igwae, “Yaona 'ai'aila 'emiya 'aene 'ebweu 'emiyega ma'etamo 'ida sipupuyegu.” 22Ta tononoyao maibo'adi taudimo 'ediya siedunedune, ta nuwadi 'iowana sinabwana. Manuna 'ina ona 'ana mwalatoi nigeya simwalamwalatoni. 23Ta 'ebweu 'ina tonono, tauna Yesu gosiya 'ai'ailina, selabenaya 'i'eno ilaila, 24ta Saimoni Pita tupwana 'imiyaila, 'enega Pita nina nimanega 'ieonena, “'Uda enaide yaita tauna manuna 'ionaona?”

25'Enega tai nina 'i'eno ilaila Yesu selabenaya ga tenanaya 'iona, 'igwae, “'Inapwana, yaita sana manuna 'uonaona?”

26Ta Yesu tai nina 'ieonena, 'igwae, “'Iabe beledi yagitomwa be yaepwasa be ya'ebwa'e, tauna nate tai nina.” 'Enega Yesu beledi nina gidalina 'i'ewena ga 'iepwasena ga Yudasa 'i'ebwa'ena, Yudasa tauna Saimoni Isikaliota natuna.

27Ga tuta nina Yudasa beledi 'i'ewena Seitani 'ena 'ilugu, ga Yesu Yudasa 'ieonena, “'Ulomanini be 'imu guinuwa nina 'uda guinuwe.”

28Ta taudi Yesu ma'enao si'e'ai nigeya 'ebweu yaita 'ediyega 'imwalamwalatoni to'ase Yesu 'ina ona Yudasa 'enaya 'ana mwalatoi. 29Tauna Yudasa 'idi mani 'ana to'ita'i'ita 'enega sinuwena 'aene Yesu 'ieonena be tauna Yudasa 'itatauya be 'idi sagali gwegwena 'ida gimwane, nai 'itatauya be 'aina mani gomabeso 'ida 'ebwa'edi. 30'Enega Yudasa beledi nina 'i'enina, ga 'ilomanini ga 'iapwesa 'atamanaya, ta ni'atu 'iboi.

Loina auwauna Yesu 'enega

31Yudasa ni'atu 'ipilisinedi, ga Yesu 'ieonedi, 'igwae, “Ni'atu tuta 'imai saba be 'abo'agu Tomota Natuna 'igu esaesa 'ida apwesa, be 'abo'agu Yaubada 'ina esaesa wate yada gieapwese. 32Ona'ai'aila, Yaubada tauna 'enega 'igu esaesa 'ida gieapwese manini. 33Natugwao, tuta gidalina namo 'ena 'abo'agu ma'emi, ta ma'etamo wa'ebesegu, nadigega lowa me Yudia 'ediya yasimana'esa, yagwae, ‘Sena nina 'ena yatatauya 'omi nigeya sawesawemiya be 'ena wawawai.’

34“'Enega 'omi wate gete tuga loina auwauna ya'ebwa'emi, be 'atemiyega wada eobooboboma 'ebweuna 'ebweuna 'enaya, nadigega 'abo'agu yaoboboma'esemi, 35be 'imi eobooboboma 'enega tomota yaudi sida mwalatonimi 'aene 'omi 'agu tomuliyao.”v35 1 Yn 3:14; Yo 17:23

Pita 'ina eyaseyase Yesu manuna Yesu 'isa'u apwesena

(Madiu 26:31-35; Maki 14:27-31; Luke 22:31-34)

36'Enega Saimoni Pita Yesu 'ienaidena, 'igwae, “'Inapwana, mwa'o batu 'utatauya?”

Ta Yesu 'ieonena, “Nigeya sawesawemuya be tuta gete 'enaya 'umuliyegu, ta esi 'etamo be 'uda muliyegu sena nina 'ena.”

37'Enega Pita Yesu 'ienaidena, 'igwae, “'Inapwana, to'ase manuna gete tuga geya'abo yamulimuliyeyo? Ni'atu yatagwalegu be manuyo tuga yada mwawasa.”

38Ta Yesu Pita 'ena 'igwae, “'Imu ona 'eguya nigeya yaemiemise, ta yasimana 'ai'aila 'emuya 'aene boiboi gete 'enaya 'uda eyaseyaseyegu matoi, be muliyega kakaleko 'igwagwane.”

Copyright information for `DOB