John 13

Yesu 'ina tononoyao 'aedi 'i'utudi

Ta ni'atu tuta gidalina be Ataona Sagalina 'ana 'asiyata sida guinuwe, ta Yesu 'imwalatonina 'aene ni'atu 'ina tuta 'iapwesama be bale'u gete 'ida pilisine be 'itatauya Tamana 'ena. Ta Yesu 'ina bodao 'iobobomedi sinabwana, 'enega tuta 'ana 'ebe e'ale 'enega ga 'ana laba 'ina 'ebe losalowa 'ena 'iobobomedi. Ta Seitani ni'atu Yudasa 'ena 'ilugu ga 'ienuwa sa'uyena be 'aene Yesu 'ida sipupuye. Yudasa nina tauna Saimoni Isikaliota natuna. 'Enega tuta nina 'idi 'e'ai solanaya Yesu ni'atu 'imwalatonina 'aene Yaubada yage maibo'adi 'i'ebwa'ena be tauna 'ida loina, ta wate 'imwalatonina 'aene tauna Yaubada 'enega 'imai, be wate Yaubada 'ena 'ida ila. 'Enega 'idi 'ebe 'e'ai nina 'enega Yesu 'itoolo ga 'ana 'oama 'ialolona ta tawelo 'i'ewena ga 'ilogadiwanena. Ta bwasi 'isiwena gaeba sinabwana 'enaya ga 'ie'ale be 'ana tomuliyao 'aedi 'i'utudi be muliyega tawelo nina 'ilogadiwanenaya 'enega 'aedi 'itala'i'ilidi.

Ta tuta nina Yesu 'imai Saimoni Pita 'enaya, Pita nina 'igwae, “'Inapwana, geya'abo 'aegu 'u'utu'utudi.”

'Enega Yesu 'iona, “Nigeya 'umwalamwalatoni to'ase tuta gete yaguiguinuwa 'emuya ta esi ma'etamo be 'uda mwalatoni.”

Ta Pita Yesu 'ieonena, “Geya'abo wate 'ebweu tuta 'aegu 'u'utu'utudi.”

Ta Yesu Pita 'enana 'ie'isena, 'igwae, “'Eguma geya'abo 'aeyo ya'utu'utudi 'oyo nigeya gosiyagu.”

'Enega Saimoni Pita 'itagwala, ga 'igwae, “'Inapwana, bobo'ana! Ta geya'abo 'aegumo, ta esi nimagu be debagu wate 'uda 'utudi.”

10 Ta Yesu 'igwae, “'Eguma yaisigedi 'omi ni'atu wa'esiweya, 'ilobwenemi be 'aemimo wada 'utudi be 'enega bwalami maibo'ana 'ida 'esasadi. Ta ni'atu 'omi wa'esasemi, ta nigeya 'aene maibo'ami.” 11 Ta Yesu ni'atu 'igimi sinapuna yaita tauna ma'etamo 'ida sipupuye, nate 'enega 'igwae, “'Aimi nigeya 'esasemi.”

12 Ta ni'atu 'aedi 'i'utudi, 'enega 'ana 'oama 'i'ote limena ga 'imiyatowa ta 'ediya 'iona, 'igwae, “Wamwalatonina to'ase yaguinuwena 'emiya, nai nigeya? 13 Ta 'omi ni'atu waeesegu 'aene 'abo'agu Toe'ita, ta wate 'Inapwana, ga nate ona 'ai'aila. 14 'Abo'agu 'imi 'Inapwana be wate 'imi toe'ita, ta ni'atu 'aemi ya'utudi, 'enega 'omi 'ilobwenemi be wate gosemiyao 'aedi wada 'utudi, 15 tuga to'ase nadigega yaguinuwena 'emiya wada etotowanegu be wada guinuwa nadigega gosemiyao 'ediya. 16 Ta yaona 'ai'aila 'emiya 'aene nigeya 'ebweu yaita toguinuwa 'ina 'inapwana 'ida loetana sinena, ta nigeya 'ebweu wate toepilialeale 'ana toetune 'ida loetana sinena. 17 Ta ni'atu e'ita nidi getedi wamwalamwalatonidi, ta 'abo waguinuwedi 'ebe gwausowala wada loba.

18 “Yage getedi nigeya 'aene maibo'ami manumi yaonaona, ta esi taudi yaesinuwediya manudi yaonaona, ta Buki Tabu 'ina simana mali tai manuna 'igwae,

‘Tai nina tauna 'ana masula ya'ebwa'ena, 'isanaila ga 'ietalauwalegu.’

'Enega ona nina 'ana 'ai'aila 'iabe 'iapwesa.
19 Ni'atu yage nidi gete 'emiya yasimanedi muliyega sida apwesa, be 'enega tuta nina siapwesa wada emisegu 'aene 'abo'agu tuga.

20 “Ona'ai'aila, ma'etamo yaetunemi tomota 'ediya be 'abo yaita 'itagwala 'emiya, nate tauna ni'atu 'itagwala 'eguya, ta wate 'itagwala 'agu toetune nina 'enaya.”

Yesu 'ana telesipupu manuna 'igimi simanena

(Madiu 26:20-25; Maki 14:17-21; Luke 22:21-23)

21 Ta ni'atu Yesu yage nidi getedi 'ionaedi ga nuwana 'imwau sinabwana, 'enega 'ina tononoyao 'ediya 'isimana apwesa ga 'igwae, “Yaona 'ai'aila 'emiya 'aene 'ebweu 'emiyega ma'etamo 'ida sipupuyegu.” 22 Ta tononoyao maibo'adi taudimo 'ediya siedunedune, ta nuwadi 'iowana sinabwana. Manuna 'ina ona 'ana mwalatoi nigeya simwalamwalatoni. 23 Ta 'ebweu 'ina tonono, tauna Yesu gosiya 'ai'ailina, selabenaya 'i'eno ilaila, 24 ta Saimoni Pita tupwana 'imiyaila, 'enega Pita nina nimanega 'ieonena, “'Uda enaide yaita tauna manuna 'ionaona?”

25 'Enega tai nina 'i'eno ilaila Yesu selabenaya ga tenanaya 'iona, 'igwae, “'Inapwana, yaita sana manuna 'uonaona?”

26 Ta Yesu tai nina 'ieonena, 'igwae, “'Iabe beledi yagitomwa be yaepwasa be ya'ebwa'e, tauna nate tai nina.” 'Enega Yesu beledi nina gidalina 'i'ewena ga 'iepwasena ga Yudasa 'i'ebwa'ena, Yudasa tauna Saimoni Isikaliota natuna.

27 Ga tuta nina Yudasa beledi 'i'ewena Seitani 'ena 'ilugu, ga Yesu Yudasa 'ieonena, “'Ulomanini be 'imu guinuwa nina 'uda guinuwe.”

28 Ta taudi Yesu ma'enao si'e'ai nigeya 'ebweu yaita 'ediyega 'imwalamwalatoni to'ase Yesu 'ina ona Yudasa 'enaya 'ana mwalatoi. 29 Tauna Yudasa 'idi mani 'ana to'ita'i'ita 'enega sinuwena 'aene Yesu 'ieonena be tauna Yudasa 'itatauya be 'idi sagali gwegwena 'ida gimwane, nai 'itatauya be 'aina mani gomabeso 'ida 'ebwa'edi. 30 'Enega Yudasa beledi nina 'i'enina, ga 'ilomanini ga 'iapwesa 'atamanaya, ta ni'atu 'iboi.

Loina auwauna Yesu 'enega

31 Yudasa ni'atu 'ipilisinedi, ga Yesu 'ieonedi, 'igwae, “Ni'atu tuta 'imai saba be 'abo'agu Tomota Natuna 'igu esaesa 'ida apwesa, be 'abo'agu Yaubada 'ina esaesa wate yada gieapwese. 32 Ona'ai'aila, Yaubada tauna 'enega 'igu esaesa 'ida gieapwese manini. 33 Natugwao, tuta gidalina namo 'ena 'abo'agu ma'emi, ta ma'etamo wa'ebesegu, nadigega lowa me Yudia 'ediya yasimana'esa, yagwae, ‘Sena nina 'ena yatatauya 'omi nigeya sawesawemiya be 'ena wawawai.’

34 “'Enega 'omi wate gete tuga loina auwauna ya'ebwa'emi, be 'atemiyega wada eobooboboma 'ebweuna 'ebweuna 'enaya, nadigega 'abo'agu yaoboboma'esemi, 35 be 'imi eobooboboma 'enega tomota yaudi sida mwalatonimi 'aene 'omi 'agu tomuliyao.”v35 1 Yn 3:14; Yo 17:23

Pita 'ina eyaseyase Yesu manuna Yesu 'isa'u apwesena

(Madiu 26:31-35; Maki 14:27-31; Luke 22:31-34)

36 'Enega Saimoni Pita Yesu 'ienaidena, 'igwae, “'Inapwana, mwa'o batu 'utatauya?”

Ta Yesu 'ieonena, “Nigeya sawesawemuya be tuta gete 'enaya 'umuliyegu, ta esi 'etamo be 'uda muliyegu sena nina 'ena.”

37 'Enega Pita Yesu 'ienaidena, 'igwae, “'Inapwana, to'ase manuna gete tuga geya'abo yamulimuliyeyo? Ni'atu yatagwalegu be manuyo tuga yada mwawasa.”

38 Ta Yesu Pita 'ena 'igwae, “'Imu ona 'eguya nigeya yaemiemise, ta yasimana 'ai'aila 'emuya 'aene boiboi gete 'enaya 'uda eyaseyaseyegu matoi, be muliyega kakaleko 'igwagwane.”

Copyright information for `DOB