John 14

Yesu tauna 'eda Tamada 'enaya

1'Enega Yesu wate 'ieonedi ga 'ediya 'igwae, “Geya'abo waenuenuwanaluwa, ta esi Yaubada wada emise, ta wate 'abo'agu wada emisegu. 2Ta Tamagu 'ina senaya anuwa yaudi sitootoolo. 'Enega 'abo'agu sena nina 'ena yatatauya be 'imi sena yagibubu. 'Eguma ona gete nigeya ona'ai'aila, geya'abo sa'i gete nadigega yasimasimana'esa 'emiya. 3Ta 'abo yatatauya sena nina 'ena be 'imi sena yagibubu, ma'etamo yada ilama be yada 'au'ewami be sena nina 'ena yamiyami 'omi wate 'ena wamiyami. 4Ta 'eda nina 'ena yatatauya ni'atu wamwalamwalatoni.”

5'Enega Tomasi Yesu 'ienaidena, 'igwae, “'Inapwana, to 'eda 'enega 'utautauya? Ta mwa'adega 'eda nina 'ada mwalatoi'ese?”

6Ta Yesu Tomasi 'ieonena, 'igwae, “'Abo'agu 'eda nina, ta wate ona 'ai'aila, be yawasimi 'aledi. 'Abo yaita nuwanuwana be 'itatauya Tamagu 'ena, nigeya 'ebweu wate 'eda 'imiyami, nate namo tuga 'abo'agu.” 7'Enega Yesu wate 'ediya 'igwae, “'Abo'agu ni'atu wamwalatonigu, 'enega wate Tamagu wamwalatonina. Ona'ai'aila, Tamagu ni'atu wamwalatonina, ta wate wa'itena.”

8Ta Pilipi Yesu 'ena 'iona, “'Inapwana, nate namo nuwanuwama be Tamamuna 'uda e'itama.”

9'Enega Yesu Pilipi 'ena 'igwae, “Ni'atu tuta dudulana 'abo'agu ma'emi tamiyami, ta tuga nigeya 'umwalamwalatonigu. Ta yaisigedi 'omi ni'atu wa'iteguya, 'omi wate Tamagu ni'atu wa'itena ga wamwalatonina. 'Enega to'ase manuna 'ugwae 'aene ‘Tamamuna 'uda e'itama’? 10Nai nigeya 'uemiemisegu 'aene 'abo'agu Tamagu 'ena yamiyami, ta wate Tamagu tauna 'eguya 'imiyami, aga?” Ta Yesu wate 'ediya 'igwae, “Ona nidi ni'atu yaonaedi 'emiya nigeya 'abo'agu 'igu ona ta Tamagu esi 'enega, manuna tauna 'eguya 'imiyami, ta wate 'eguyega 'ina guinuwa 'iguiguinuwedi. 11Gete tuga wada emisegu 'aene 'abo'agu Tamagu 'ena yamiyami, ta Tamagu wate tauna 'eguya 'imiyami. Ta 'abo 'igu ona nigeya waemiemisedi, 'igu guinuwa nidi waiwaidi wada nuwa'i'isidi, be wada emisegu. 12Ta yaona 'ai'aila 'emiya, 'abo yaisigedi 'omi waemisegu, guinuwa nidi waiwaidi yaguiguinuwedi 'omi wate nadigega wada guinuwedi, ta wate ma'etamo 'imi guinuwa waiwai wawasaedi wada gieapwesedi, manuna 'abo'agu yatatauya Tamagu 'ena. 13Be to'ase nadigega nuwanuwami, be 'agu esanega wasisida, ya'ebwa'emi tuga, be gote 'enega Tamagu 'ana tupu 'ida loba 'igu guinuwa 'enega. 14'Eguma to yage nai manuna 'agu esanega wasisida yada guinuwa tuga.”v9 Kol 1:15v10 Yo 12:49v11 Yo 10:38v13 Md 7:7 Yo 16:23-24, 15:7

Yesu 'ina onaupaupa Yaluyaluwa Tabuna manuna

15Ta Yesu wate 'ediya 'igwae, “'Abo waobobomegu, 'igu loinao waematamatanedi, 16ta ma'etamo Tamagu 'ena yada sida be tauna wate 'ami tolema 'ebweu 'ida 'ebwa'emi. Tauna tolema nina Yaluyaluwa 'esasena ta palupaluna, be tauna 'emiya 'ida miyaataya. 17Ta me bale'u nigeya sawesawediya be Yaluyaluwa nina 'ena sitatagwala, manuna 'ana 'ita nigeya sida 'itena ta nigeya sida mwalatonina. Ta esi tolema nina wamwalatonina 'aene tuta yauyauna 'atemiya 'imiyami. 18Ta 'abo yapilisinemi, geya'abo wanuwanuwa 'aene sinasinagenimi, manuna ma'etamo yatatauya be muliyega wate yaila limanama.

19“Ta tuta gidalina namo 'ena be yapilisinemi, be geya'abo me bale'u si'ita'itagu, ta 'omi ma'etamo wada 'itagu mayawasigu yamiyami, 'enega 'omi wate nadigega mayawasimi wamimi. 20Ta 'asiyata gote 'ena wada mwalatonigu 'aene 'abo'agu Tamagu 'ena yamiyami, ta 'omi 'eguya wamiyami ta 'abo'agu 'emiya yamiyami. 21'Eguma yaita 'oyo 'igu loina 'usinapudi be 'uematamatanedi, 'oyo ni'atu 'uobobomegu. 'Enega Tamagu wate 'ida obobomeyo, ta 'abo'agu wate yada obobomeyo, ta yada e'itaegu taugu 'emuya.”

22'Enega mali Yudasa, (tauna nigeya Isikaliota) Yesu 'ena 'igwae, “'Inapwana, mwa'adega 'uda e'ita'eseyo 'emaya ta nigeya me bale'u 'ediya?”

23Ta Yesu 'ena 'igwae, “'Abo 'oyo yaita 'uobobomegu 'igu ona 'uda muliyedi, 'enega Tamagu 'ida obobomeyo, be 'enega Tamagu ma'iyagu 'awawai 'emuya, be 'oyo ma'ema tada miya leleleya. 24Ta 'abo 'oyo yaita nigeya 'uobobomegu, 'igu ona wate nigeya 'uda ematamatanedi. Ta ona nidi nate wanoonodi nigeya 'eguyega, ta esi tauna 'agu toetune Yaubada 'enega.

25“Tuta gete 'enaya 'abo'agu ma'emi, 'enega 'igu ona gete ya'ebwa'ebwa'emi, 26be ma'etamo tolema nina, 'agu esanega Yaubada 'ida etunenama, nate Yaluyaluwa Tabuna, tauna yage yauyauna 'ida e'itami, ta wate ona nidi maibo'adi yaonaedi 'ida gienuwa'i'isimi.”

27“'Abo'agu ni'atu be yapilisinemi, 'enega taugu tuga 'igu nuwasiwalowa 'enega yada 'ebwa'emi, ta nuwasiwalowa nina nigeya nadigega me bale'u si'ebwa'ebwa'emi. 'Enega geya'abo waenuenuwanaluwa nai wa'ate'ate sa'ala. 28Ni'atu 'igu ona wanonona 'aene ma'etamo yatatauya be muliyega yada ilama 'emiya. Ta 'eguma 'omi waobobomegu, geya'abo wanuwanuwa mwau 'igu tauya Tamadai 'ena manuna, ta esi wada gwausowala, manuna Tamadai nina tauna 'iloetana sinegu. 29Tuta gete 'enaya yage nidi yasimasimanedi 'emiya, ta 'abo tuta 'imeemai 'ediya yage nidi siapwesama, 'iabe 'igu ona nidi wa'awa 'ai'ailidi.

30“Nai geya'abo tuta dudulana yaonaona 'emiya, manuna ni'atu gabula 'ana 'inapwana to'umalina 'imeema, ta tauna nigeya 'ebweu wate 'ina waiwai 'eguya, 31ta 'agu emataluwa esi Tamagu 'enega tuta yauyauna yaguiguinuwedi, be gete 'enega me bale'u sida mwalatoni 'aene Tamagu yaobobomena.

“Ni'atu! Watoolo, be tatatauya.”v20 Yo 17:21v21 Yo 15:10v23 Et 3:20v26 Yo 15:26, 16:7v27 Yo 16:33; Pi 4:7v28 Lu 24:31-32v30 Yo 12:31

Copyright information for `DOB