John 15

Yesu tauna 'awe uwauwa 'ai'aila

1Yesu wate 'ediya 'igwae, “'Abo'agu 'awe uwauwa 'ai'aila, oine manuna, ta Tamagu tauna tobagula. 2Ta 'abo naligwao nigeya sida uwa, 'i'upwa'upwa yauledi, ta esi naligwao nidi taudi uwadi 'isa'una, 'igie'esasedi be 'enega sida uwa sinabwana. 3Ta 'omi nadigega ni'atu 'igu ona 'enega yagie'esasemi. 4'Enega 'omi 'eguya wada miyami, 'abo'agu wate 'emiya yada miyami. Manuna 'abo 'omi nigeya 'eguya wamiyami, geya'abo wauwauwa bobo'ana. Nadigega 'abo kaiwe nalina nigeya kaiwe 'ena 'imiyami, geya'abo 'iuwauwa.

5“Ta 'abo'agu kaiwe nigu ta 'omi naligwao, 'enega 'eguma yaita 'eguya 'imiyami be 'abo'agu 'ena yamiyami, 'ida uwa bobo'ana. Manuna 'eguma 'abo'agu nigeya, geya'abo to'ase 'ebweu bobo'ana waguiguinuwe. 6Ta 'abo yaita tauna nigeya 'eguya 'imiyami, sida ula apwese be 'i'oapelu, nadigega naliyao 'upwa'upwa yauledi, siegogonedi be kaiwe sabelulu 'ena sigabudi. 7Ta 'abo 'eguya wamiyami ta wate 'abo 'igu ona 'emiya 'imiyami, 'enega 'abo to'ase nuwanuwami wada sida manudi be walobadi. 8'Abo wamuliya 'ai'ailigu, uwami 'ida bobo'ana, be 'enega Tamagu 'ina waiwai tomota sida 'ita.

9“Ta nadigega tuga Tamagu 'iobobomegu, 'abo'agu wate yaobobomemi, be 'igu oboboma nina 'ena wada miyami. 10'Eguma 'igu loina wamuliya 'ai'ailidi, 'igu oboboma 'ena wamiyami. Nadigega 'abo'agu Tamagu 'ina loina yamuliya 'ai'ailidi, 'enega 'abo'agu wate 'ina oboboma 'ena yamiyami. 11Ni'atu tuga nadigega yaeonemi be gete 'enega 'igu gwausowalega wada gwausowala, be nuwami maibo'ana sida uyawana 'ai'aila.

12“Ta gete 'igu loina 'emiya 'aene wada eoboobobomemi nadigega 'abo'agu yaobobomemi. 13Ta 'eguma yaita gosenao manudi 'ida mwawasa, nate oboboma sinabwa wawasae.

14“Ta 'omi wate nadigega 'abo 'igu loinao waematamatanedi, 'omi gosegwao. 15Lowa ya'awa toguinuwaemi, ta esi tuta gete 'enaya ya'awa'awa gosiyanemi, manuna toguinuwao nigeya wate 'ilobwelobwenedi be 'idi 'inapwana 'ina nuwanuwa sida mwalatoni. Ta esi yada 'awa gosiyanemi, manuna to'ase nadigega Tamagu 'enega yanononaya ni'atu yasimanedi 'emiya.

16“Ta wada nuwa'i'isi 'aene 'omi nigeya waesiesinuwegu be yada e'inapwana 'emiya, ta esi 'abo'agu yaesinuwemi be yada etunemi be wada paisewa, ta 'imi paisewa nina 'enega uwami bobo'ana sida apwesa, ta uwami nidi sida miyaataya. Ta wate 'abo to'ase 'agu esanega wasidei, Tamagu 'ida 'ebwa'emi.

17“Ni'atu 'igu loina nina yasimanena 'emiya, 'aene wada eoboobobomemi.” Yn 2:5v11 Yo 17:13v12 Yo 13:34v13 1 Yn 3:16v16 Yo 15:5, 16:23

Me bale'u Yesu 'ina bodao siguitoyasedi

18'Enega Yesu wate 'ediya 'iona, “'Abo me bale'u siguitoyasemiya, wanuwa'i'isi 'aene 'abo'agu wate lowa sigimi guitoyasegu. 19Ta 'abo 'omi 'imi bubuna me bale'u nadigega, me bale'u sida obobomemi, manuna 'omi gosediyao. Ta bale'u gete 'enega 'omi ni'atu ya'au'ewa apwesemi, 'enega nigeya wate me bale'u 'idi boda 'ena wamiyami. Nate 'enega me bale'u siguitoyasemi.

20“Wanuwa'i'isi ona nina lowa ya'ebwa'emi 'aene nigeya 'ebweu toguinuwa 'ina 'inapwana 'ida loetana sinena. 'Abo'agu lowa sietalauwaleguya, 'enega 'omi wate nadigega sietalauwalemi. Ta 'eguma lowa 'igu ona siematamatanediya 'omi wate 'imi ona sida ematamatanedi. 21Ta yage nidi to'umalidi gete sida guinuwedi 'emiya manuna 'omi 'igu bodao, ta wate manuna 'agu toetune nina nigeya simwalamwalatoni.

22“'Abo lowa nigeya yameemai be 'ediya yasimasimana, geya'abo 'idi loegesi 'imiyami. Ta esi ni'atu yamai ga 'ediya yaona saba, 'enega nigeya 'ebweu wate 'idi onalimana 'idi loegesi manuna. 23Ta 'abo yaita tauna 'iguitoyasegu, tauna wate Tamagu 'iguitoyasena. 24Ta 'abo lowa nigeya guinuwa nidi waiwaidi matadiya yaguiguinuwedi, geya'abo 'idi loegesi 'imiyami. Ta sa'i ni'atu yaguinuwedi guinuwa nidi, nate nigeya 'ebweu yaita sawesawenaya be 'iguinuwedi, ga si'itedi, ta tuwa tuga Tamagu be 'abo'agu siguitoyasema. 25Ta 'idi guinuwa nidi ni'atu 'iapwesa 'ai'aila manuna Buki Tabu 'ena 'ionaupaupa saba 'igwae,

‘'Idi guitoyasa manugu nigeya 'alenamo.’

26“Ta esi ma'etamo 'ami tolema nina Tamagu 'enega yada etunenama, tauna Yaluyaluwa 'esasena ta palupaluna Tamagu 'enega, be tauna 'ida etosimana manugu, 27ta 'omi wate wada etosimana manugu, manuna 'igu paisewa 'ana 'ebe e'ale'unu 'enega ga batuwa 'omi ma'egwao.”

Copyright information for `DOB