John 20

Yesu 'ina toolo limana

(Madiu 28:1-8; Maki 16:1-8; Luke 24:1-12)

1Ta ni'atu wiki 'ana gimi'asiyata 'imai ga gonamapumapuya Meli Magidala 'imai 'ali'aliya ga 'ana 'auboda gulewa 'i'itena 'ali'ali 'awanega ni'atu sipuli ilena.

2'Enega 'ipili ga Yesu 'ina tononoyao 'ediya 'iona, 'igwae, “Ni'atu 'Inapwana si'ewa apwesena 'ali'aliyega, ta mwa'o nai sisa'una.” Tonono nidi Saimoni Pita be Yesu gosiya 'ai'ailina.

3'Enega siteluwa nidi sitoolo ga sitauya 'ali'aliya, 4ta 'idi tauya 'enaya sipilipili, ga Yesu gosiya 'ai'ailina 'ipili waiwai ga 'inugana 'ali'aliya, 5ga 'ali'ali 'ena 'ikopu sanalugu ga kaleko daisidimo 'i'itedi simiyami, ta nigeya 'ilugulugu 'ali'ali solanaya.

6'Enega Saimoni Pita wate mulinega 'ipilima ga palupaluna 'ilugu 'ali'ali solanaya, ga tauna wate kaleko nidi 'eluwa 'i'itedi, 7'ebweu debana 'ana wadu ta wate oona maibo'ana 'ana wadu, ta debana 'ana wadu nina tuwa tuga 'etamo paipaimina 'i'itena, tupwana 'imiya dumaduma oona 'ana wadu 'enega.

8Ta muliyega tai nina tauna 'ali'aliya 'igimiapwesa 'ilugu Pita 'ena, ga tauna wate kaleko nidi 'i'itedi ga 'i'awa 'ai'aila. 9Ta esi nigeya sinuwanuwa sabwaleni Buki Tabu 'ina simana nina 'igwae, ‘To'etoseyana nina mwawasega 'ida toolo limana.’ 10Gote 'enega tonono nidi siila 'idi anuwaya.

Yesu 'ina apwesa Meli Magidala 'ena

(Madiu 28:9-10; Maki 16:9-11)

11Ta Meli nina taunamo 'ali'ali selabenaya 'itootoolo ta 'idedo, 'enega tuwa tuga ma ina dedoi 'ali'ali nina 'ena 'ikopu sanalugu, 12ga aniloseyao 'eluwa 'i'itedi, 'adi 'oamao wakewakekedi Yesu 'ina 'ebe'eno 'ena simiyatowa, 'ebweu debanega ta 'ebweu 'aenega.

13'Enega siteluwa nidi Meli sieonena, sigwae, “To'ase manuna 'udedoi?”

Ga 'ieonedi, “'Igu 'Inapwana 'ali'aliyega si'ewa apwesena ga nigeya yamwalamwalatoni mane 'ena sisa'una.”

14Ta 'ina ona gete mulinaya 'isanaila, ga Yesu 'i'itena selabenaya 'itootoolo, ta nigeya 'imwalamwalatoni 'aene tauna Yesu.

15Ta Yesu Meli 'ienaidena, 'igwae, “Waine, to'ase manuna 'udedoi? Ta yaita 'u'ebe'ebese?”

Ta Meli 'ina nuwanuwa 'aene bagula nina 'ana to'ita'i'ita, 'enega 'ena 'igwae, “'Inapwana, 'eguma 'oyo 'u'aala apwesena, 'uda eonagu mane 'ena 'usa'una, be yada 'ewalima.”

16'Enega Yesu Meli 'ana esana 'i'inanena, 'igwae, “Meli!” ta Meli 'isanasakowasi ga 'ena 'igwae, “Labonai!” Me Yudia 'enadi nate 'ana gibui “'Ena'i.”

17Ta Yesu wate 'ieonena, 'igwae, “Geya'abo 'ugitogitoogu, manuna 'etamo nigeya yatu'etu'e Tamagu 'ena. Ta 'utatauya be tasigwao 'ueonadi 'aene 'abo'agu 'iabe yatutu'e Tamagu 'enaya, 'omi wate Tamami, ta 'igu Yaubada ta wate 'omi 'imi Yaubada.”

18'Enega Meli Magidala 'itauya ta tononoyao 'ediya 'isimana, 'igwae, “'Inapwana ni'atu ya'itena.” Ta wate Yesu 'ina ona 'enaya 'isimana apwesedi tonono nidi 'ediya.

Yesu 'ina apwesa 'ina tononoyao 'ediya

(Madiu 28:16-20; Maki 16:14-18; Luke 24:36-49)

19Ta ni'atu wiki 'ana gimi'asiyata nina 'asuinuwanuwaya, Yesu 'ina tononoyao anuwa 'ebweu 'ena silugu, ga 'awa sigibodena, ta solanaya simiyami, ma idi matauta me Yudia manudi. 'Enega Yesu 'imai ga gamwagamwanidiya 'itoolo, ga 'ediya 'igwae, “Geya'abo wamatamatauta.” 20Ta muliyega nimana be lesulesuna 'ie'itedi, ga tononoyao sigwausowala manuna 'idi 'Inapwana ni'atu si'itena.

21Ta Yesu wate 'ediya 'igwae, “Geya'abo wamatamatauta. Tamagu tauna 'ietuneguma, ta 'abo'agu wate nadigega yada etunemi.” 22Ta 'ina ona mulinaya ga yawasina 'imu'ebalena 'ediya ta wate 'ediya 'iona, “Yaluyaluwa Tabuna wa'ewa, 23be 'abo tomotai 'idi to'umalinao wanuwataudi Yaubada wate 'inuwataudi, ta 'eguma nigeya wanuwanuwataudi 'ediya tuga sida miyami.”

Tomasi 'ina 'awakabokabo

24Ta Tomasi tauna 'ebweuna tononoyao site tuwelo 'ediyega, ta 'ana esana 'eluwena Didiluwaluwa. Tomasi nina nigeya gosenao ma'edi tuta nina Yesu 'imai. 'Enega muliyega Tomasi 'imai ga gosenao 'ena sisimana, sigwae, “'Ida 'Inapwana ni'atu 'a'itena.”

25Ga tauna 'iona, 'igwae, “Yee! Nate tuga kabo, ta esi 'abo'agu 'eguma nimana kainumuyega situtu epa'iyedi 'awa'iya'iyaena ya'itadi be yagitoodi, ta wate lesulesunana sibadina 'ena nimagu yasa'uluguyei, be 'enega yaemisemi.”

26Ta ni'atu wiki 'ebweuna 'igumwala, ga wate tonono nidi anuwa nina 'ena siegogona limana ga solanaya simiyami, Tomasi nina ma'ediya, ta 'awa sigibodedi. 'Enega Yesu wate 'iapwesa ga gamwagamwanidiya 'itoolo, ga 'ediya 'igwae, “Geya'abo wamatamatauta.”

27Ta Tomasi 'ena 'iona, “Gete nimagu, 'u'ita, be nimayo 'uda sa'udi we'iwe'iyaya nidi 'ediya, ta wate nimayo 'uda sa'uluguye lesulesuguya, be 'enega 'uda emisegu, ta esi geya'abo 'u'awa'awa kabokabo.”

28'Enega Tomasi 'igwae, “'Oyo 'igu 'Inapwana ta 'igu Yaubada.”

29Ta Yesu 'ieonena, 'igwae, “Tomasi, ni'atu 'u'itegu 'enega 'uemisegu, aga? Ta 'uda mwalatoni 'aene yaisigedi taudi nigeya si'ita'itagu ta tuwa tuga siemiemisegu, taudi tuta yauna ma idi gwausowala.”

Buki gete 'ana 'etoladi manuna

30Yesu ni'atu we'iwe'iyaya yaudi 'iguinuwedi 'ana tomuliyao matadiya. Maibo'adi nigeya ya'eto'etoladidi buki gete 'ena, 31ta tuwa tuga pu'epu'edimo ya'etoladidi be wada sawadi be wada mwalatoni be wate Yesu wada emise 'aene tauna To'etoseyana nina, Yaubada natuna, be 'enega Yesu 'ana esanega yawasimi ataya wada 'ewa.

Copyright information for `DOB