John 20

Yesu 'ina toolo limana

(Madiu 28:1-8; Maki 16:1-8; Luke 24:1-12)

Ta ni'atu wiki 'ana gimi'asiyata 'imai ga gonamapumapuya Meli Magidala 'imai 'ali'aliya ga 'ana 'auboda gulewa 'i'itena 'ali'ali 'awanega ni'atu sipuli ilena.

'Enega 'ipili ga Yesu 'ina tononoyao 'ediya 'iona, 'igwae, “Ni'atu 'Inapwana si'ewa apwesena 'ali'aliyega, ta mwa'o nai sisa'una.” Tonono nidi Saimoni Pita be Yesu gosiya 'ai'ailina.

'Enega siteluwa nidi sitoolo ga sitauya 'ali'aliya, ta 'idi tauya 'enaya sipilipili, ga Yesu gosiya 'ai'ailina 'ipili waiwai ga 'inugana 'ali'aliya, ga 'ali'ali 'ena 'ikopu sanalugu ga kaleko daisidimo 'i'itedi simiyami, ta nigeya 'ilugulugu 'ali'ali solanaya.

'Enega Saimoni Pita wate mulinega 'ipilima ga palupaluna 'ilugu 'ali'ali solanaya, ga tauna wate kaleko nidi 'eluwa 'i'itedi, 'ebweu debana 'ana wadu ta wate oona maibo'ana 'ana wadu, ta debana 'ana wadu nina tuwa tuga 'etamo paipaimina 'i'itena, tupwana 'imiya dumaduma oona 'ana wadu 'enega.

Ta muliyega tai nina tauna 'ali'aliya 'igimiapwesa 'ilugu Pita 'ena, ga tauna wate kaleko nidi 'i'itedi ga 'i'awa 'ai'aila. Ta esi nigeya sinuwanuwa sabwaleni Buki Tabu 'ina simana nina 'igwae, ‘To'etoseyana nina mwawasega 'ida toolo limana.’ 10 Gote 'enega tonono nidi siila 'idi anuwaya.

Yesu 'ina apwesa Meli Magidala 'ena

(Madiu 28:9-10; Maki 16:9-11)

11 Ta Meli nina taunamo 'ali'ali selabenaya 'itootoolo ta 'idedo, 'enega tuwa tuga ma ina dedoi 'ali'ali nina 'ena 'ikopu sanalugu, 12 ga aniloseyao 'eluwa 'i'itedi, 'adi 'oamao wakewakekedi Yesu 'ina 'ebe'eno 'ena simiyatowa, 'ebweu debanega ta 'ebweu 'aenega.

13 'Enega siteluwa nidi Meli sieonena, sigwae, “To'ase manuna 'udedoi?”

Ga 'ieonedi, “'Igu 'Inapwana 'ali'aliyega si'ewa apwesena ga nigeya yamwalamwalatoni mane 'ena sisa'una.”

14 Ta 'ina ona gete mulinaya 'isanaila, ga Yesu 'i'itena selabenaya 'itootoolo, ta nigeya 'imwalamwalatoni 'aene tauna Yesu.

15 Ta Yesu Meli 'ienaidena, 'igwae, “Waine, to'ase manuna 'udedoi? Ta yaita 'u'ebe'ebese?”

Ta Meli 'ina nuwanuwa 'aene bagula nina 'ana to'ita'i'ita, 'enega 'ena 'igwae, “'Inapwana, 'eguma 'oyo 'u'aala apwesena, 'uda eonagu mane 'ena 'usa'una, be yada 'ewalima.”

16 'Enega Yesu Meli 'ana esana 'i'inanena, 'igwae, “Meli!” ta Meli 'isanasakowasi ga 'ena 'igwae, “Labonai!” Me Yudia 'enadi nate 'ana gibui “'Ena'i.”

17 Ta Yesu wate 'ieonena, 'igwae, “Geya'abo 'ugitogitoogu, manuna 'etamo nigeya yatu'etu'e Tamagu 'ena. Ta 'utatauya be tasigwao 'ueonadi 'aene 'abo'agu 'iabe yatutu'e Tamagu 'enaya, 'omi wate Tamami, ta 'igu Yaubada ta wate 'omi 'imi Yaubada.”

18 'Enega Meli Magidala 'itauya ta tononoyao 'ediya 'isimana, 'igwae, “'Inapwana ni'atu ya'itena.” Ta wate Yesu 'ina ona 'enaya 'isimana apwesedi tonono nidi 'ediya.

Yesu 'ina apwesa 'ina tononoyao 'ediya

(Madiu 28:16-20; Maki 16:14-18; Luke 24:36-49)

19 Ta ni'atu wiki 'ana gimi'asiyata nina 'asuinuwanuwaya, Yesu 'ina tononoyao anuwa 'ebweu 'ena silugu, ga 'awa sigibodena, ta solanaya simiyami, ma idi matauta me Yudia manudi. 'Enega Yesu 'imai ga gamwagamwanidiya 'itoolo, ga 'ediya 'igwae, “Geya'abo wamatamatauta.” 20 Ta muliyega nimana be lesulesuna 'ie'itedi, ga tononoyao sigwausowala manuna 'idi 'Inapwana ni'atu si'itena.

21 Ta Yesu wate 'ediya 'igwae, “Geya'abo wamatamatauta. Tamagu tauna 'ietuneguma, ta 'abo'agu wate nadigega yada etunemi.” 22 Ta 'ina ona mulinaya ga yawasina 'imu'ebalena 'ediya ta wate 'ediya 'iona, “Yaluyaluwa Tabuna wa'ewa, 23 be 'abo tomotai 'idi to'umalinao wanuwataudi Yaubada wate 'inuwataudi, ta 'eguma nigeya wanuwanuwataudi 'ediya tuga sida miyami.”

Tomasi 'ina 'awakabokabo

24 Ta Tomasi tauna 'ebweuna tononoyao site tuwelo 'ediyega, ta 'ana esana 'eluwena Didiluwaluwa. Tomasi nina nigeya gosenao ma'edi tuta nina Yesu 'imai. 'Enega muliyega Tomasi 'imai ga gosenao 'ena sisimana, sigwae, “'Ida 'Inapwana ni'atu 'a'itena.”

25 Ga tauna 'iona, 'igwae, “Yee! Nate tuga kabo, ta esi 'abo'agu 'eguma nimana kainumuyega situtu epa'iyedi 'awa'iya'iyaena ya'itadi be yagitoodi, ta wate lesulesunana sibadina 'ena nimagu yasa'uluguyei, be 'enega yaemisemi.”

26 Ta ni'atu wiki 'ebweuna 'igumwala, ga wate tonono nidi anuwa nina 'ena siegogona limana ga solanaya simiyami, Tomasi nina ma'ediya, ta 'awa sigibodedi. 'Enega Yesu wate 'iapwesa ga gamwagamwanidiya 'itoolo, ga 'ediya 'igwae, “Geya'abo wamatamatauta.”

27 Ta Tomasi 'ena 'iona, “Gete nimagu, 'u'ita, be nimayo 'uda sa'udi we'iwe'iyaya nidi 'ediya, ta wate nimayo 'uda sa'uluguye lesulesuguya, be 'enega 'uda emisegu, ta esi geya'abo 'u'awa'awa kabokabo.”

28 'Enega Tomasi 'igwae, “'Oyo 'igu 'Inapwana ta 'igu Yaubada.”

29 Ta Yesu 'ieonena, 'igwae, “Tomasi, ni'atu 'u'itegu 'enega 'uemisegu, aga? Ta 'uda mwalatoni 'aene yaisigedi taudi nigeya si'ita'itagu ta tuwa tuga siemiemisegu, taudi tuta yauna ma idi gwausowala.”

Buki gete 'ana 'etoladi manuna

30 Yesu ni'atu we'iwe'iyaya yaudi 'iguinuwedi 'ana tomuliyao matadiya. Maibo'adi nigeya ya'eto'etoladidi buki gete 'ena, 31 ta tuwa tuga pu'epu'edimo ya'etoladidi be wada sawadi be wada mwalatoni be wate Yesu wada emise 'aene tauna To'etoseyana nina, Yaubada natuna, be 'enega Yesu 'ana esanega yawasimi ataya wada 'ewa.

Copyright information for `DOB