John 21

Yesu 'ina apwesa 'ina tononoyao tuwelo 'ediya

1 Ni'atu Yesu maluwa tauna 'ie'itaena 'ina tononoyao 'ediya, ta wate gete 'etonina 'ina apwesa 'ediya, ta gete tuga tononoyao sigomagomana Ola Taibilia 'ena, ga 'iapwesa 'ediya.

2Gete nadigega 'ina apwesa 'ediya. Ta tononoyao nidi getedi Saimoni Pita be Tomasi, tauna sieesena Didiluwaluwa, be Nataniela, tauna 'ina 'asa Kena, nate Galili solanaya, ta wate Sebedi natunao, be wate 'eluwa tononoyao ma'ediyao.

3Gote 'ena Saimoni Pita tonono nidi 'ediya 'iona, 'igwae, “Gosegwao, nai yatatauya be yagogomana.”

Ta wate sigwae, “O, bobo'ana, tawai.”

Ga maibo'adi waga sigeluna ga sineya, ta boiboi nina gote 'ena sigomagomana ga silomasalina, ta nigeya 'ebweu iyana si'ona'ona.
4Ta ni'atu tomwa 'iulisina ga tononoyao Yesu si'itena le'awaya 'itootoolo, ta nigeya simwalamwalatoni 'aene tauna Yesu.

5'Enega Yesu 'ediya 'igwae, “Tasigwao, 'eisa iyana wa'onedi?”

Ga sigwae, “Kakae.”

6Ta wate 'ediya 'igwae, “Gomana wayauye waga 'atainega be iyana wa'onadi.” 'Enega 'idi gomana siyauyena ga iyana yau wawasae si'onedi, ga nigeya sawesawediya be gomana si'abi.

7Gote 'ena Yesu 'ina tonono nina tauna gosiya 'ai'ailina Pita 'ena 'iona, 'igwae, “Gosiyagu, gote tauna 'ida 'Inapwana nina.”

'Enega Saimoni Pita 'inonona 'aene 'idi 'Inapwana nina, ga 'ana 'oama 'i'otena, manuna bwala daisinamo 'igomagomana, 'enega 'isobu ni'uya.
8Ta Yesu 'ina tononoyao maibo'adi sineyama ga gomana ma iyanidi wagega silisinama, ga sisuya dabalaya, manuna le'awa nigeya 'edasola. 9Ta ni'atu tonono nidi dabalaya sisuya ga kalikau 'enaya si'itena iyana be beledi 'isa'u baledi.”

10Ga Yesu wate 'ediya 'igwae, “'Eisa wate 'ami iyana nidi wame'edi be tasa'u baledi?”

11Ta Saimoni Pita waga 'ena 'igelu ga gomana dabalaya 'i'abi lagaena, ta gomana nina iyana maibo'ana 'imaa 'ai'aila, ga 'ana maibo'ana nadigega analedi be pipiti tili, ta wate sinabwadi, ta gomana nigeya 'i'esa'esabu.

12Ga Yesu 'ediya 'igwae, “Wamai be wadinagwala.” 'Enega simwalatonina 'aene tauna tuga 'idi 'Inapwana nina, ta nigeya 'ebweu yaita 'ediyega 'ida enaida 'aene, “Yaita 'oyo?” manuna ni'atu simwalamwalatoni. 13'Enega Yesu 'inao ga beledi be iyana 'i'ewedi ga 'ina tononoyao 'i'ebwa'edi.v5 Lu 24:41v6 Lu 5:4-7v14 Yo 20:19,26

Yesu be Pita 'idi eonaona

15Ta 'idi loepa'ala mulinaya, Yesu Saimoni Pita 'ienaidena, 'igwae, “Saimoni 'oyo Yoni natuna, 'imu oboboma sinabwana 'eguya, ta taudi getedi tupwana, aga?”

Ga Pita 'igwae, “'Inapwana ni'atu 'umwalamwalatonigu 'aene yaobobomemu.”

Ta Yesu 'iona, “'Igu lamiyao 'uda 'ita'i'isidi.”

16Ta Yesu wate 'ieona limena ga 'igwae, “Saimoni 'oyo Yoni natuna, 'uobobomeguya?”

Ga Pita 'igwae, “O, ni'atu 'umwalamwalatonigu 'aene yaobobomemu.”

'Enega Yesu 'iona, “'Igu sipiyao 'u'ita'i'isidi.”

17Ta Yesu wate 'ina ona 'etonina Pita 'ena 'igwae, “Saimoni, 'oyo Yoni natuna, 'uobobomeguya?”

Ga gote 'ena Pita nuwana 'imwau, manuna Yesu 'ienaenaida matoi 'enaya, 'igwae, “'Uobobomeguya?”

Ta Pita 'iona limana ga 'ena 'igwae, “'Inapwana yage yauyauna 'umwalamwalatonidi, 'enega 'umwalatonigu 'aene yaobobomemu.”

Ga Yesu wate 'ena 'iona, 'igwae, “'Igu sipiyao 'u'ita'i'isidi.
18Ta yaona 'ai'aila 'emuya 'aene 'imu tuta gwama 'ena, tauyo 'amu 'oama 'u'ote'ote be to sena 'ena nuwanuwayo be 'utatauya 'uda tauya tuga, ta 'abo tuta nina 'ue'ina'inapwanaya nimayo 'uda yasitoto be mali tomota 'amu 'oama sida e'oteyo, be to sena nina 'ena geya nuwayo 'utatauya, sena nina 'ena sida tauyeyo.” 19Ona gete 'enega Yesu 'ili'ali'ama Pita 'ina mwawasa manuna, be 'ina mwawasa nina 'enega Yaubada 'ana esana 'ida giesinabwa. 'Enega Yesu wate Pita 'ena 'igwae, “'Uda muliyegu.”v15 Md 26:33v16 1 Pi 5:2v18-19 2 Pi 1:14; Yo 13:36

Yesu ma ina tononoyao 'idi eonaona gosedi Yoni manuna

20'Enega Pita 'isanaila, ga 'ebweu tonono nina Yesu gosiya 'ai'ailina 'i'itena, tauna 'e'ai 'ana tutaya Yesu selabenaya 'i'eno ilaila, ga 'ienaidena, 'igwae, “'Inapwana, yaita tauna 'amu tosipupu nina?” 21Ga Pita tai nina 'i'itena, 'imulimuliyedi ga 'iona, “'Inapwana, tai gete mwa'adega 'ana loina?”

22'Enega Yesu Pita 'ina ona 'ie'isena ga 'igwae. “'Abo nuwanuwagu be tauna 'ida miyami be 'ana laba yailama nate nigeya 'ebweu wate to'ase 'emuya, ta 'oyo tuga 'uda muliyegu.”

23Ta Yesu 'ina tononoyao 'ina ona gete sinonona, 'enega taudimo 'ediya sionaona manuna 'idi nuwanuwa 'aene tonono nina geya'abo 'imwawamwawasa. Ta Yesu gete nadigega nigeya 'ionaona'esa, ta esi 'igwae, “'Abo nuwanuwagu be tauna 'ida miyami be 'ana laba yailama, nate nigeya 'ebweu wate to'ase.”

24Tonono nina gete tauna yage gete manudi 'isimana ta wate tauna ona nidi 'i'etoladidi tetela gete 'enaya, ga tamwalatonina to'ase 'isimanedi ona 'ai'aila maibo'ana.

25Ta ona'ai'aila, Yesu 'ina guinuwa yau wawasae simiyami, ta 'abo 'ina guinuwao nidi maibo'adi ta'etoladidi, yanuwena bale'u maibo'ana buki daisinamo, be geya'abo tetelina taloeloegumwali.v20 Yo 13:23-25v24 Yo 19:35v25 Yo 20:30

Copyright information for `DOB