Luke 1

Tetela 'ana 'ebe e'ale

1Ye 'inapwana Tiopilo. Ni'atu tomota yaudi Yesu tetelina si'etoladina to'ase nadigega 'ina guinuwa 'edaya manuna. 2Tetela nidi si'etoladidi to'ase nadigega taudi to'awa'ai'ailao sigimi'itena, 'enega siloguguya ga siemwasala 'emaya, 3ta esi yage nidi maibo'adi gimitutega ga batuwa yamwalatoi 'ai'ailidi, 'enega nuwanuwagu be 'aene yage nidi maibo'adi yada emwasala 'ai'ailidi 'emuya, 4be 'enega yage nidi ni'atu 'unonodi 'aledi 'uda mwalatonidi be wate 'uda 'awa 'ai'ailedi.

Ilisabeti 'ina 'euwana

5'Igu emwasala 'ana 'ebe e'ale gete nadigega: Tuta nina Yudia 'ena Elodi 'ietoloina, totaliya 'ebweu 'ana esana Sakalaya 'imiyami. Tauna totaliya nina Ebaya 'ina boda 'ediyega. Ta mwanena 'ana esana Ilisabeti, tauna wate totaliyao 'idi boda 'ebweu. 6Ta siteluwa nidi Yaubada matanaya sibubuna palupaluna, manuna Yaubada 'ina loina maibo'ana siematamatana 'ai'ailena. 7Ta nigeya natudimo, manuna Ilisabeti megamegagalina ga wate ni'atu 'ikaiyale, ta wate mwanena ni'atu 'ie'inapwana.

8'Enega 'ebweu tuta 'enaya Sakalaya ma ina bodao taliya siguiguinuwa, ta 'asiyata nina 'ena Sakalaya nina 'ina tuta be taliya 'ida guinuwe Yaubada matanaya. 9Manuna nadigega 'idi bubuna, ga gosenao 'ediyega esinuwa 'ilobena, 'enega 'Inapwana 'ina Anuwa Tabu 'ena 'ilugu be 'aene gala'u
*gala'u: 'Ebweu yage sigabuna Anuwa Tabu solanaya, maina bobo'ana, ta dimudimu sieesena inisenisi (incense).
'ida gabu 'ebe taliya 'enaya.
10Tuta nina gala'u 'ana gabu 'ana tuta ta boda sinabwana anuwa 'atamaninaya Yaubada 'ena sisidasida. 11'Enega Yaubada 'ina anilose 'iapwesa Sakalaya matanaya, ga gala'u 'ana 'ebe gabu 'atainega 'itoolo. 12Gote 'ena Sakalaya 'i'itena ga nuwana 'iowana, ta wate ma ina matauta. 13Ta anilose 'igwae, “Sakalaya, geya'abo 'umatamatauta. Yaubada 'imu sida ni'atu 'inonona, 'enega mwaneyo Ilisabeti natuyo me'olotona 'ienatunei be 'ueese Yoni. 14'Enega 'uda gwausowala ta wate tomota maibo'adi sida gwausowala gwama nina 'ina tubuwa manuna. 15Manuna natumuna 'iabe 'ana esana sinabwana Yaubada matanaya, ta geya'abo oine nai bwasi waiwaidi 'inumanumadi, ta 'iabe 'ina tubuwa'unu 'enega 'ida maa Yaluyaluwa Tabunega. 16Be 'enega tauna me Isileli yaudi 'ida 'au'ewa limedima 'idi 'Inapwana Yaubada 'enaya. 17Ta tauna 'iabe ma ina waiwai ta ma ina 'atepatu, be Yaubada manuna 'ida etosimana, ta 'ina waiwai nadigega lowa palopita Ilaitiya 'ina waiwai. Be 'enega guguya 'enega tama 'ida giesana iledi be natudiyao sida nuwa'i'isi limedi. Be wate taudi tole'oa loina 'ida giesana iledima 'eda palupaluna 'enaya, be 'enega 'Inapwana 'ina tomotaiyao 'ida gibubudi 'ina mai manuna.”

18Ga Sakalaya anilose nina 'ieonena, 'igwae, “Ona gete 'ana nono 'eguya kwanikwanina, manuna 'abo'agu ni'atu yaetai sinabwa, ta mwanegu wate 'ikaiyale.”

19Ta anilose nina 'igwae, “'Abo'agu Gebeliela, ta tuta yauna Yaubada matanaya yatootoolo, ta gete tuga Tauna 'ietuneguma be ale gete bobo'ana yasimane 'emuya. 20Ta 'oyo esi 'igu ale nina 'emuya nigeya 'uemiemise, 'enega 'iabe meyayo 'imwamwau be nigeya kapekapeyana 'uoona be 'ana laba 'igu ale nina 'ana mwalatoi 'ai'aila 'iapwesa be 'enega ona 'u'inana lima.”

21Ta tomota maibo'adi 'etamo tuga 'atamanaya siyamwayamwa, ta sinuwanuwa to'ase 'alena Sakalaya 'iso'iso'i Anuwa Tabu solanaya. 22'Enega Sakalaya 'iapwesa, ta nigeya kapekapeyana be 'iona 'ediya, manuna meyana 'imwau. Gete 'enega simwalatonina 'aene ni'atu Anuwa Tabu solanaya we'iwe'iyaya 'i'itena. Ta nigeya sawesawenaya be 'iona 'ediya, ta tuga nimanega 'ienimasusumo.

23Ta Sakalaya 'ina taliya 'ana 'asiyatao sigumwalaya ga 'iila limana 'ina 'asaya. 24Ta tuta gete mulinaya, mwanena Ilisabeti 'i'euwana, ga nawalae nima soladiya nigeya 'ida adadana ta esiya anuwaya 'imiyamiya 25ta 'igwae, “Gete 'agu lema Yaubada 'enega. Lowa megagaligu 'enega yaomayamaya, ga gete tuga omayamaya 'igumwala.” 17:11-13; Mal 4:5-6

Meli 'ina enatuna 'alena tetelina

26Ta ni'atu Ilisabeti 'ina nawalae sikisi sigumwala, ga Yaubada 'ina anilose Gebeliela 'ietunena ga 'imai sena Galili 'ena, 'ebweu 'asa 'ana esana Nasaleta 'enaya, 27ga 'ebweu gomagweine nuwenuwebolana 'ena 'iapwesa, 'ana esana Meli. Gomagweine nina tauna Yosepa 'ena sisawa eyaiyena, ta tai nina Debida 'ina susuyega. 28Ta anilose nina 'imai ga 'ieonena, 'igwae, “Kagutoki Meli. 'Inapwana 'ina oboboma sinabwana 'emuya, ta tauna ma'iyayo.”

29'Enega Meli nuwana 'iowana ga 'inuwanuwa edaedadama, ona nina 'ana mwalatoi manuna.

30Ta anilose nina 'igwae, “Meli, geya'abo 'umatamatauta, ta Yaubada 'ina oboboma sinabwa wawasae 'emuya 'imiyami, 31be 'enega 'iabe 'u'euwana be natuyo me'olotona 'uenatune, be 'ana esana 'uda eese Yesu. 32Tauna ma'etamo 'ietoewaiwai be tomota sida bwauye tauna Toloetana sana Natuna, be 'Inapwana Yaubada loina waiwaina 'ida 'ebwa'e, nadigega tubuna Debida 'ina loina, 33be 'enega Yekobe 'ina bodao 'iloinedi, ta 'ina loina nina geya'abo 'igumwagumwala.”

34Ta Meli 'iona anilose nina 'enaya, 'igwae, “Mwa'adega batu sa'i gete? Manuna 'abo'agu nigeya yaaiai!”

35Ta anilose nina 'igwae, “Yaluyaluwa Tabuna 'iabe 'emuya 'imwa'utama be Yaubada 'ida giewaiwaiyeyo be natuyo 'uenatune gwama 'esasena, tauna 'iabe sieese Yaubada Natuna. 36Ta 'uda mwalatoni 'aene nibayo Ilisabeti 'ikaiyale ta megagalina, ta esi 'i'euwana, ga ni'atu 'ina nawalae sikisi. 37Manuna yage maibo'ana Yaubada sawesawenaya.”

38'Enega Meli 'igwae, “'Ago'agu Yaubada 'ina toguinuwa. To'ase 'imu ona 'eguya nadigega 'ida apwesa tuga.”

'Enega anilose nina Meli 'iebesinena ga 'itauya. Ais 9:7v34-35 Md 1:20

Meli 'ina ayausa Ilisabeti 'enaya

39Ta tuta gete mulinaya Meli 'itoolo ga Yudia 'oyanao 'itu'etaodi ga 'ebweu 'asa 'ena 'iapwesa. 40'Enega Sakalaya 'ina anuwaya 'ilugu ga nibana Ilisabeti 'ilokagutokiyena. 41Ta tuta nina Ilisabeti lokagutoki nina nibana 'enega 'inonona ga gwama nina gamwanaya 'iloniu, ta Yaluyaluwa Tabuna Ilisabeti nina 'iloemaena, 42ta 'enana sinabwanega 'ibwau, 'igwae, “'Eniba, Yaubada 'iobobomemuya, nigeya 'ebweu wate yaita waine nadigega 'oyo. Ta natumuna 'iabe 'uenatune gomagomabwainina. 43Ta mwa'adega ga 'enega 'oyo 'igu 'Inapwana sinana, ta 'umai ga 'uayausigu? 44Ta 'u'ita, 'imu lokagutoki yanonona, ga gwama 'ina gwausowala 'enega gamwaguya 'iloniu sinabwana. 45Ta 'oyo 'Inapwana 'ina ale 'ana toemisa, 'enega ma imu gwausowala, manuna 'iabe 'ana 'ai'aila 'iapwesa 'emuya.”

46Ta Meli 'igwae, “Tuta yauna 'ateguyega 'Inapwana yatuputupu, 47ta yagwaugwausowala Yaubada tauna 'agu To'etoseyana 'enaya. 48Manuna 'abo'agu tuga 'ina toguinuwa gomagomabesogu, ta tuwa tuga 'i'ita mwa'utama be 'enega tuta simeemai 'ediya 'epata auwaudi maibo'adi situpugu. 49Manuna Yaubada tauna Toewaiwai sana guinuwa waiwaina 'iguinuwena manugu, ta tauna 'ana esana 'esasena ta etaetabuna. 50Tauna 'ana to'amayabao 'epata 'ebweuna 'ebweuna 'ediyega 'i'atenuwa 'ole'oleyedi. 51Ta esi taudi togagasao be tonuwatu'eyao nimana waiwaina 'enega 'i'ausepaledi. 52Toesaesa nidi 'igimwa'utedi 'idi 'ebemi esaesa 'ediyega ta togomabeso 'igilagasidi. 53Ta wate tobotana 'ie'enidi ga gamwadi 'ipawa, ta toesaesao maanimenimedimo 'ietune iledi. 54Ta tauna 'ina onaupaupa nina tubudao 'ediya 'inuwa'i'isina 'enega 'abo'ada me Isileli 'i'atenuwa 'ole'oleyeda ga 'i'etoseyeda. 55Ona'ai'aila, tubudao nidi taudi Ebelaamo ma ina susuyao 'ediya 'ionaupaupa be 'aene 'ida 'atenuwa 'ole'ole ataedi.”

56Ta Meli 'ina onao ni'atu 'ilosalonidi, 'enega manibana simiyana nawalae 'etoi, ga muliyega 'iila limana 'ina 'asaya.

Yoni togiebapitaiso 'ina tubuwa

57Ta tuta nina Ilisabeti 'ienatunaya ga gwama nina me'olotona. 58'Enega 'ina bodao ta wate gosenao Yaubada 'ina oboboma 'enaya sinonona ga maibo'adi ma'enao siegwausowala leleleya.

59Ta gwama nina 'ina tuta tubuwa mulinaya ga ni'atu 'asiyata sebeni, 'enega 'ina bodao sideli egogonama gwama nina bwalana sabi dabana
*daba nai lodaba Nugana 17:10-14 'ena Yaubada Ebelaamo 'iloinena be 'aene tauna be natunao me'olotodi be tubunao me'olotodi 'idi yage bwaladi sida 'upwa yauledi, nate we'iwe'iyaya nai 'ebe 'inana sida guinuwe, ta 'ana mwalatoi taudi Yaubada 'ina tomotaiyao esiesinuwadi.
be 'enega 'aene tamana 'ena siewaliyesae.
60Ga sinana 'i'etoboda, 'igwae, “Nigeya! Ta esi 'ana esana Yoni.”

61'Enega sigwae, “Nate esana nina nigeya 'omi 'ami esana!”

62'Enega enimasusuyega tamana sienaidena be 'aene mwa'adega gwama 'ana esana sida eese. 63Ga Sakalaya 'ebe 'etoladi 'isidena ga gwama nina 'ana esana 'i'etoladinaya, 'igwae, “'Ana esana Yoni.” 'Enega boda maibo'adi si'itena ga nuwadi 'iowana. 64Ta tuta gote 'enaya Sakalaya meyana 'ikapekapeyana limana, ga 'iona, ga Yaubada 'itupuna. 65Ga 'enega gosenao nidi maibo'adi simatauta, ta tetela nina 'isakowasi Yudia 'oyanao ta senanao maibo'adi 'ediya. 66Ta tomota nidi yaisigedi sinonona sinuwa edaedadamina, 'enega taudimo sienaidedi, sigwae, “Gwama gete mwa'adega 'iabe 'ina guinuwa?” Manuna si'itena Yaubada 'ina waiwai 'enaya 'imiyami.

67Ta tamanana Sakalaya Yaluyaluwa Tabuna 'iloemaena ga 'enega 'ionaupaupa, 'igwae, 68“'Inapwana tada tupu, tauna me Isileli 'ida Yaubada, manuna ni'atu 'iayausida sabi lemeda be miyamwau 'enega 'ili'amida. 69'Enega tauna Yaubada 'ina 'ali'ei Debida 'ina susuyega 'ida To'etoseyana nina 'igieapwesena 'edaya. 70Lowaenei palopitao nuganuganidi Yaubada 'ina ona gete nadigega sigimi simanena 71'aene 'ida 'etoseyeda 'ada talauwalao 'ediyega, ta wate taudi 'ada toe'idi'idiyao 'ediyega, 72ta wate lowa 'ionaupaupa be 'aene gimi tubudao 'i'atenuwa 'ole'oleyedi, ta 'ina onaupaupa nina geya'abo 'inuwanuwa pupulei. 73Onaupaupa gete tubuda Ebelaamo manuna Yaubada 'enega 74be 'aene 'ida li'amida 'ada saiyao 'ediyega ta ma ida 'atepatu 'enaya tada guinuwa, 75ta wate 'aene ma ida bubuna 'esasena ta palupaluna 'asiyata 'ebweuna 'ebweuna. 76Ta 'oyo natugu, sida eeseyo Toloetana sana 'ina palopita, manuna 'oyo 'iabe 'ununugana be 'ida 'Inapwana 'ina 'eda 'ugibubu, 77ta wate 'ina tomotaiyao 'uemataluwedi be 'aene 'idi bubuna to'umalina 'adi nuwatau 'ediyega 'etoseyana siloba. 78Manuna gete, Yaubada 'ina yala be 'ina 'atenuwa 'ole'ole 'edaya be 'etoseyana 'ina maedana 'ida gimisae 'edaya, 79be 'enega taudi wate guguyoi be mwawasa senanao 'ediya simiyami 'ida giemaedanedi, be 'enega maibo'ada 'ida anuganeda gwausowala 'ana 'eda 'enaya.”

80Ta ni'atu gwama nina 'isinabwa ta yaluyaluwana wate 'iewaiwai. 'Enega tebweuna sena mwatui daitaya 'itauya ga nada 'ilo'asa ga 'ana laba me Isileli 'ediya 'iapwesa ga 'iloguguya. Nug 17:7, 22:16-17v76 Md 3:3, 11:10; Ais 40:3v78-79 Ais 60:1-2, 9:2; Md 4:16; Yo 8:12v80 Md 3:1-6

Copyright information for `DOB