Luke 11

Yesu 'ina e'ita sidasida manuna

(Madiu 6:9-13, 7:7-11)

1'Ebweu tuta Yesu tebweuna sena 'ebweuna 'ena 'isidasida. 'Ina sidasida mulinaya 'ina tononoyao sieonena, sigwae, “'Inapwana, sidasida 'ue'itama, nadigega Yoni 'ina tononoyao sidasida 'ie'ita'esedi.” 2'Enega Yesu 'ediya 'igwae, “Gete nadigega wasidasida'esa, wagwae:

Tamama, 'amu esana 'a'amayabei, ta 'asideyo be 'oyo 'uda loinema.
3'Ama masula 'asiyata 'ebweuna 'ebweuna 'enaya 'uda 'ebwa'ebwa'ema. 4Ta 'ima bubuna to'umalina 'uda nuwataudi, manuna gosemao 'idi to'umalina 'emaya 'anuwataudi. Ta esi geya'abo 'utootooma.

5Ta Yesu wate 'ediya 'iona, “Sidasida nina 'ana mwalatoi gete nadigega. 'Eguma yaita 'oyo 'ebweu 'amu 'owaga niuniuwanaya 'imamai 'emuya ta nigeya 'ebweu to'ase 'emuya be 'u'ebwa'e 'ina loepa'ala manuna, 'enega 'ilobweneyo be gosiyayo 'ena 'utatauya be 'u'awanoi, 'ugwae, ‘Gosiyagu, sawesawenaya 'ulemegu be beledi 'etoi 'u'ebwa'egu, 6manuna 'ebweu gosiyagu auwauna 'edasolega 'imai, ta nigeya 'ebweu to'ase 'eguya be 'enega 'ida loepa'ala.’ 7Be 'abo tai nina anuwa solanega 'imu ona 'ie'isenawa be 'igwae, ‘Gosiyagu, geya'abo 'oata'oata 'usa'usa'u, manuna manatugwao ni'atu 'a'eno'eno, ta wate 'ali yagibodena, 'enega nigeya sawesaweguya be yalemeyo.’ 8Ta 'abo 'iegagala 'emuya, tuga 'uda gewana, be 'enega 'ida 'enotoolo be to'ase 'imu sida nadigega 'ida 'ebwa'eyo. 9'Enega yaemataluwemi, wada sidasida be Yaubada 'ida 'ebwa'emi. Wate wada 'ebesa be 'enega wada loba, ta wada 'aukeke be 'enega 'ali 'ida gigege manumi. 10Ona'ai'aila 'eguma tasisida, Yaubada 'i'ebwaya 'edaya, be 'eguma ta'ebesa ma'etamo taloloba, be wate 'eguma ta'aukeke 'enega 'ali 'ida gigege.

11“Ta mwa'adega 'omi gogama tamadiyao, 'eguma natumiyao iyana manuna sisisida, mwata wa'ebwa'edi? 12Nai 'abo wate pou manuna sisisida, ganiyeya wa'ebwa'edi? Nigeya sa'i! 13Ona'ai'aila 'omi toto'umalimi, ta 'imi 'ebwaya natumiyao 'ediya ni'atu wamwalamwalatoni 'aene yage bobo'adimo wa'ebwa'ebwa'edi. Nadigega wate Tamami galewaya 'ina 'ebwaya 'emiya bobo'ana wawasae, be 'abo wasisida 'enaya Yaluyaluwa Tabuna 'ida 'ebwa'emi.”

Yaita 'ina waiwaiyega Yesu yaluyaluwa bi'iyao 'iula apwesedi

(Madiu 12:22-30; Maki 3:20-27)

14Ta tuta nina Yesu 'ebweu tai 'ilobena, tauna yaluyaluwa bi'i 'ina guinuwega meyana 'ilido ga nigeya 'ida ona, 'enega Yesu yaluyaluwa bi'i 'iula apwesena, ta 'enega tai nina 'ibobo'ana ga 'iona. Gote 'ena tomota si'itenaya ga nuwadi 'iowana. 15'Enega 'aidi sigwae, “Yaluyaluwa bi'i 'idi 'inapwana nina, Bielisibubi,
*Bielisibubi: Yaluyaluwa bi'iyao 'idi 'inapwana, 'ebe matauta ta to'umalina, tauna Seitani 'ana tolema, nai Seitani tauna. Lowa me Ekiloni sibwagobwago 'enaya.
'ina waiwaiyega Yesu yaluyaluwa bi'i 'iula apwesedi.”
16Ta 'aidi wate Yesu sitoona be 'aene we'iwe'iyaya 'ebweu 'ida guinuwe manudi, be sida 'awa'ai'aile 'aene 'ina waiwai Yaubada 'enega 'imai.

17Ta Yesu boda nidi 'idi nuwanuwa ni'atu 'imwalatonina, ga 'ieonedi, 'igwae, “Bielisibubi tauna gosenao geya'abo 'ipa'ipa'idi.” Ta wate 'igwae, “'Eguma 'ebweu 'ebeloina 'enaya tomotai siweweyala be taudimo silosalosaiya, ma'etamo 'ebeloina nina 'ineneta be 'ibebe'u. Ta wate nadigega 'eguma 'ebweu susu taudimo silosalosaiya ma'etamo 'idi miya 'ito'umali. 18Seitani wate nadigega 'eguma ma ina bodao taudimo silosaiya, 'iabe 'ina 'ebeloina nina 'ibebe'u. Ta mwa'adega ga waona 'aene Bielisibubi 'ina waiwaiyega yaluyaluwa bi'i yaulaula apwesedi, 19ta yaita sana 'ina waiwaiyega 'omi yaluyaluwa bi'i waula apwesedi? Bielisibubi 'enega, nai Yaubada 'enega? Gete manuna wanuwanuwa be wada mwalatoni 'aene yaita 'abo'agu. 20Ta 'abo'agu esi Yaubada 'ina waiwaiyega yaluyaluwa bi'i yaula apwesedi, 'enega wada mwalatoni 'aene Yaubada 'ina loina ni'atu 'iapwesama 'emiya.

21“Seitani nina tauna 'atuwa 'ebweu tai waiwaina ta ma ina gwegwe saiya, 'ina anuwa sinabwana 'i'ita'ita'i'isi be 'aene geya'abo 'ebweu yaita 'ina gwegwe 'igiegie to'umaliye. 22Ta 'abo 'ebweu tai waiwai wawasae 'iapwesama, 'iabe tai nina 'ipa'i be 'ina gwegwe saiya nimanega 'i'ewadi, ta 'ina gwegweyao maibo'adi 'i'ewadi be gosenao 'i'ebwa'edi.

23“'Eguma yaisigedi taudi nigeya 'agu tolemao, taudi 'agu talauwalao. Ta wate yaisigedi taudi nigeya ma'egwao 'ada paisewa egogonaya, taudi 'igu paisewa sigiegie to'umaliye. 2:15

Yaluyaluwa bi'i 'iila limana tai solanaya

(Madiu 12:43-45)

24“Ta 'abo yaluyaluwa bi'i tai 'ebweuna 'enega 'iapwesa, tai 'ida bobo'ana, ta yaluyaluwa bi'i nina 'iabe tuga 'atamanaya 'iadadana besobeso be 'ina 'ebe eyawai'ata 'i'ebe'ebese, ta geya'abo 'ilobaloba. 'Enega yaluyaluwa nina taunamo 'ena 'igwae, ‘Nai 'ana 'ita yaila limana 'igu gimi 'ebemiya 'ena. 25'Enega 'iila ga 'ebemiya nina 'ilobena 'esasena ta gibugibubuna, 26'enega 'itauya ga yaluyaluwa site sebeni to'umali 'ai'ailidi wate 'i'au'ewedima ga ma'enao silugu 'ebemiya nina 'enaya, ga nada ma'enao simiyana, 'enega tai nina 'ina miya sigieto'umali 'ai'ailena, lowa nigeya nadigega.

27Nadigega Yesu 'iona'esa boda 'ediya, ta 'ebweu waine 'ediyega 'enana sinabwanega 'ibwau ga Yesu 'ena 'igwae, “'Inapwana, waine nina tauna gamwanega 'ienatunemu ta wate susunega 'ususu, tauna togwausowala 'ai'aila.” 28Ta Yesu wate 'igwae, “Taudi esi 'abo Yaubada 'ina ona sinonona ga 'enana siematamatanena, taudi togwausowala 'ai'aila.”

Yona tauna 'ebweu 'ebe'ita 'edaya

(Madiu 12:38-42)

29Ta ni'atu boda nidi Yesu sitoolo 'oabu'oabuyena, ga 'ilolagata ga 'ediya 'igwae, “'Epata gete 'omi to'umalimi! Nate 'alena we'iwe'iyaya wa'ebe'ebese, ta geya'abo sa'i we'iwe'iyaya nidi wa'ita'ita. Nate namo Yona manuna wanuwa'i'isi, tauna tuga we'iwe'iyaya manumi. 30Manuna Yona 'ina guinuwa 'enega me Ninibe simwalatonina 'aene tauna Yaubada 'enega 'imai. Nadigega wate 'abo'agu Tomota Natuna 'igu guinuwa 'ediyega 'omi 'epata gete wada mwalatonigu 'aene Yaubada 'enega yamai.

31“Ona'ai'aila, 'asiyata bwa'omatana 'enaya me Siba 'idi kuwini 'ida toolo be 'omi 'epata nimi gete 'ie'ewami, manuna waine nina 'edasolega 'imai Solomoni 'ina ona sinasinapu sabi nonona, ta gete tuga ona sinasinapu wawasae wanonodi, ta 'omi geya nuwami wanonodi.

32“Wate nadigega 'asiyata bwa'omatana 'enaya me Ninibe sida toolo be 'epata nimi gete sida e'ewami manuna Yona 'ediya 'iloguguya ga 'idi bubuna to'umalina 'ediyega sisanaila, ta 'omi gete tuga loguguya bobo'ana wawasae ni'atu wanonodi, ta nigeya wada sanaila.

Mayale onasemalimalina

(Madiu 5:15, 6:22-23)

33“Nigeya 'ebweu wate yaita mayale 'ida loe'abi be 'ida sa'ukwaiye gaulaya, nai gaeba 'agalaunaya, ta esiya 'ebesa'u etaninaya 'ida sa'u be 'enega taudi anuwa 'ana toluguyao 'ida maedanidi.

34“Manuna matayo bwalayo 'ana mayale nadigega, be 'abo matayo 'esasena bwalayo maibo'ana maemaedanina. Ta 'abo matayo to'umalina bwalayo wate maibo'ana 'iguguyoi. 35'Enega 'u'ita'i'isiyo 'abona nai 'imu mayale 'iguguyoi. 36Ta 'abo bwalayo maibo'ana maedana 'ena 'imiyami, ta nigeya 'ebweu wate guguyoi 'enaya, maibo'ana tuga maemaedanina, 'atuwa nadigega mayale sinabwana 'ina maedana.”

Palisiyao be loina 'adi toanuganao Yesu 'i'enapa'alidi

(Madiu 23:1-36; Maki 12-38-40)

37Ta Yesu ni'atu 'ina ona 'igumwala, ga 'ebweu Palisi Yesu 'ibwauyena be ma'iyana si'a'a. 'Enega 'ilugu ga 'imiyatowa 'ebe 'e'ai 'enaya. 38Ta Palisi nina nuwana 'iowana manuna Yesu 'i'itena nimana nigeya 'i'utu'utudi ta 'i'e'ai. 39Ta Yesu ni'atu Palisi nina 'ina nuwanuwa 'imwalatonina, 'enega 'ena 'igwae, “'Omi Palisiyao 'atuwa nadigega keiga be gaeba, manuna gwaumimo wa'utu'utudi, ta solami 'imaa 'ai'aila 'anawala be bubuna to'umalidi 'ediyega. 40Waeuwauwa! Manuna nigeya wamwalamwalatoni 'aene gwaumi be solami 'adi tobubu Yaubada, 41ta 'ilobwenemi be 'atemi lo'ebwa'ebwaya 'enega wada gie'esasadi be 'enega wada 'esasa 'ai'aila.

42“Ta 'omi Palisiyao sa'i nuwa'ole'olemi! Ona'ai'aila 'imi 'ebwayadaita bobo'ana, manuna 'ebwayadaita nina 'ana loina maibo'ana wa'ita'i'ita 'ai'ailina, 'imi gwegwe sinabwadi be gidalidi 'ediyega tupwana Yaubada wa'ebwa'ebwa'e, nadigega mali pai be mali pai 'ediyega. Ta esiya loina 'eluwa sinabwadi wanuwa pupuledi, nate Yaubada 'ana oboboma ta loina palupalu. 'Ilobwenemi be yage gete sinabwadi wada guinuwedi, ta wate geya'abo yage gidalidi wanuwanuwa pupuledi.

43“'Omi Palisiyao nuwa'ole'olemi, manuna anuwa tapwalolo 'ediya nuwanuwami be 'aene 'ebemiya bobo'adi 'ediya wada miyatowa, ta wate nuwanuwami be 'aene tuta nina 'abo watautauya 'asaya tomota maibo'adi sida 'amayabemi.

44“Ona'ai'aila sa'i nuwa'ole'olemi, manuna 'atemi 'atuwa nadigega 'ali'ali mapwatulidi, tomota 'ediyega sitautauya ta nigeya simwalamwalatoni 'aene 'ali'ali.”

45Ta 'ebweuna loina 'ana toanugana Yesu 'ieonena, 'igwae, “'Inapwana, 'imu onao gete 'ediyega 'usinalima, aga?”

46Ga Yesu 'ena 'igwae, “'Omi wate loina 'ana toanuganao nuwa'ole'olemi, manuna tomota 'aa'aala mwaudi wa'ebwa'ebwa'edi ta 'omi nigeya sa'i wada tagwala be 'aa'aala nidi 'ediyega wada lemedi.

47“Nuwa'ole'olemi sa'i, manuna wate palopita nidi tubumiyao siloemwawasidi ta 'omi 'adi 'ali'ali 'ediya 'adi 'ebe nuwa'i'ita wa'abidi. 48Yage gete 'enega tubumiyao 'idi loina wa'awa bobo'anena, be 'aene taudi palopitao siloemwawasidi, ta 'omi 'adi 'ali'ali 'ediya 'adi 'ebe nuwa'i'ita wa'abidi. 49Yage getedi manudi Yaubada 'ina sinasinapu 'isa'una, 'igwae, ‘'Etamo 'aidi palopitao be 'igu tosimanao yaetunediwa, be 'aidi waloemwawasidi ta 'aidi wapa'idi.’ 50'Enega 'epata getemi 'iabe e'isa maibo'ana waloba palopitao nidi loeloemwawasidi gabula 'ana 'ebe e'ale 'enega ga batuwa manudi, 51nate Ebeli siloemwawasina ga 'enega siloeloemwawasa ga 'ana laba Sakalaya 'ina tuta 'enaya siloemwawasina Anuwa Tabu ta 'ebe taliya gamwagamwanidiya. Ona'ai'aila, loemwawasa nidi maibo'adi 'adi e'isa 'epata getemi waloba.

52“Ta 'omi loina 'ana toanuganao sa'i nuwa'ole'olemi, manuna sinasinapu 'ana 'awa wa'etobodena, 'enega 'omi nigeya sawesawenaya be walulugu, ta wate taudi nuwanuwadi be 'aene silulugu wa'etobodedi.”

53Ta ni'atu sena nina gote Yesu 'ipilisinena, ga muliyega loina 'ana toe'itao be Palisiyao sitootoo enaida yauna 'ediyega 54be 'aene mwa'adega be 'ina onagesi sida loba be 'enega sida e'ewa. 24:20-21v53-54 Lu 6:11, 19:47, 20:19, 22:2

Copyright information for `DOB