Luke 13

Nuwa'ebuni

1Tuta nina 'enaya 'aidi tomota simai ga Yesu 'ena siemwasala, me Galili manudi, sigwae, “'Inapwana, me Galili 'aidi sitalitaliya Yaubada 'ena, ta Pailato 'ina tolosaiyao 'iloinedi ga tomotai nidi siloemwawasidi.”

2'Enega Yesu 'ieonedi, “Ta wanuwena 'aene taudi toto'umalidi sinabwana, 'enega siloemwawasidi, aga? Nigeya! Me Galili maibo'adi 'idi to'umalinao tuga nadigega.

3“Ta 'omi wate ma'etamo wamwamwawasa 'atuwa taudi nadigega, 'abo 'imi bubuna to'umalina 'ediyega nigeya wanuwanuwa 'ebuni.

4“Ta mwa'adega 'imi nuwanuwa taudi me Sailoma site eitini nidi manudi, tuta nina anuwa nina sinabwana 'ibe'u ga 'iloemwawasidi, 'aene taudi 'idi bubuna to'umalina sinabwa wawasae me Yelusalema maibo'adi 'ediyega, ga 'enega esilae nina silobenaya? 5Nigeya sa'i! Ta esi 'omi 'abo nigeya 'imi bubunao 'ediyega wanuwanuwa 'ebuni, ma'etamo wamwamwawasa site eitini nidi nadigega.”

Kaiwe nina nigeya uwanamo

6Ga muliyega 'ebweu wate onasemalimali 'i'ebwa'edi, 'igwae, “'Ebweu tai 'ina bagulaya kaiwe 'atuwa damaya 'iasona. Ta tuta yauna 'imeemai kaiwe nina 'enaya be uwana sabi gitagana, ta nigeya 'ebweu tuta uwana 'ida lobena. 7'Enega 'ina bagula nina 'ana to'ita'i'ita 'ieonena, 'igwae, ‘Ni'atu 'umwalamwalatoni 'aene yakwala 'etoi 'ediya yameemai bada damaya nina uwana sabi gitagana, ta uwana nigeya 'ebweu yada lobena. Gete tuga 'utala yaulei, manuna bwa'a bobo'ana 'imudamudali.’ 8Ta to'ita'i'ita nina 'ina 'inapwana 'ieonena, 'igwae, ‘'Ena'i ye, tuwa! Geya'abo yatalatala yaulei, ta esi 'ina to'umalina yalobai ta egabu 'ena yasa'u be mali yakwala 'ena ta'ita, 9be 'abo 'iuwa, tuwa tuga 'itootoolo, ta 'abo nigeya uwanamo, 'enega 'utala yaule.’”

Sabateya Yesu waine 'igiebobo'anena

10'Ebweu Sabate 'enaya Yesu anuwa tapwalolo 'ena 'ilugu ga 'ie'ie'ita. 11Ta 'ebweu waine 'imiyami, ta yakwala eitini solanaya yaluyaluwa bi'i 'enaya 'imiyami, 'enega 'ile'oasa, ta 'ina tauya tuga 'ia'opu'opumo, ta nigeya sawesawenaya 'inuwayata be 'itauya palupalu. 12Ta tuta nina Yesu waine nina 'i'itena ga 'ibwauyena, “Waine 'umai.” 'Imai ga 'ieonena, “Kaiyale, 'amu le'oasa ni'atu 'igumwala.” 13'Enega nimana 'isa'una waine nina 'enaya ga 'enega 'inuwayata ga Yaubada 'itupuna.

14Gote 'ena anuwa tapwalolo nina 'ana to'ita'i'ita Yesu 'ina guinuwa 'i'itena, ga 'igamwasowala manuna Sabateya le'oasa 'igie bobo'anena, 'enega tai nina 'ilolagata boda 'ediya 'isimana, 'igwae, “Ona'ai'aila, loina tamwalamwalatoni 'aene 'asiyata sikisi 'ediya 'ida guinuwao taguinuwedi. Gete nigeya 'ana 'ita bobo'ana be Sabateya tole'oasao simeema be 'adi le'oasao sabi giebobo'anedi.”

15Ta Yesu ni'atu 'inonona, ga maibo'adi 'ediya 'igwae, “Kabokabomi, manuna 'omi 'imi bubuna Sabate 'ebweuna 'ebweuna 'ediya 'imi yobaiyao maibo'adi 'adi 'aliyega wali'ali'amidi ta siapweapwesa 'atamanaya 'adi bwasi sabi numa. 16Ta mwa'adega waine nina wanuwena 'aene nigeya sawesawenaya be 'ina miyamwau 'enega yali'ami be 'etoseyana 'iloba, nadigega 'imi yobaiyao nidi. Manuna waine gete Ebelaamo 'ina boda 'ebweu, ta esi Seitani yakwala eitini 'ediya 'igiyaina.”

17Yesu 'ina ona gete 'enega tolomugi nidi 'igie omayamayaedi, ta esi tomota yau wawasae sigwausowala sinabwana Yesu 'ina guinuwa waiwaidi manudi.

Yesu 'iona semalimali Yaubada 'ina etoloina manuna

(Madiu 13:31-33; Maki 4:30-32)

18'Enega boda nidi 'ediya wate 'igwae, “Mwa'adega Yaubada 'ina etoloina yada giemaedana'ese 'emiya. Nai gete nadigega 'ebweu kaiwe 'enega yada loesawa'i'i. 19Tai 'ebweuna beno atuna 'i'ewena ga 'atamanaya 'iasona, ta 'itabwa ga 'isinabwa, ta muliyega manuwa simai ga 'idi newa nalinao nidi 'ediya si'abidi.”

20'Enega wate 'ieona limedi, 'igwae, “Onasemalimali gete, mwa'adega yada giemaedana'ese be 'enega Yaubada 'ina etoloina wada mwalatoni? 21Nai gete nadigega: Waine 'ebweu pwalawa 'ana 'ebe gieseseya gidalina tuga 'i'ewena ga pwalawa sinabwana ma'iyana 'i'einisina, 'enega pwalawa maibo'ana 'iseseya.”

'Awa gilelena

(Madiu 7:13-14, 21-23)

22Tuta nina Yesu 'itautauya Yelusalema, ga 'edaya 'aina 'asa sinabwadi be gidalidi 'ediya 'iapwesa, ga 'ediya 'ie'ie'ita ta 'iloguloguguya. 23'Enega 'ebweu tai Yesu 'ienaidena, 'igwae, “'Inapwana, mwa'adega? Nai 'iabe tomota pu'epu'edimo 'etoseyana siloba, aga?” Ga Yesu 'igwae, 24“O nadigega, ta esi wada toowaiwai be walulugu 'awa nina gidalina 'enega. Manuna yaudi sitoo be 'aene silulugu ta siso'iyoge. 25Ta 'iabe wate tonianuwa nina 'awa 'igibode, be 'omi 'atamanaya watootoolo, ta 'ali nina 'ena wa'au'aukeke, be wasisida, wagwae, ‘'Inapwana, 'ali 'ugigege be 'aluguwa.’ Ta 'iabe 'inapwana nina 'imi ona 'ie'isa be 'emiya 'igwae, ‘Mane 'enega wamai? Nigeya yamwalamwalatonimi.’ 26Be 'enega 'omi wae'isa be wagwae, ‘'Abo'ama lowa ma'emwao ta'e'ai, tanumanuma, ta wate 'ima 'asaya 'emaya 'ue'ie'ita.’ 27Ta 'enega 'iabe 'Inapwana nina 'ieonami be 'ida gwae, ‘Ona'ai'aila, nigeya yamwalamwalatonimi. Mane 'enega wamai? Waila ta geya'abo waluguluguma, manuna 'omi toto'umalimi.’ 28Be 'enega 'etamo 'abo Ebelaamo be Aisake be Yekobe be wate palopitao maibo'adi ma'ediyao wa'itadi Yaubada 'ina 'ebeloina 'ena simiyami ta 'omi ma imi dedoi ta ma imi esala'i'ita tuta nina 'ena 'abo 'etauluya wamiyami. 29Ta sena maibo'ana 'ediyega tomota simama be 'idi 'ebemiya bobo'adi si'ewadi Yaubada 'ina 'ebeloina 'enaya. 30'Enega 'abo yaisigedi gete tuga sinuganugana ma'etamo sida muliya, ta yaisigedi taudi gete tuga simulimuliya ma'etamo sida nugana.”

Yesu 'ina nuwamwau Yelusalema manuna

(Madiu 23:37-39)

31Tuta gote 'ena 'aidi Palisiyao simai ga Yesu sieonena, sigwae, “Gete tuga 'ulomanini be 'udedena, 'abona nai Elodi 'iloemwawasiyo!”

32'Enega Yesu 'ediya 'iona, “Watauya be bosasa nina waeona 'aene gete tuga yaluyaluwa bi'i tomota 'ediyega yaula apwesedi, ta tole'oasao yagie bobo'anedi, ta wate gibwa'i nadigega, be elaya 'igu guinuwa maibo'ana yalosaloni.

33“Ta 'abo'agu 'etamo yatautauya Yelusalema, batuwa be gibwa'i be elaya yaapwesa, be nada yamwamwawasa, manuna palopitao maibo'ama 'ima 'ebe mwawasa Yelusalema.”

'Enega Yesu nuwana 'imwau ga Yelusalema manuna 'idedoi, 'igwae,
34“Yelusalema ye, mwa'adega ga palopitao 'uloemwawasidi, ta wate Yaubada 'ina toepilialealeyao gulewega 'uloibweibwedi? Tuta yauna nuwanuwagu be 'imu tomotaiyao yabwau egogonedima 'atuwa kakaleko natunao papenega 'i'aubodebodedi, ta sa'i siguitoyasegu! 35'Enega Yaubada 'iabe 'ipilisineyo, ta yaeonayo 'aene geya'abo wate 'u'ita'ita limagu be 'ana laba 'imu tomotaiyao sitatagwala 'eguya be sida gwae, ‘Tauna Yaubada 'ana esanega 'imeemai tada tupu.’

Copyright information for `DOB