Luke 15

Sipi loseloseyena onasemalimalina

(Madiu 18:12-14)

1'Ebweu tuta takisi 'ana to'ewao ta wate 'aidi toto'umalidi simai Yesu sabi enonoena. 2'Enega Palisiyao be loina 'ana toe'itao silomugi, sigwae, “Tai gete toto'umalidi 'iegosigosiyanedi ta wate ma'enao si'e'ai.” 3'Enega 'idi ona nina Yesu 'ie'isena onasemalimaliyega, 'igwae, 4“Mwa'adega 'abo 'ebweu 'emiyega 'ina sipi 'adi yau analedi, ta 'ebweuna 'ikwakwani, sawesawenaya be nainiti naini nidi mitawaya 'iebesinedi be sipi nina loseloseyena 'ida 'ebese 'ana laba 'iloba. 5Ta 'abo 'ilobai 'iabe ma ina gwausowala 'aalanaya 'isa'ui be 'iila 'asaya, 6be 'enega gosenao 'ibwau egogonedi be 'ieonadi, 'igwae, ‘Sipi nina loseloseyena ni'atu yalobena, 'enega manuna tada egwausowala.’ 7'Enega nadigega wate 'abo 'ebweu toto'umalina 'inuwa'ebuni, me galewa manuna sida gwausowala sinabwana, ta esi tobobo'adi site nainiti naini nidi manudi 'idi gwausowala tupwana namo.

Kina loseloseyena onasemalimalina

8Nadigega 'abo wate waine nina 'ina kina 'adi yau sanau ta 'ebweuna 'iloseye, 'enega to'ase 'ida guinuwe be kina nina 'iloba? Nai mayale 'iloe'abi be anuwa maibo'ana 'isiyayoni be 'i'ebese 'ai'aila 'ana laba 'iloba. 9Ta 'abo 'ilobai gosenao 'ibwau egogonedima be 'ediya 'igwae, ‘'Igu kina nina yaloseyenaya ni'atu yalobena, 'enega manuna tada egwausowala.’ 10Nadigega wate 'abo 'ebweu toto'umalina 'inuwa'ebuni, 'iabe Yaubada 'ina aniloseyao manuna sigwausowala sinabwana.”

'Ebweu 'inapwana natuna 'iloseyena

11Ta Yesu wate 'iona semalimaliyedi, 'igwae, “'Ebweu 'inapwana natunao me'olotodi 'eluwa ma'enao simiyami, 12ga megwamana tamana 'ieonena, 'igwae, ‘Tamagu, nuwanuwagu be gete tuga 'agu egueguyai 'uda 'ebwa'egu.’ 'Enega 'inapwana nina gwegwe maibo'ana 'ieguyaiyena natunao nidi 'ediya. 13'Enega 'asiyata 'aina sigumwala ga megwamana nina 'ina gwegwe 'iegimwaneyedi, ga 'ana e'isa mani 'i'ewena, 'enega sena nina 'ipilisinena, ga sena 'edasolaya 'itauya ga nada gwausowala besobesoega 'ina mani 'iloegumwalina.

14“Ta ni'atu 'ina mani maibo'ana 'igumwala ga kakaena 'imiyami, ga tuta gote 'enaya botana sinabwana sena nina 'ena 'iapwesa. 15'Enega tai nina 'ina paisewa 'i'ebesa ga 'ebweu 'asa 'ana 'inapwana 'ilobena, ga 'ietunena be 'ina baweyao 'i'ita'i'isidi. 16Ta tai nina nuwanuwana be bawe 'adi masulega 'ida 'a, manuna nigeya 'ana masulamo. 17Tuta gote 'enaya nuwana 'isabwalena, ga taunamo 'ena 'igwae, ‘Ona'ai'aila, tamagu 'ina topaisewao ma 'adi masula sinabwana, ta 'abo'agu bada sa'i botana 'iunuunugu. 18'Enega yatoolo be yatatauya tamagu 'ena be 'ena yada gwae, “Tamagu, ni'atu yato'umalina Yaubada 'enaya ta wate 'oyo 'emuya. 19'Enega nigeya 'ilobwelobwenegu be 'uda 'awanatunegu, ta esi 'uda eesegu 'imu 'ali'ei 'atuwa.” ’

20“Gete nadigega 'inuwanuwa'esa, ga 'enega 'itoolo ga tamana manuna 'itauya, ga 'edasolega tamana 'i'itenama 'imeema ga ma ina 'atenuwa'ole'ole 'ipili 'enaya ga 'iatubwalina ga ma'iyana siededoi.

21“'Enega natunana tamana 'ieonena, 'igwae, ‘Tamagu, ni'atu yato'umalina Yaubada 'enaya ta wate 'oyo 'emuya, 'enega nigeya 'ilobwelobwenegu be 'u'awa natunegu.’ 22Ta esi tamanana 'ina 'ali'eiyao 'ibwauyedi ga 'ediya 'igwae, ‘Walomanini be 'oama bobo'ai'ailina wame'e be natugu wae'ote, ta wate nimapasapasa wame'e be nimanaya wasa'u, ta wate 'aelawa 'aenaya wasa'u, 23be muliyega watatauya be bulumakau mwaneyauna ta momonanina waununama be masula sinabwana taguinuwe, be 'enega ma ida gwausowala tauna ma'edai tada 'emasula. 24Manuna natugu gete lowa 'imwawasaya, ta batuwa mayawasina taloba limena.’ 'Enega sie'ale be silosagali ma idi gwausowala.

25“Ta sa'i natuna mesinabwana 'etamo bagulaya 'ipaipaisewa, ta tuta nina 'asa selabenaya 'ilogelogedo, wali be lausa 'inonodi. 26'Enega 'ebweu 'idi 'ali'ei 'ibwauyena ga 'ienaidena, 'igwae, ‘To'ase 'alena 'enega siegwaegwausowala?’ 27Ta 'ali'ei nina 'igwae, ‘Tasiyo ni'atu 'iilama ga tamayo bulumakau mwaneyauna ta momonanina 'iununa ga ma'emai 'aegwaegwausowala, manuna natunana ma ina bobo'ana 'iloba limena.’ 28Ona gete 'inonona ga 'igamwasowala sinabwana, 'enega geya nuwana be anuwaya 'ilulugu.

“'Enega tamana 'iapwesa ga natunana mesinabwana 'ieonena 'aene ma'iyana sida lugu anuwaya.
29Ta esi tai nina 'iguitoyasa, manuna 'igamwasowala sinabwana, 'enega tamana 'ena 'igwae, ‘Tamagu, 'eisa yakwala 'ediya ni'atu manuyo yapaipaisewa ga 'imu eyowanao maibo'adi yaguinuwedi, ta nigeya 'ebweu tuta 'uda obobomegu. Nigeya 'ebweu wate yobai 'u'ebwa'ebwa'egu be magosegwao 'ada gimasula be 'ada egwausowala. Nigeya 'ai'aila! 30Ta natumuna gete 'imu gwegwe maibo'ana 'imudalidi tosogala 'ediya, ta to'ase manuna 'uobobomena, ga bulumakau mwaneyauna ta momonanina 'uununa manuna?’

31“Ta 'enega 'inapwana nina natuna 'ena 'igwae, ‘Natugu, 'uda mwalatoni 'aene 'oyo tuta maibo'ana selabeguya 'umiyami, ga to'ase nadigega 'igu 'ebeloinao, maibo'ana nimamuya simiyami, 32Tetela gete 'enega Yesu Palisiyao be loina 'ana toe'itao 'iona semalimaliyedi.

Copyright information for `DOB