Luke 16

'Ebweu to'ita'i'ita to'umalina

1Yesu wate onasemalimali 'ebweuna 'ina tononoyao 'i'ebwa'edi, 'igwae, “Toesaesa 'ebweuna ma ina to'ita'i'ita 'ina gwegweyao manudi ma'iyana simiyami. Ga 'ebweu tuta 'ena 'aina tomota ale sime'ena 'inapwana nina 'enaya, sigwae, ‘'Inapwana, 'imu to'ita'i'ita nina 'imu gwegweyao 'ediyega 'iguiguinuwa besobeso.’ 2'Enega toesaesa nina 'ina to'ita'i'ita 'ibwauyenama ga 'ieonena, 'igwae, ‘'Aina simana to'umalina manuyo yanonona, 'enega gete tuga 'igu gwegwe 'adi pwepwaiyao 'u'ebwaya limagu ta 'eguyega 'uda apwesa.’

3“'Enega to'ita'i'ita nina 'inuwanuwa, 'igwae, ‘Mwa'adega batu yaguinuwa'esa, manuna ni'atu 'igu 'inapwana 'ie'idi'idiyegu? Manuna nigeya kapekapeyana be yababagula, ta wate omayamaya 'abo yatautauya tomota 'ediya be masula manuna yaesidasida.’ 4'Inuwanuwa ga 'ebweu 'eda 'inuwalobena, 'igwae, ‘O, gete nadigega yaguinuwa'esa be 'enega gosegwao yaudi yalobadi, 'abo paisewa gete 'enega yaapwesa.’ 5'Enega to'ita'i'ita nina tolowagao maibo'adi 'ibwauyedi, ga 'ebweuna 'ebweuna 'ediya 'ienaida. Gimitai 'ena 'igwae, ‘'Eisa 'imu lowaga bada?’ 6Ta 'iona, ‘Bunama 'adi yau analedi yalowagedi.’ 'Enega to'ita'i'ita nina 'igwae, ‘Pwepwai gete 'ena 'imu lowaga nina 'u'etoladi be pipiti namo 'usa'u.’ 7Ga 'ebweu wate 'ilugu ga 'ienaidena, 'igwae, ‘Ta 'oyo 'eisa 'imu lowaga?’ Ta 'igwae, ‘Masula 'adi yau analedi yalowagedi.’ 'Enega tauna wate 'igwae, ‘Pwepwai gete 'ena 'imu lowaga nina 'u'etoladi be eiti namo 'usa'u.’ Ta maibo'adi nadigega 'idi lowagao sisa'u mwa'utedi.

8“'Enega 'ina 'inapwana nina 'ina guinuwa gete alena 'inonona, ga 'itupuna, 'ina sinasinapu manuna. Onasemalimali gete 'enega 'ie'ita 'ai'aila 'aene, me bale'u siewaiwai 'idi esaesa 'ana guinuwa manuna, ta Yaubada 'ina bodao 'idi paisewao maedana manuna nigeya siewaiwai.”

9'Enega Yesu wate 'ieonedi, “Bale'u esaesanao to'umalidi, ta 'abo esaesa nidi 'ediyega gosemiyao waobobomedi ma'etamo taudi siaesotami 'ebemiya ataya 'enaya, tuta nina esaesa nidi sigugumwala.

10“Manuna 'eguma yaita yage gidalina 'ena 'iematamatana wate yage sinabwadi 'ediya 'iematamatana. Ta 'abo gidalidi 'ediya 'ikabo wate yage sinabwadi 'ediya 'ikabo. 11'Enega 'omi wate 'abo nigeya bale'u esaesanao manudi waguiguinuwa 'ai'aila, 'iabe Yaubada geya'abo wate esaesa 'ai'aila 'i'ebwa'ebwa'emi. 12Ta 'abo wate gosemiyao 'idi esaesa manudi nigeya waguiguinuwa 'ai'aila, geya'abo wate Yaubada 'imi esaesa nina 'i'ebwa'ebwa'emi.

13“'Enega toguinuwa nigeya sawesawenaya be 'ietopaisewa 'ena'iyao 'eluwa 'ediya, ta 'ebweuna 'ida guitoyasei ta esi 'ebweuna namo manuna 'ida paisewa, be 'enega 'ebweuna 'i'awa bobo'ane ta 'ebweuna 'i'awa to'umaliye. 'Enega nigeya sawesawenaya be Yaubada 'ina guinuwa be esaesa bale'u tagiluwedi.”

Palisiyao 'idi bubuna

(Madiu 11:12-13, 5:31-32; Maki 10:11-12)

14Tuta nina Palisiyao ona nina sinonona ga Yesu situyeyena, manuna taudi mani nuwanuwadi sinabwana. 15'Enega Yesu Palisiyao nidi 'ediya 'igwae, “'Omi wanuwena 'aene 'imi bubuna bobo'ana tomota matadiya, ta esi to'umalina maibo'ana 'atemiya Yaubada 'imwalamwalatonidi, manuna yage nidi tomota nuwadi si'ewedi, Yaubada 'enaya yage besobeso. 16Ta ona'ai'aila, Mosese be palopitao 'idi loinao 'emiya simiyami 'ana laba Yoni togiebapitaiso 'imai, ta tuta gote 'enega ga batuwa tetela bobo'ana Yaubada 'ina loina manuna 'etamo 'asimasimanedi, ta 'ebeloina nina manuna tomota yaudi ma idi waiwai sitootoo ta silugulugu. 17Galewa be bale'u 'idi sawala kapekapeyana, ta Mosese 'ina loinao 'anabwa'ayoi gidala sedaidi, geya'abo sa'i sigumwagumwala.”

18Ta Yesu wate 'ediya 'igwae, “'Abo yaita tai mwanena 'isa'ile be 'iaibala mali waine 'ena, tauna ni'atu 'iloelata. Ta wate 'eguma waine sa'isa'ilina 'iai limana mali tai 'ena, tai nina tauna wate ni'atu 'iloelata.”

Toesaesa 'ebweu ta Lasalo

19Ta Yesu wate 'ieonedi, 'igwae, “'Ebweu tuta 'ena toesaesa 'ebweuna ta Lasalo simiyami. Toesaesa nina 'ana 'oamao bobo'ai'ailidi ta wate 'ana masulao maibo'adi bobo'adi, 'enega 'asiyata 'ebweuna 'ebweuna 'ediya ma ina gwausowala. 20Ta Lasalo gomagomabesona ta lobonubonuna, 'enega Lasalo nina toesaesa 'ina anuwa mata'awaninaya 'imiyami, 21be toesaesa nina 'ana masula mugumugunega tupwana 'ida loepa'ala. Ta Lasalo nina tuta yauna bonunao kedewa siloyamoyamosidi. 22Ga tuta nina Lasalo 'imwawasa aniloseyao si'au'ewena ga Ebelaamo selabenaya sisa'una topalupaludi 'idi senaya. 'Enega muliyega wate toesaesa nina 'imwawasa ga sisa'u 'ali'aliyena, 23ta muliyega ma ina 'elouya sinabwana tomwawasa 'idi sena 'enega 'i'itatu'e ga Lasalo 'i'itena Ebelaamo ma'iyana simiyami. 24'Enega 'ibwautoila ga 'igwae, ‘Tamagu ye! 'Uda 'atenuwa 'ole'oleyegu be Lasalo 'uda etunenama be bwasi gonitu nimanega meyagu 'ida giegonitu, manuna gete tuga ya'elo'elouya sinabwana kaiwe sabelulu 'enaya.’

25“Ta Ebelaamo 'ieonena, 'igwae, ‘Natugu, 'uda mwalatoni 'aene lowa yawasiyo maibo'ana gwausowala daisinamo, ta esi Lasalo nigeya 'ebweu 'ebe gwausowala 'ilobaloba. 'Enega gete tuga tauna ma ina gwausowala, ta 'oyo 'u'elo'elouya. 26Ta wate 'uda mwalatoni 'aene gamwagamwanidaya sa'ala sinabwana 'imiyami ga 'enega 'iweyalida, 'enega nigeya sawesawemaya be gete 'enega 'aabalawa 'emiya. 'Omi wate, nigeya sawesawemiya be waabalama 'emaya.’

27“Ta toesaesa nina 'igwae, ‘O bobo'ana, ta nate namo nuwanuwagu be Lasalo 'uda etune 'igu bodao 'ediya, 28be tasigwao site nima 'ida emataluwedi, 'abona nai taudi wate simama 'elouya 'ina sena gete 'enaya.’ 29'Enega Ebelaamo tai nina 'ieonena, 'igwae, ‘Ni'atu tasimwao nidi 'adi toemataluwa simiyami, taudi nate Mosese be palopitao 'idi ona nidi Buki Tabu 'enaya. Ona gete solanaya sawesawenaya be tasimwao nidi sida enono'ai'aila.’ 30Ta esi toesaesa nina 'iona, ‘Tamagu, natei nigeya sawesawenaya. Ta 'abo yaita mwawasega 'itoolo limana be 'itatauya 'ediya, be tauna si'itai, 'enega sida nuwa'ebuni 'ai'aila.’ 31Ta Ebelaamo wate 'igwae, ‘'Eguma Mosese be palopitao 'idi ona nigeya siemiemisedi, geya'abo sa'i 'ebweu wate yaita siemiemise, 'anabwa'ayoi 'abo 'ebweu tomwawasa 'itoolo limana be 'itatauya 'ediya.’

Copyright information for `DOB