Luke 17

To'umalina 'ana e'ita

(Madiu 18:6-7; Maki 9:42)

1'Enega Yesu 'ina tononoyao 'ieonedi, 'igwae, “Tomota 'aidi 'iabe 'ebetoo yaudi siguinuwedi 'emiya be 'aene sida giebe'uyemi, ta 'abo yaisigedi taudi 'ebe toona nidi siguinuwedi nuwa'ole'oledi sa'i! 2'Enega 'abo yaita togiebe'u nina, 'ilobwenena be gulewa sinabwana sida losipwa 'otonaya be ni'u gaigaiya sida ulamwa'ute be 'enega geya'abo gogama simulimuliye.

Nuwatau manuna

(Madiu 18:21-22)

3“'Enega wada 'ita'i'isimi, be 'abo tasiyo 'emuya 'iguinuwa to'umalina, 'utoo be ma'iyayo wada giepaepalu, be 'abo ni'atu ma ina nuwa bobo'ana 'uda nuwatau. 4Ta 'abo tasimuna 'asiyata 'ebweuna 'enaya be masebeni 'iguinuwa to'umalina 'emuya, be tuta 'ebweuna 'ebweuna 'enaya 'isidasida 'emuya sabi nuwatauna, 'ilobweneyo be maibo'ana 'uda nuwataudi.”

Emisa manuna

5'Enega Yesu 'ana tosimanao nidi sieonena, sigwae, “'Ima emisa 'uda giewaiwaiye.”

6Ta 'inapwana nina 'igwae, “'Eguma 'imi emisa 'ana waiwai nadigega beno atuna, sawesawemiya be kaiwe gete sinabwana 'ena wada ona be wagwae, ‘'Uetodabuyo be olaya tauyo 'uasoyo,’ 'imi ona nina 'iematamatane.”

Toguinuwao 'idi paisewao

7Ta wate 'ediya 'igwae, “'Abo 'ebweu yaita 'oyo ma imu 'ali'ei, tauna bwa'a 'ana totai nai yobai 'ana to'ita'i'ita, ta tuta nina 'abo 'ali'ei nina paisewega 'iapwesama, nigeya sawesawenaya be 'uloina 'aene tauna 'igimi'ai, 8ta esi 'uda gwae, ‘'Agu masula 'ugibubu be 'u'ita'i'isigu ta ya'a'a, be 'enega 'oyo muliyega 'u'a'ai ta 'ununuma.’ 9'Enega 'ali'ei nina 'ina paisewa manuna 'ana lokagutoki nigeya 'ida lobena 'ina 'inapwana 'enega, manuna tauna tuga 'ina paisewa. 10Ta 'omi wate nadigega, 'abo tuta nina yage maibo'ana waguinuwedi, to'ase nadigega yaemataluwemi, wada gwae, ‘O, 'abo'ama toguinuwa tuga, 'enega to'ase nadigega 'ama emataluwa ga nadigega 'aguinuwena, nate esi 'ama lobwene 'ai'aila.’

Tolepelo sanau 'igie bobo'anedi

11Ta Yesu ni'atu Yelusalema manuna 'itautauya ta Samelia be Galili gamwagamwanidiya 'ilogelogedo. 12Ga 'ebweu 'asa 'enaya 'imai ga tolepelo site sanau 'ilobedi, 'enega 'ina 'eda 'enega siasi'i, 13ta sibwaubwau 'enadi sinabwana 'enega, sigwae. “'Inapwana Yesu, 'uda 'atenuwa 'ole'oleyema.” 14'Enega 'isanaila ga 'ieonedi, “Watatauya be totaliyao 'ediya wada e'itaemi.” Ta ni'atu sitautauya 'edaya ga 'adi lepelo 'igumwala, 15ta 'ebweuna tai 'ediyega tauna goma Sameliana 'i'itena 'aene ni'atu 'ibobo'ana, 'enega 'iila limana ga 'enana sinabwanega Yaubada 'itupuna, 16ga Yesu 'aenaya 'ibe'u sanamwa'uta ga 'ena 'ilokagutoki. 17'Enega Yesu tai nina 'ieonena, “Ni'a wate sanau yagie bobo'anemi, ta mwa'o site naini nidi? 18Mwa'adega nigeya siilailama be Yaubada 'ena silokalokagutoki? Ta 'oyo to'u'umala nigeya Yudia 'enega, ta 'umai sabi lokagutoki. 19'Enega 'imu emisega 'etoseyana 'ulobena. Bobo'ana, 'utoolo be 'utatauya.”

Yaubada 'ina loina tuta 'imeema 'ena manuna

(Madiu 24:23-28, 37-41)

20Palisiyao 'aidi simai ga Yesu sienaidena to tuta nadigega 'ena Yaubada 'ina loina 'ida apwesama. 'Enega Yesu 'idi enaida 'ie'isena gete nadigega, 'igwae, “Nigeya sawesawenaya be tomota matadiyega Yaubada 'ina loina 'imeema si'ita. 21Ta wate nigeya sawesawediya be sida gwae, ‘Wa'ita gete’, nai ‘Gote’, manuna ni'atu Yaubada 'ina loina 'emiya 'imiyami.”

22'Enega 'ina tononoyao 'ieonedi, 'igwae, “Ma'etamo yapilisinemi, be muliguyega nuwanuwami sinabwana be 'abo'agu Tomota Natuna ma'emi tada miyami 'asiyata 'ebweuna namo manuna, ta esi geya'abo wa'ita'itagu. 23Ta 'abo tomota sigwae, ‘Keliso gote’, nai ‘Gete’, geya'abo wamulimuliyedi. 24Manuna tuta nina 'abo yamamai, galewa 'ana 'ita 'atuwa maedana daisina, nadigega namala sinabwana 'ina giweyala 'ana 'ita.

25“Ta muliyega be yage nidi siapwesa, nugana 'epata getedi sida guitoyasegu, be 'ediyega 'elouya yada lobadi.

26“'Igu mai limana 'ana tuta Noa 'ina tuta nadigega. 27Manuna Noa 'ina tutaya tomota si'e'ai ta sinumanuma ta wate me'olotodi be mewainedi siaiai ga 'ana laba Noa 'ina wagaya 'igelu ga muluwa 'iapwesa ga 'enega tomota maibo'adi 'ipe'udi, ta 'abo'agu Tomota Natuna 'igu ila limanama nadigega.

28“Ta wate 'iabe Loti 'ina tuta nadigega, tuta nina tomota maibo'adi si'e'ai ta sinumanuma, ta wate sigimwagimwane be siegiegimwane, ta wate sibagubagula ta si'abi'abi anuwa, 29ga 'ana laba Loti Sodoma 'ipilisinena, 'enega kaiwe sabelulu be gulewa yaiyaidi galewega sisaguma nadigega 'usana, ga tomota maibo'adi 'iloemwawasidi.

30“Yage nidi siapwesa 'ediya, 'iabe wate nadigega tomota 'ediya sida apwesa'esa, 'abo tuta nina 'abo'agu Tomota Natuna yaila limanama.

31“Ta 'asiyata nina 'ena 'eguma yaita bwaimaya 'imiyami, geya'abo wate anuwaya 'ilugulugu be 'aene 'ida logwegwe. Nai 'abo yaita bagulaya 'ipaipaisewa geya'abo wate 'asa manuna 'ipilipili.

32“Ta esi wada nuwa'i'isi to'ase nadigega 'iapwesa Loti mwanena 'enaya.

33“Manuna 'abo yaita tauna yawasina manuna 'ietapewa, 'iabe yawasina nina 'iloseye; ta 'abo yaita yawasina 'itatagwala be 'iloseye, ma'etamo 'ida lobalima.

34“Ta yaeona 'ai'ailimi 'aene boiboi nina gote 'ena tai 'eluwa 'ebe'eno 'ebweuna 'ena si'e'eno, be 'ebweuna ya'au'ewa ta 'ebweuna 'imiyami. 35Wate nadigega iine 'eluwa si'eta'etagowa, 'ebweu ya'au'ewa ta 'ebweuna 'imiyami.”

37'Enega 'ina tononoyao nidi sienaidena, sigwae, “'Inapwana, mwa'o?”

Ga Yesu 'ieonedi, “Mane 'ena kokowa 'imiyami nate 'ena kaokao sida egogonama.”

Copyright information for `DOB