Luke 2

Yesu 'ina tubuwa

(Madiu 1:18-25)

1Ta Yoni 'ina tuta gwama 'enaya 'ebweu toloina sinabwana 'ana esana Sisa Ogusito 'imiyami, ta 'ina loina 'isa'una be 'aene 'asa 'ebweuna 'ebweuna tomotenidi 'adi esanao sida 'etoladidi. 2Loina gete 'ie'ale'unu tuta nina Kuwilinio 'ina tuta etoloina Silia 'enaya. 3'Enega tomota maibo'adi sitauya 'asetamadiya be 'adi esanao si'etoladidi.

4Yosepa wate Nasaletega 'itoolo nate Galili solanega ga 'itauya Yudiya, Debida 'ina 'asa 'ana esana Bedileema 'enaya, manuna Yosepa tauna 'ebweu Debida 'ina susu. 5'Enega 'ana sawaeyai Meli ma'iyana sitauya be 'aene nada 'adi esana si'etoladi, ta Meli nina ma 'euwanina.

6Ta tuta nina Bedileema 'ena simiyami ga ni'atu 'ina nawalae 'ilobena ga 'ienatuna, 7'enega gwama nina 'oama 'ediyega 'iwaduna ga yobai 'idi 'ebe 'e'ai 'enaya 'isa'una. Manuna anuwa 'owaga ni'atu 'imaa, 'enega nigeya 'ebweu wate mwatui manudi be 'ena silulugu.

Sipi 'adi to'ita'i'itao Yesu siayausina

8Ta sena nina 'enaya sipi 'adi to'ita'i'itao boiboiya siyaweyawe ta 'idi sipiyao silomalomata 'i'isidi, 9ta 'Inapwana 'ina anilose 'iloesalutuidi ga 'ituyayalidi ta maibo'adi simatauta.

10'Enega anilose nina 'ieonedi, 'igwae, “Geya'abo wamatamatauta, ta esi wada gwausowala, manuna ale bobo'ana yame'ena 'emiya be 'enega 'iabe tomota maibo'adi wate 'idi 'ebe gwausowala. 11Ta ale nina gete, batuwa boboi nina Debida 'ina 'asaya 'ami To'etoseyana ni'atu 'itubuwa, tauna 'ida 'Inapwana Keliso. 12'Enega 'ana 'ebe 'inana gete, be 'abo gwama nina 'oama 'enega siwaduna ga yobai 'idi 'ebe 'e'ai 'ena 'i'eno'eno walobai, tauna tuga nate gwama nina.”

13Ta tuta nina 'enaya anilose wate yaudi siapwesa, ga Yaubada situputupu, 14sigwaegwae, “Yaubada galewaya tada tupui, ta bale'uya taudi 'iobobomedi sida miya gwausowala.”

15Ta ni'atu anilose nidi siila limana galewaya, ga sipi 'adi to'ita'i'itao taudimo 'ediya sigwae, “Bedileema 'ena tatatauya be yage nina 'Inapwana 'isimanena tada 'ita. 16'Enega silomanini ga sitauya, ga Meli be Yosepa ta wate gwama nina yobai 'idi 'ebe 'e'ai 'ena 'i'eno'eno silobena. 17Gote 'ena si'itena ga gwama nina tamana be sinana sieonedi to'ase nadigega anilose 'ina ona 'ediya gwama nina manuna. 18Ta 'aina tomota ale gete sinononaya ga nuwadi 'iowana to'ita'i'ita sipi nidi 'idi ona manuna.

19Ta Meli ona nidi maibo'ana 'inuwa'i'isidi ga 'inuwa edaedadama manudi.

20'Enega to'ita'i'ita sipi nidi siila ga ma idi lotuputupu Yaubada 'ana esana sigilagasina, manuna anilose nina 'ina simana 'ediya 'ana 'ai'aila sinonona ta wate si'itena.

21Ta 'ina wiki ni'atu 'ebweuna 'igumwala, ga gwama nina bwalana sidabena ga sieesena Yesu, nate esana nina nate lowa anilose Meli 'i'ebwa'ena tuta nina 'etamo nigeya 'i'eu'euwana.

Yesu si'au'ewena Anuwa Tabu solanaya

22Ta 'ina 'egabu mulinaya Meli 'ana gie'esasa 'ana tuta 'ilobena, ga natudina si'au'ewena Yelusalema 'ena be sida 'ebwaya Yaubada 'enaya, nadigega Mosese 'ina loina 'isa'una be sida guinuwa'esa.

23Yaubada 'ina loina nina gete nadigega si'etoladina, 'igwae,

“Gogama tomatuwa me'olotodi 'ebweuna 'ebweuna wada tagwaledi 'Inapwana 'enaya.”

24Ta wate taudi 'idi taliya Yaubada manuna sitauyedi, nadigega 'ina loina 'isa'una, 'igwae,

“'Imi taliya nai buneukwaukwa 'eluwa nai bunebune 'eluwa.”

Simioni 'ina ona

25Ta gote tuta nina 'enaya Yelusalema 'enaya 'ebweu 'inapwana 'ana esana Simioni 'imiyami. Tauna tai bobo'ana, ta wate Yaubada 'i'amayabena sinabwana, ta ma ina 'alama'i'itana 'iyamwayamwa me Isileli 'adi To'etoseyana manuna. Tai nina Yaluyaluwa Tabuna 'ena 'imiyami. 26'Enega Yaluyaluwa Tabu nina 'ie'itena be 'aene geya'abo 'imwawamwawasa be 'ana laba To'etoseyana nina 'Inapwana 'enega 'ida 'ita bemi.

27Ta Yaluyaluwa Tabuna 'ienuwa sa'uyena, ga Simioni nina 'ilugu Anuwa Tabu 'enaya, ta Yosepa be Meli gwama nina Yesu ni'atu sime'ena Anuwa Tabu 'enaya be manuna sida guinuwa to'ase nadigega loina 'ina simana. 28'Enega Simioni gwama nina 'i'aalena ga Yaubada 'ena 'ilokagutoki, 'igwae,

29“'Inapwana 'imu onaupaupa 'eguya ni'atu yalobena, 'enega gete tuga 'uda tagwalegu be ma igu gwausowala yada mwawasa, 30manuna mata'ai'ailiguyega 'imu To'etoseyana nina ya'itena, 31gete tauna 'usa'u apwesena maibo'ama 'emaya, 32ta tauna taudi nigeya me Yudia 'adi togiemaedana, ta 'abo'ama 'imu tomotaiyao me Isileli 'ima 'ebe tupu.”

33Ta tamana be sinana nuwadi 'iowana Simioni 'ina ona nidi manudi. 34'Enega Simioni 'iona obobomedi, ga 'iona Meli 'enaya, tauna Yesu sinana, ga 'igwae,

“'Uda 'ita gwama gete Yaubada 'iesinuwena be 'enega ma'etamo me Isileli yaudi 'igiebe'uyedi, ta wate yaudi 'igietoolodi. Ta tauna tuga 'iabe 'ida ewe'iwe'iyaya tomota 'ediya ta 'aidi sida 'awakabokaboe,
35ta 'enega 'idi nuwanuwa kwaikwaiyidi 'ida gieapwesedi. Ta 'oyo Meli 'iabe 'imu nuwamwau 'atuwa suna 'ibadibadiyo.” Ais 52:10v32 Ais 49:6; Yo 8:12v34-35 Ais 8:14; 1 Ko 1:23; 1 Pi 2:6-8

Ana 'ina ona

36Gote 'ena 'ebweu palopita mewainena 'imiyami, 'ana esana Ana, tauna Panuela natuna, ta wate Aseli 'ina susu 'ebweu. Waine nina ni'atu 'ikaiyale, manuna lowaenei 'iai ga mamwanena simiyami nadigega yakwala sebeni. 37Ta mwanenana 'imwawasa ga ni'atu 'ikwabula, ta 'imiyami 'ana laba 'ana yakwala eitipowa 'ilobena. Ta waine nina tauna Anuwa Tabu nigeya 'ida ebesinena 'asiyata be boiboi 'ediya, ta Anuwa Tabu solanaya Yaubada 'i'ama'amayabe, ta 'isidasida 'ebotanega. 38Tuta gote 'enaya waine nina 'imai ga Yaubada 'ena 'ilokagutoki, ta gwama nina manuna 'iona me Yelusalema 'ediya, 'igwae, “Gwama gete tauna 'ada To'etoseyana nina tayamwayamwena.”

'Idi ila Nasaleta 'enaya

39Ta ni'atu guinuwa maibo'ana silosalonidi, to'ase nadigega Yaubada 'ina loina, ga siila limana Galili, sana taudi me Nasaleta. 40Ga gwama nina 'isinabwa ga ma ina waiwai, ta wate ma ina sinasinapu, manuna Yaubada gwama nina 'iobobomena sinabwana.

Gwama nina Yesu toe'itao ma'enao sionaona

41Yakwala 'ebweuna 'ebweuna 'ediya Yesu sinana be tamana situ'etu'e Yelusalema, Ataona Sagalina manuna. 42Ta tuta nina Yesu 'ina yakwala tuwelo 'ilobena ga ma'edi situ'e sagali nina 'ena. 43'Enega tuta nina sagali 'igumwala ga maibo'adi sideli sawala 'idi 'asaya, ta gwama nina Yesu tuga Yelusalema 'ena 'imiyami. Ta tamana be sinana nigeya simwalamwalatoni, 44ta sinuwena 'aene tauna boda ma'enao. 'Enega sitautauya ga 'ana laba 'iboi, ga Yesu si'ebesena 'idi bodao be gosediyao 'ediya, 45ta nigeya silobaloba, 'enega siila limana Yelusalema, ga nada si'ebesena, 46ta nigeya silobaloba 'ana laba 'asiyata 'etoi sigumwala, ga silobena Anuwa Tabu solanaya, me Yudia 'idi toe'itao ma'enao simiyami, 'ienoenonoedi ta wate 'ienaenaida 'ediya. 47Ta taudi 'ina e'isao bobo'adi ta palupaludi sinonona, ga maibo'adi nuwadi 'iowana. 48Ta wate tuta nina tamana be sinana si'itena nuwadi 'iowana, ga sinana 'ieonena, 'igwae, “Natugu, to'ase manuna gete nadigega 'uguinuwa'esa, ga 'enega ma ima nuwamwau tamayo ma'iyagu 'a'ebe'ebeseyo?”

49'Enega Yesu 'igwae, “To'ase manuna wa'ebe'ebesegu? Nai nigeya wamwalamwalatoni 'aene 'abo'agu Tamagu 'ina anuwaya yamiyami?” 50Ta tamana be sinana nigeya nuwadi 'isabwasabwalena 'ina ona manuna.

51'Enega ma'enao siila limana Nasaleta ga nada 'idi ona 'iematamatanedi. Ta esi sinana yage gete manudi 'inuwanuwa sinabwana. 52Ga Yesu 'isinasinbwa ma ina sinasinapu, 'enega Yaubada 'igwausowala manuna, ta tomota wate nadigega 'idi gwausowala.

Copyright information for `DOB