Luke 7

Yesu tolosaiyao 'idi toloina 'ina 'ali'ei 'igie bobo'anena

(Madiu 8:5-13)

1Ta Yesu 'ina ona tomota 'ediya ni'atu 'igumwala, ga 'enega 'iapwesa ga 'itauya Kapaneumi 'enaya. 2'Asa nina 'enaya, tolosaiyao taudi me Loma 'adi toanugana 'ebweu, ma ina 'ali'ei simiyami. Ta 'ina 'ali'ei nina 'ioboboma 'ai'ailena, ta tuta gete 'enaya 'ile'oasa sinabwana, ta 'iabe 'imwamwawasa.

3Ta toloina nina Yesu 'ina mai alena 'inonona, ga me Yudia 'idi 'inapwanao 'aidi 'ietunedi Yesu 'ena, be sisisida be 'aene Yesu 'ida mai, be 'ina 'ali'ei nina 'ida giebobo'ane. 4Ta 'inapwanao nidi ni'atu simai Yesu 'ena ga si'awanoi, sigwae, “'Inapwana, nuwanuwama 'uma be tatatauya be gosemai 'ina 'ali'ei 'ebweuna 'ile'oasa 'uda giebobo'ane, 5manuna tauna tai bobo'ana, ta wate maibo'ada me Yudia 'iobobomeda, ga 'ida anuwa tapwalolo 'i'abina.”

6'Enega Yesu 'itagwala ga ma'edi sitauya. Sitauya ga sena nina selabenaya siapwesa, ga toloina nina gosenao 'aidi wate 'ietunedi Yesu sabi 'etobode. Ta simai Yesu 'enaya ga sigwae, “'Inapwana 'ima toanugana 'igwae 'aene 'oyo tai sinabwayo 'enega nigeya 'ilobwelobwene be 'ululugu 'ina anuwaya. 7Ta wate nigeya 'ilobwelobweneyo be tauna ma'iyayo 'edaya waelobaloba. Ta esi nuwanuwana 'aene 'uda onamo be 'enega 'ina 'ali'ei 'ida bobo'ana. 8Ta wate 'enana gete nadigega 'igwae, ‘'Abo'agu loina yamwalamwalatoni, ta 'agu toloinao 'idi ona 'ana toematamatana, ta wate 'igu tolosaiyao yaloiloinedi, ta 'eguma 'ebweuna yaeonai “'Utauya”, 'itatauya tuga; ta 'abo 'ebweu wate 'ena yagwae “'Umai,” wate 'imama, ta 'abo 'igu topaisewa 'ebweu yaeona be yagwae, “Gete 'uguinuwe”, 'ida guinuwa tuga.’”

9Gete ona nidi Yesu 'inonodiya ga nuwana 'iowana 'ai'aila, ta 'iasakowasi ga boda nidi simulimuliye 'ieonedi, 'igwae, “Ona'ai'aila, nigeya 'ebweu yaita wate yalobaloba me Isileli 'emiyega 'ina emisa tai gete nadigega.”

10'Enega toepilialeale nidi siila limana toloina nina 'ina anuwaya, ga nada 'ali'ei nina silobena, ni'atu 'ibobo'ana.

Kwabula 'ebweuna natuna me'olotona mwawasega 'igietoolo limena

11Ta nigeya tuta dudulana mulinaya, Yesu 'itauya 'ebweu 'asa 'enaya, 'ana esana Neini. Ta 'ina tononoyao be wate boda sinabwana si'oayabuna. 12'Imai 'asa selabenaya ga tomwawasa ma 'ana to'aalao 'ilobedi siapweapwesama 'asa nina 'enega. Tomwawasa nina kwabula natuna, 'ebweunamo tuga. 'Enega kwabula nina boda sinabwana ma'enao sitautauya sabi sa'u 'ali'ali.

13Gote 'ena Yesu kwabula nina 'i'itena ga 'i'atenuwa 'ole'oleyena ga 'ieonena, “Geya'abo 'udedo.” 14'Enega 'inao ga tomwawasa nina 'ana wadu 'igitoona ta to'aala nidi sitoolo enono. Ga Yesu 'igwae, “Tubuwau, 'utoolo.” 15Ta tubuwau nina 'itoolo ga 'iona. 'Enega Yesu tubuwau nina 'i'au'ewena, ga sinana 'i'ebwa'ena.

16Gote 'ena tomotai nidi simatauta ga Yaubada situpuna, sigwae, “Palopita sinabwana ni'atu gete 'iapwesama. Gete Yaubada 'ina ayausa 'abo'ada 'ina tomotaiyao 'edaya.” 17Gote 'ena Yesu alena silelewanena Yudia maibo'ana ta wate 'asa nidi selabenaya maibo'adi 'ediya.

Yoni togiebapitaiso 'ina 'ebesa Yesu manuna

(Madiu 11:2-6)

18Ta muliyega Yoni 'ana tomuliyao ale gete sisimanena 'idi 'ena'i 'ena. 19'Enega 'ina tononoyao 'eluwa 'ibwauyedi ga 'ieonedi, 'igwae, “Watauya be 'inapwana nina waenaide, nai tauna To'etosena nina manuna yaonaona, nai mali tai wate tada yamwa?”

20Ta ni'atu simai Yesu 'enaya ga sieonena, sigwae, “Yoni togiebapitaiso 'ietunema ga 'amai sabi enaideyo, nai 'oyo To'etoseyana niyo, nai mali tai wate 'ayamwa?”

21Tuta gete 'enaya Yesu 'etamo tuga tole'oasao 'adi le'oasao, be 'adi muyao, be yaluyaluwa bi'i 'ediyega 'igiegie bobo'anedi, ta wate tomatakebokebo matadi 'igie 'esasedi. 22'Enega muliyega siteluwa nidi 'idi enaida Yesu 'ie'isena, 'igwae, “Waila be Yoni 'ena waemwasala yage nidi 'eguyega ni'atu wanonodiya ta wa'itedi, nate: tomatakebokebo matadi ni'atu si'esasediya, tolopegoi ni'atu sibobo'ana ga sitautauya, tolepelo bwaladi sibobo'ana limana, totenatui ni'atu ona sinoono, tomwawasa sitoolo limana, ta wate togomabeso tetela bobo'ana ni'atu sinonona. 23'Enega watauya be Yoni waeona be geya'abo manugu 'ienuenuwanaluwa, manuna 'abo yaita 'ina emisa manugu nigeya 'ineeneta, tauna 'ida gwausowala.”

Yesu 'ina simana Yoni manuna

(Madiu 11:7-19)

24Yoni 'ina tononoyao nidi siila, ta Yesu 'ilolagata ga boda 'ediya Yoni manuna 'isimana, 'igwae, “Lowa maibo'ami sena mwatui daitaya watauya Yoni sabi nonona, ta to'ase nuwanuwami be 'aene wa'ita? Nai nuwanuwami 'aene 'ebweu pwatula sinabwana yagila 'iniuniuye wa'ita? 25Nai 'ebweu tai ma 'ana 'oama esaesa sabi 'itana? Nai nigeya, manuna taudi ma 'adi 'oama esaesa toloina sinabwadi 'idi senaya simiyami ma idi gwausowala. 26Ta to'ase sana manuna ga watauya sena mwatui daitaya? Nai wanuwena 'aene 'iabe palopita 'ebweu wa'ita, aga? Ona'ai'aila, tai nina wa'itenaya palopitao 'isinabwa sinedi. 27Yoni nina manuna lowa Yaubada 'ina ona Buki Tabu 'ena gete nadigega 'igimi simanena, 'igwae, ‘Gete 'igu toepilialeale yada etune matamuya 'itatauya be 'imu 'eda 'ikakali.’ 28'Enega Yesu wate 'iona ga 'igwae, “Yoni tauna me bale'u maibo'adi 'isinabwa sinedi, ta maibo'adi taudi Yaubada 'ina 'ebeloina solanaya Yoni sisinabwa sinena.”

29'Enega pwalu nidi ta wate takisi 'ana to'ewao Yesu 'ina ona getedi sinonona ga Yaubada situpuna, manuna taudi lowa Yoni 'igie bapitaisoedi. 30Ta esi Palisiyao be loina 'ana tomwalatoiyao Yaubada 'ina nuwanuwa siguitoyasena, 'enega geya nuwadi be Yoni 'igie bapitaisoedi. 31'Enega Yesu 'iona, “'Omi 'epata gete mwa'adega yada loesawa'i'i'esa 'imi bubuna manuna?” 32Nai yada gwae, 'omi 'atuwa nadigega gogama 'ebe gimwane solanaya siesaesasala ta gosediyao 'ediya sibwaubwau, sigwaegwae, ‘Gosemao, mwa'adega sa'i 'a'abi'abi sinaa ta nigeya wada lausa, ta wate 'a'ewa'ewabamu ta nigeya wada dedoi.’ 33Loesawa'i'i gete 'ana mwalatoi 'aene, Yoni togiebapitaiso nina 'imai ga beledi nigeya 'i'e'ai ta oine nigeya 'inumanuma, ta 'enega waona 'aene yaluyaluwa bi'i Yoni 'igie kabaleyena? 34Ta esi 'abo'agu Tomota Natuna yamai be ya'e'ai ta yanumanuma, ta wate manugu walomugi, wagwaegwae, ‘Tai getei to'ai ta tonuma diidiga, ta wate takisi 'ana to'ewao be 'aidi wate toto'umalidi 'iegosigosiyanedi.’ 35Ta taudi tomwalatoi 'ai'aila ma'etamo 'idi guinuwa bobo'adi 'ediyega mwalatoi 'ai'aila 'iapweapwesa.”

Toto'umalina 'ebweu Yesu 'aena 'ibunamina

36'Ebweu tuta Palisi 'ebweu, 'ana esana Saimoni, Yesu 'ibwauyena be ma'iyana si'a'a. 'Enega Yesu 'ilugu Palisi nina 'ina anuwaya ga 'imiyatowa sabi 'e'ai. 37Ta 'asa gote 'enaya 'ebweu waine toto'umalina 'imiyami. Waine nina ni'atu 'imwalamwalatoni 'aene Palisi 'ina anuwaya Yesu 'i'e'ai. 'Enega bunama bobo'ana ma 'ana atu bobo'ana wawasae 'ime'ena, 38ga Yesu deinaya 'itoolo ga 'idedoi ga mataselunega Yesu 'aena 'iepwasena, ga 'uya'uyanega 'aena 'ilo'i'ilidi, manuna waine nina 'uya'uyana dudulana, ta wate Yesu 'aena 'i'awamuidi ga bunama nina 'isiwena Yesu 'aenaya. 39'Enega Palisi nina taunamo 'ena 'inuwanuwa kwaiya 'igwae, “Tai gete, 'eguma tauna palopita, 'ida mwalatoni waine gete 'igitogitoona tauna toto'umalina.”

40Ta Yesu 'ilolagata ga 'igwae, “Saimoni, nuwanuwagu be 'ebweu yage yasimane 'emuya.” Ga Saimoni 'igwae, “'Inapwana, to yage? 'Uda eoneguma.”

41'Enega Yesu 'igwae, “'Ebweu toesaesa ta tomota 'eluwa 'igie lowagedi, 'ebweuna 'ina lowaga nadigega paibi analedi kina, ta 'ebweu nadigega pipiti kina. 42Ta siteluwa nidi nigeya sawesawediya be siyoyotula, 'enega toesaesa nina siteluwa nidi 'idi lowaga 'inuwataudi. 'Enega yaenaideyo, siteluwa nidi 'ediyega yaita 'idi 'inapwana nina 'ilokagutokiyena?”

43'Enega Saimoni Yesu 'ina ona 'ie'isena, 'igwae, “Nai tai nina tauna 'ina lowaga sinabwana 'ilokagutoki.”

Ga Yesu 'igwae, “O, ona'ai'aila.”
44'Enega 'isanaila waine nina 'enaya, ga 'igwae, “Saimoni, waine gete 'ina guinuwa manugu 'u'itena, nigeya nadigega 'oyo. Manuna 'imu anuwaya yaluguma ta bwasi 'aegu 'ana 'utu manuna nigeya 'u'ebwa'ebwa'egu, ta esi waine gete mataselunega 'aegu 'i'utudi ga 'uya'uyanega 'ilo'i'ilidi. 45Ta wate 'oyo aesota 'ana 'awamui nigeya 'uguiguinuwe 'eguya, ta tauna esi 'igu mai'unuyega 'aegu 'i'awa'awamuidi. 46Nigeya wate bunamega 'ueoeoloigu, ta tauna esiya 'ina bunamega 'aegu 'ieoloidi. 47Tauna 'ina to'umalinao yaudi ni'atu yanuwataudi, 'enega 'iobobomegu sinabwana, ta esi 'abo yaita 'ina to'umalina gidalina be yanuwatau, 'ina oboboma 'eguya wate gidalina.”

48'Enega Yesu waine nina 'ieonena, 'igwae, “'Imu to'umalinao ni'atu yanuwataudi.”

49Ta tomotai nidi taudi ma'enao si'e'a, Yesu 'ina ona sinonona ga taudimo 'ediya silomugi, sigwae, “Yaita sana gete be 'aene to'umalinao 'inuwataudi?”

50Ga Yesu esi waine nina 'ena 'igwae, “'Imu emisa 'enega ni'atu 'etoseyana 'ulobena, 'enega ma imu gwausowala 'utauya.”

Copyright information for `DOB