Mark 16

Yesu 'ina toololimana

(Madiu 28:1-8; Luke 24:1-12; Yoni 20:1-10)

1'Enega Sabate nina 'igumwala ga Meli Magidala ma ina waliyesa, tauna Yemesa sinana, be Salome wate ma'ediya bunama bobo'ana sigimwanena be 'aene Yesu bwalana sida eoloi.

2Ga tomwa 'iulisina, nate wiki 'ana 'asiyata nugana 'enaya, ga sinala 'ina sae'unu 'enaya iine nidi ma idi bunama simai Yesu 'ana 'ali'ali 'ena. 3Ga taudimo 'ediya sionaona sigwae, “Yaita gulewa nina 'ali'ali 'awanega 'ida puliile manuda?” Manuna gulewa nina sinabwa wawasae. 4Ta 'enega si'itanao ga 'ali'ali 'ana 'auboda gulewa ni'atu 'awanega sipuli ilena si'itena.

5'Enega iine nidi 'ali'ali solanaya silugu ga 'ataidiyega tubuwau ma 'ana 'oama wakewakekena 'imiyami si'itena, 'enega si'atesa'ala.

6Ta tubuwau nina 'ieonedi, 'igwae, “Geya'abo wa'ate'ate sa'ala. Yesu goma Nasaleta tauna sigiekelosena wa'ebe'ebese. Tauna nigeya bada, manuna ni'atu mwawasega 'itoolo limana. 'Ina 'ebe'eno gete wa'itena tuga kakaena. 7Ta 'omi waila be Yesu 'ina tononoyao 'ediya wasisimana, ta wate Pita 'ena wasisimana, wagwae, ‘Yesu 'itatauya nugana Galili 'ena, ta 'omi wamuliye be gote 'ena wa'ita, nadigega lowa 'ina simana 'emiya.’ ”

8'Enega iine nidi 'ali'aliyega siapwesa manini ga sidena, manuna nuwadi 'iowana, ta wate sidededela, ta 'idi matauta nigeya yaita 'ena sisimasimane.

Yesu 'ina apwesa Meli Magidala 'ena

(Madiu 28:9-10; Yoni 20:11-18)

9Wiki 'ana 'asiyata nugana gonagonaya, Yesu 'ina toololimana 'enaya 'igimi apwesa Meli Magidala 'enaya, tauna solanega lowa yaluyaluwa bi'i site sebeni Yesu 'iula apwesedi. 10'Enega Meli nina 'itauya ga Yesu 'ina tomotaiyao 'iemataluwedi, ta taudi tuga 'etamo ma idi nuwamwau sidedoi Yesu manuna. 11Ta Meli emataluwa 'i'ebwa'edi 'igwae, “Yesu mayawasina 'imiyami. Ni'atu ya'itena.” Ta taudi sa'i si'awa kabokaboena.

Yesu 'ina elobaloba 'ina tononoyao 'eluwa 'ediya

(Luke 24:13-35)

12Ta muliyega Yesu 'ana tomuliyao 'eluwa Yelusalemega siapwesa ga mali 'asa manuna sitautauya, ga Yesu 'igie apwesena tauna mali 'ita 'enega. 13'Enega site luwa nidi Yelusalema 'ena siila ga gosediyao siemataluwedi, ta sa'i nigeya siemiemisedi.

Yesu ina tononoyao 'idi guinuwa 'i'ebwa'edi

(Madiu 28:16-20; Luke 24:36-49; Yoni 20:19-23; Guinuwa 1:6-8)

14Muliyega Yesu 'ina tononoyao site elebeni si'e'ai ga Yesu matadiya 'iapwesa, ga 'i'enapa'alidi 'idi debapa'ala manuna, 'igwae, “Gosegwao taudi 'igu toololimana mulinaya si'itegu ga 'emiya sisimanaya, ta mwa'adega ga nigeya waeemisedi?”

15Ta emataluwa 'i'ebwa'edi, 'igwae, “Watatauya sena maibo'ana 'ediya be teteligu tomota maibo'adi 'ediya waguguyae. 16'Enega yaisigedi siemisegu wada giebapitaiseodi, be 'etoseyana sida loba, ta 'abo yaisigedi nigeya siemiemisa ma'etamo loina to'umalina siloba.

17“Ta 'agu toemisao nidi we'iwe'iyaya waiwaidi sida guinuwedi, nate 'agu esanega yaluyaluwa bi'i tomota 'ediyega sida ula apwesedi, be 'enana dumadumadi be dumadumadi 'ediyega sida onaona, 18be 'abo mwata bolabolausidi sigilagasidi geya'abo 'idi go'i 'enega siesiesilae, be 'abo bwasi bolausa sinunuma geya'abo simwawamwawasa, be wate 'abo tole'oasao sigitoodi sida bobo'ana tuga.” 10:19

Yesu 'itu'e galewaya

(Luke 24:50-53; Guinuwa 1:9-11)

19'Ida 'Inapwana Yesu 'ina emataluwa 'ediya ni'atu 'ilosalonina ga 'itu'e galewaya, ga Yaubada 'atainaya 'imiyatowa. 20Ta 'enega sitauya sena yauyaudi 'ediya ga Yesu tetelina siloguguyaena, ta sa'i 'Inapwana ma'edi siguiguinuwa ga 'ina waiwaiyega guinuwa 'ebe nuwaowanao siguinuwedi, ga 'enega tomota tetela nina siemisena.

Copyright information for `DOB