Mark 2

Yesu tokweno 'igie bobo'anena

(Madiu 9:1-8; Luke 5:17-26)

1'Asiyata 'aina sigumwala ga Yesu 'iila Kapaneumi 'enaya, ga alena sinonona 'aene Yesu ni'atu 'iila limanama. 2Ta 'enega pwalu sinabwana anuwa solanaya be wate 'awa 'atamaninaya siegogona, ga Yesu 'iguguya 'ediya.

3Ta tokweno 'ebweu sime'ena ta 'ana to'aalao site ata 'ebe 'enoega si'aalinama, 4ga sitoona be 'aene tokweno nina siluguye Yesu 'ena, ta nigeya sawesawediya, manuna pwalu sinabwa wawasae, 'enega si'aala tu'eyena anuwa debanaya ga 'ana 'atowa si'ewayaulena, ta 'enega tokweno nina ma 'ebe'enona sietabetabeyena ga Yesu matanaya sisa'una.

5'Enega Yesu ni'atu tai nidi 'idi emisa 'imwalatonina ga tokweno nina 'ieonena, “Natugu, 'imu bubuna to'umalidi 'adi nuwatau ni'atu 'ulobedi.”

6Ta 'aina loina 'ana toe'itao Yesu selabenaya simiyami ga 'ina ona sinonona ga taudimo 'atediya sinuwanuwa, 7“Yesu gete mwa'adega ga Yaubada 'ena 'ioopa'ala? Manuna nigeya 'ebweu yaita sawesawenaya be tomota 'idi bubuna to'umalina 'ida nuwataudi, nate namo Yaubada sawesawenaya.”

8Ta Yesu ni'atu 'atenaya 'idi nuwanuwa 'imwalatonina, 'enega 'ieonedi, “To'ase manuna nate nadigega wanuwanuwa'esa? 9Ta to'ase wanuwena yada onae tokweno gete 'enaya be 'aene yada gwae, ‘'Imu bubuna to'umalina ni'atu yanuwataudi,’ nai yada gwae, ‘'Utoolo be 'imu 'ebe'eno 'u'aali be 'utatauya’? 10Ta wada mwalatoni 'aene 'abo'agu Tomota Natuna,
*Tomota Natuna: Yesu tauna 'ieesena The Son of Man, 'ana mwalatoi tomota tuga. Yesu taunamo 'ieesena Tomota Natuna, ta 'ina e'itao 'ediyega tomota simwalatonina 'aene tauna To'etoseyana Keliso.
be ma igu loina bale'uya be tomota 'idi bubuna to'umalina yanuwataudi.”
11'Enega tokweno nina 'ieonena, 'igwae, “'Abo'agu gete yaeonayo, ‘'Utoolo be 'imu 'ebe'eno 'u'aala be 'utatauya 'imu 'asaya.’ ”

12Ta 'enega 'itoolo ga 'ina 'ebe'eno 'i'aalena ga boda matadiyega 'iapwesa. Gote 'ena pwalu maibo'adi nuwadi 'iowana ta Yaubada situpuna, sigwae, “Guinuwa gete 'ebe nuwaowana ga batuwa namo ta'itena.”

Yesu Libai 'ibwauyena

(Madiu 9:9-13; Luke 5:27-32)

13'Enega Yesu 'iapwesa limana Galili le'awinaya, ta wate pwalu siegogonama, ga 'ie'ita 'ediya. 14Ta 'ina e'ita 'ilosalonina ga 'itautauya ga 'ebweu takisi 'ana to'ewa 'i'itena 'ina anuwa 'ebe paisewa 'ena 'imiyami. Tai nina Libai, ta tamana Alipio. Ga Yesu 'ieonena, “Libai 'umuliyegu.” 'Enega Libai nina 'itoolo ga Yesu 'imuliyena.

15Ta muliyega Yesu ma ina tononoyao simai Libai 'ina anuwaya sabi 'e'ai, ga boda Yesu simuliyena, taudi takisi 'ana to'ewao be wate 'aidi toto'umalidi, ga Yesu ma ina tononoyao ma'ediyao simiyatowa.

16'Enega Palisi 'idi loina 'ana toe'itao si'itena, ga Yesu 'ina tononoyao 'ediya sienaida, sigwae, “To'ase manuna 'imi toe'ita takisi 'ana to'ewao ta wate toto'umalidi 'aina ma'enao si'e'ai egogona?”

17Ta Yesu ona gete 'inonona ga 'ieonedi, “Taudi bobo'adi geya nuwadi togile'oasa, ta tole'oasao esiya nuwanuwadi togile'oasa. 'Abo'agu yamaiya nigeya topalupaludi manudi, ta toto'umalidi sabi lemedi.”

Yesu 'ina ona 'ebotana manuna

(Madiu 9:14-17; Luke 5:33-39)

18Ta Yoni 'ina tononoyao be wate Palisiyao 'e'ai 'enega siedidigula 'idi tapwalolo manuna, 'enega 'aina tomota Yesu 'ena simai ga sieonena, sigwae, “Yoni 'ina tononoyao be wate Palisiyao 'idi tononoyao siedidigula, ta mwa'adega ga 'enega 'imu tononoyao nigeya siediedidigula?”

19'Enega Yesu ona semalimaliyega 'ieonedi, 'igwae, “Mwa'adega, 'ilobwenena be ai 'ana toyo'oyao siedidigula 'abo toai me'olotona ma'ediya simiyami? Nigeya sa'i! Manuna tauna ma'enao maibo'adi siegwausowala. 20Ta wanuwa'i'isi 'aene tuta 'imeemai be toai nina 'ipilisinedi, 'enega esi sinuwa mwau be siedidigula ta si'ebotana.”

21Ta 'ebweu wate onasemalimali 'i'ebwa'edi, 'igwae, “Nigeya sawesawenaya be kaleko auwauna senasenaminega 'oama kadekadelina tabwabwada, 'abona nai esabu nina 'iesabu toili. 22Ta wate nigeya 'ebweu yaita oine auwauna 'ida siwena bwala 'ebesiwa kadekadelidi 'ediya, 'abona nai si'alasabudi be oine ta 'ebesiwa 'adi mudala, ta esi tada siwai 'ebesiwa auwau daisinamo 'ediya.”

Yesu Sabate 'ana 'inapwana

(Madiu 12:1-8; Luke 6:1-5)

23Sabateya Yesu ma ina tononoyao bagula solanega sitauya ga tonono nidi witi atuna si'egitagedi ga si'enidi. 24Ta Palisiyao si'itediya ga Yesu sieonena, sigwae, “'Inapwana, mwa'adega ga 'enega 'imu tononoyao Sabate 'ana loina sile'oale'oa?”

25'Enega Yesu 'ieonedi, 'igwae, “Buki Tabu 'ena si'etoladina Debida manuna be 'eguma wasawai, wada mwalatoni 'aene tauna magosenao sibotana sinabwana, 26'enega Yaubada 'ina anuwaya 'ilugu ga beledi etaetabuna 'i'ewena ga si'enina. Beledi nina ma 'ana loina 'aene totaliya dimo 'adi tagwala be sida 'ani. Ta tuwa tuga sibotana, 'enega totaliya sinabwana, 'ana esana Ebayada, 'itagwalena ga si'enina.”

27'Enega Yesu 'ieonedi wate, 'igwae, “Yaubada Sabate 'i'ebwa'eda 'ida bobo'ana manuna, nigeya 'aene 'imweluluida Sabate manuna. 28Manuna 'abo'agu Tomota Natuna ta wate Sabate 'ana 'inapwana.” 5:14

Copyright information for `DOB