Mark 7

Me Yudia tubudiyao 'idi bubuna

(Madiu 15:1-9)

1Ta Palisiyao be loina 'ana toe'itao 'aidi wate ma'ediyao Yelusalemega simai ga Yesu 'ena siegogonama, 2ga 'aina 'ina tononoyao si'ita lobedi si'e'ai, ta nigeya nimadi si'utu'utudi. 3Manuna Palisiyao be wate me Yudia maibo'adi 'idi bubuna tubudiyao 'ediyega nate nadigega: Nugana nimadi si'utu 'ai'ailidi be muliyega si'a'a. 4Ta 'eguma 'ebe gimwane 'enega simamai wate si'esiwe be 'enega si'a'a. Ta wate loina yauna tubudiyao 'ediyega gaeba be keiga be 'ulena 'adi 'utu manudi simuliyedi.

5'Enega gete Palisiyao be loina 'ana toe'itao nidi Yesu 'ena sienaida, sigwae, “To'ase manuna 'imu tononoyao tubudao 'idi loina nigeya si'ama'amayabedi, ta manima baibailidi si'e'ai?”

6Ta Yesu 'ieonedi, 'igwae, “'Omi tokabokabo. Lowaenei Aisea palopita manumi 'iona upaupa 'ai'aila, tuta nina Yaubada 'ina ona 'i'etoladina gete nadigega:

‘Tomota getedi 'awadiyega si'ama'amayabegu, ta 'atediyega nigeya.

7Ta wate 'eguya sitapwalolo besobeso, manuna 'idi e'itao 'abo'agu nigeya 'eguyega, ta esi tomota tuga 'idi nuwenuwega.’ ”

8Ta Yesu 'ieonedi wate, 'igwae, “Ona'ai'aila 'imi bubuna to'umalina, 'enega Yaubada 'ina loina wasa'u kwaiyena ta tubumiyao sa'i 'idi bubuna wamulimuliyedi.”

9Ta wate 'igwae, “'Aene 'omi tomwalatoi 'ai'aila, ta nigeya! Manuna Yaubada 'ina loinao waguiguitoyasedi ta esi tubumiyao 'idi bubuna wagiyai'i'isidi. 10Lowa Mosese Yaubada 'ina loina 'isimanena, 'igwae, ‘Tamayo be sinayo 'uda 'amayabedi.’ Ta wate 'igwae, ‘'Eguma yaita tamana nai sinana 'i'awa to'umaliyedi, 'ilobwenena be waloemwawasi.’ 11Ta 'omi 'imi e'ita kabokabo gete nadigega, ‘'Abo 'ebweu yaita tamana be sinana 'ieonadi 'igwae, “'Igu gwegweyao ni'atu yatagwaledi Yaubada 'enaya ga etaetabuna, 'enega nigeya sawesawenaya be yalememi.” ’ 12Gete 'imi loina 'enega tomota 'idi lema tamadiyao be sinadiyao 'ediya wa'eto'etobodedi. 13Tubumiyao 'idi loina gete 'enega, be 'imi e'ita wate yauna 'ediyega, Yaubada 'ina loina waeyage besobesoena.”

Tomota 'adi gieto'umali

(Madiu 15:10-20)

14'Enega pwalu 'ibwau limedima ga 'ieonedi, “'Igu ona gete maibo'ami wanonodi be nuwami 'ida sabwalena: 15Nigeya 'ebweu to'ase tomota ta'e'ani be sigiegie bailida, ta esi yage nidi 'atedega siapweapwesa sawesawediya be sigiebailida.”

17'Enega Yesu ma ina tononoyao pwalu siebesinedi ga anuwaya silugu, ta 'enega 'ina tononoyao sienaidena, sigwae, “Kapekapeyana 'imu onasemalimali nina tomota 'ediya 'uda li'ami 'emaya?”

18Ga Yesu 'ieonedi, 'igwae, “Nai 'omi wate nuwami nigeya 'isabwasabwalena, aga? 'Enega nigeya wamwalamwalatoni 'aene to'ase ta'a'ani be 'ilulugu soladaya nigeya sa'i 'ida giebailida, 19manuna nigeya 'atedaya 'itauya ta esiya gamwada namo 'ena 'ilugu be muliyega 'itatauya sumwana 'enaya.” (Yesu 'ina e'ita gete 'ana mwalatoi 'aene nigeya 'ebweu wate masula etaetabuna, ta esi maibo'ana tada 'ani.)

20Ta Yesu wate 'igwae, “To'ase tomota 'atediyega siapweapwesa sawesawediya be sigiebailidi, 21nadigega nuwanuwa to'umalidi be loyawe, 'ipwala, loemwawasa, 22loelata, yalakwaiya, gamwasowala, kabo, sogala, e'ipi'ipi, sinala, gagasa be bubuna besobeso. 23Gete yage nidi to'umalidi tomota soladiyega siapweapwesa ga sigiegie bailidi.”

'Ebweu waine 'ina emisa Yesu 'ena

(Madiu 15:21-28)

24Ga gote 'enega Yesu 'itoolo ga 'itauya Taiya be Saidoni senadiyao 'ediya ga 'ebweu anuwa 'ena 'ilugu, manuna geya nuwana be tomota sida mwalatoni 'ina mai manuna, ta sa'i nigeya kapekapeyana be 'imiya kwaiya 25manuna 'ebweu waine Yesu 'ina mai tetelina 'inonona. Ta waine nina nigeya waine Yudia ta esi tauna goma Pinisia sena Silia solanega, ga natuna mewainena ni'atu yaluyaluwa bi'i 'igie to'umaliyena, 'enega sinanana 'imai ga Yesu 'aenaya 'ibwago sanamwa'uta, ga 'isidena be 'aene yaluyaluwa bi'i nina natuna 'enega 'ida ula apwese.

27Ga Yesu 'igwae, “'Ilobwenena be gogama 'adi masula yada 'ebwa'edi bemi, ta nigeya sawesawenaya be gogama 'adi masula ya'ebwaya kedewa 'ediya.”

28Ta waine 'igwae, “Ona'ai'aila 'Inapwana, ta sa'i kedewa tuta yauna 'ebe 'e'ai 'agalaunega gogama 'adi masula mugumuguna 'enega si'e'a.”

29Ga Yesu 'igwae, “Kagutoki! Nate ona 'ai'aila. 'Enega 'utoolo be 'uila 'imu anuwaya. Yaluyaluwa bi'i natuyo 'enega ni'atu 'iapwesa, ga 'ibobo'ana.” 30'Enega 'itoolo ga 'itauya 'ina anuwaya ga natunana 'ilobena 'ina 'ebe'eno 'ena, ni'atu 'ibobo'ana.

Yesu totenatui 'igie bobo'anena

31'Enega Yesu Taiya 'ipilisinena ga 'itauya Saidoni, ta wate 'iataona Dekapoli senanao 'ediyega ga 'iapwesa Galili olana 'enaya. 32Ga 'ebweu tai sime'ena Yesu 'enaya tauna totenatui ta wate meya lidolidona ga Yesu sisidena be 'aene 'ida gitoo be 'ida bobo'ana.

33Ga Yesu tai nina 'i'au'ewena ga boda 'ediyega siadumaduma taudimo, ga Yesu nima matagigina tai tenanaya 'isa'u luguyedi ga muliyega tauna nimana 'igiwalina ga tai meyana 'igitoona, 34'enega Yesu 'i'itatu'e galewaya ga 'atenuwa 'ole'oleyega 'ionaona, 'igwae, “Epapata”, nate 'ana gibui “'Uebwale.” 35'Enega tai nina tenana 'iebwalebwaledi ta wate meyana ni'atu 'ipalupalu be kapekapeyana 'iona ta 'inono palupalu.

36'Enega Yesu tomota 'i'etobodedi be 'aene geya'abo yaita 'ena sida simasimane. Ta 'etoboda nina nigeya sinoono, ta esi siemwaemwasala dadanei tomota 'ediya. 37Ta taudi ni'atu sinonona, nuwadi 'iowana sinabwana ga sigwae, “'Ina guinuwa maibo'ana bobo'ana ta 'ebe nuwaowana, manuna totenatui 'igienonoedi ta tomeya lidolido 'igie palupaludi be sioona.”

Copyright information for `DOB