Matthew 11

1Yesu 'ina loguguya 'ina tononoyao site tuwelo 'ediya 'ilosaloninaya ta 'enega sena nina 'ipilisinena ga 'isakowasi 'asa nidi 'ebweuna 'ebweuna 'ediya, 'ie'ie'ita ta 'iloguloguguya.v38-39 Md 16:24-25; Mk 8:34-35; Yo 12:25

Yoni togiebapitaiso Yesu tetelina 'inonona

(Luke 7:18-35)

2Tuta gote 'enaya Yoni togiebapitaiso ni'atu deliya sisa'una ga To'etoseyana nina 'ina guinuwa tetelina 'inonona ga 'enega 'aina 'ana tomuliyao 'ietunedi ga sitauya Yesu 'enaya 3ga sienaidena, sigwae, “Mwa'adega 'oyo To'etoseyana nina manuyo 'ayamwayamwa nai mali tai wate 'ada yamwa?”

4'Enega 'idi ona Yesu 'ie'isena, 'igwae, “Waila be Yoni 'ena waemwasala yage nidi 'eguyega ni'atu wanonodiya ta wa'itedi, nate, 5tomata kebokebo matadi ni'atu si'esasediya, tolopegoi ni'atu sibobo'ana ga sitautauya, tolepelo bwaladi sibobo'ana limana, totenatui ni'atu ona sinoono, tomwawasa sitoolo limana, ta wate togomabeso tetela bobo'ana ni'atu sinonona. 6'Enega watauya be Yoni waeona be geya'abo manugu 'ienuenuwanaluwa, manuna 'abo yaita 'ina emisa manugu nigeya 'ineeneta, tauna 'ida gwausowala.”

7'Enega Yoni 'ana tomuliyao nidi siila ta Yesu 'ilolagata ga boda 'ediya Yoni manuna 'isimana, 'igwae, “Lowa maibo'ami sena mwatui daitaya watauya Yoni sabi nonona, ta to'ase nuwanuwami be 'aene wa'ita? Nai nuwanuwami 'aene 'ebweu pwatula sinabwana yagila 'iniuniuye wa'ita? 8Nai 'ebweu tai ma 'ana 'oama esaesa sabi 'itana? Nai nigeya, manuna taudi ma 'adi 'oama esaesa toloina sinabwadi 'idi senaya simiyami.

9“Ta to'ase sana manuna ga watauya sena mwatui daitaya? Nai wanuwena 'aene 'iabe palopita 'ebweu wa'ita, aga? Ona'ai'aila, tai nina wa'itenaya palopitao 'isinabwa sinedi. 10Yoni nina manuna lowa Yaubada 'ina ona Buki Tabu 'ena gete nadigega 'igimisimanena, 'igwae, ‘Gete 'igu toepilialeale yada etune matamuya 'itatauya be 'imu 'eda 'ikakali.’ ”.

11'Enega Yesu wate 'iona ga 'igwae, “Ona'ai'aila, Yoni togiebapitaiso tauna me bale'u maibo'adi 'isinabwa sinedi, ta maibo'adi taudi Yaubada 'ina 'ebeloina solanaya Yoni sisinabwa sinena.

12“Tuta Yoni 'ina giebapitaiso 'enega ga batuwa, tomota sitootoo waiwai be 'aene Yaubada 'ina 'ebeloina 'enaya silulugu ta toewaiwai nidi taudi 'idi waiwaiyega silugu. 13Lowa palopitao maibo'adi 'idi onao be Mosese 'ina loinao 'ediyega onaupaupa siapweapwesa ga 'ana laba Yoni 'imai. 14Ta 'abo nuwanuwami be wanuwa sabwalena Yoni manuna, wada mwalatoni 'aene tauna Ilaitiya tuga manuna wayamwayamwa. 15'Enega 'abo yaita matenana ona getedi 'ida nonodi.

16“'Omi 'epata gete mwa'adega yada loesawa'i'i'esa manumi? Nai yada gwae 'omi 'atuwa nadigega gogama 'ebe gimwane solanaya siesaesasala ta gosediyao 'ediya sibwaubwau, sigwaegwae,

17‘Gosemao mwa'adega sa'i 'a'abi'abi sinaa,

ta nigeya wada lausa!

Ta wate 'a'ewa'ewabamu,

ta nigeya wada dedoi!’ ”

18“Loesawa'i'i gete 'ana mwalatoi 'aene Yoni 'imai ga nigeya 'i'e'ai ta nigeya 'inumanuma, ta 'enega waona 'aene ‘Yaluyaluwa bi'i Yoni 'igie kabaleyena.’ 19Ta 'abo'agu Tomota Natuna yamai be ya'e'ai ta yanumanuma ta wate manugu walomugi, wagwaegwae, ‘Tai getei to'ai ta tonuma diidiga, ta wate takisi 'ana to'ewao be 'aidi wate toto'umalidi 'iegosigosiyanedi.’

“Ta taudi tomwalatoi 'ai'aila ma'etamo 'idi guinuwa bobo'adi 'ediyega mwalatoi 'ai'aila 'iapweapwesa.”v3 Mal 3:1v5 Md 8:2-4, 9:1-8,23-26,27-30,32-33v10 Mal 1:3; Mk 1:2; Yo 3:28v14 Md 17:10-13v18 Md 3:4v19 Lu 15:1-2

'Aina 'asa to'umalidi 'etamo bwa'omatana siloba

(Luke 10:13-15)

20'Enega Yesu 'asa nidi 'ina guinuwa waiwaidi si'itediya ta nigeya sinuwanuwa 'ebuni 'idi loegesiyao 'ediyega, taudi manudi 'ilolagata ga 'iba'edi, 'igwae, 21“'Omi me Kolesini be me Beteseida nuwa'ole'olemi sa'i. Manuna 'ebe nuwaowana nidi ni'atu yaguinuwedi 'emiya, ta esi nigeya wanuwanuwa 'ebuni, ta esi 'eguma me Taiya be me Saidoni 'ediya yada guinuwenaya, nai lowaenei sida nuwa'ebuni, be kumata 'adi 'oamao sida 'otedi be kwausa 'ediyega sida kwausidi, be sie'itaedi 'aene 'idi bubuna to'umalina 'ediyega ni'atu sinuwa'ebuni. 22Ta esi 'omi nigeya 'ai'aila, 'enega bwa'omatana 'ana 'asiyata 'enaya Yaubada 'iabe me Taiya be me Saidoni 'i'atenuwa 'ole'oleyedi, ta 'omi geya'abo.

23“Ta me Kapaneumi 'omi mwa'adega? 'Aene taumi wagitu'eyemi galewaya, aga? Geya'abo sa'i! Ta esi 'iabe tomwawasa 'idi 'asa 'ubuninaya sida ulamwa'utemi. Manuna 'ebe nuwaowana nidi ni'atu yaguinuwedi 'emiya ta sa'i nigeya wanuwanuwa 'ebuni, ta esi 'eguma me Sodoma 'ediya yada guinuwenaya, nai lowaenei sida nuwa'ebuni, 'enega Yaubada geya'abo 'ida pe'upe'udi, ta batuwa 'idi 'asa 'ida miyami. 24'Enega bwa'omatana 'ana 'asiyata 'enaya Yaubada 'iabe me Sodoma 'i'atenuwa 'ole'oleyedi, ta 'omi geya'abo.”v22 Emo 1:9-10v23 Nug 19:24-28; Yu 1:7v24 Md 10:15

Eyawai'ata Yesu 'enega

(Luke 10:21-22)

25Tuta gote 'enaya Yesu 'igwae, “Kagutoki Tamagu, 'oyo galewa ta bale'u 'adi toloina, mwalatoi gete 'ukwaiyena tosinasinapuyao be tomwalatoiyao 'ediyega, ta esi gogama gidalidi 'ediya 'ue'itaena. 26Ona'ai'aila Tamagu, 'imu nuwanuwa gete bobo'ana.”

27Ta wate 'igwae, “Yage yauyauna ni'atu Tamagu nimaguya 'isa'udi, ta Tamaguna tebweuna 'imwalatonigu, ta 'abo'agu wate Tamagu tebweugu yamwalatonina, ta wate yaisigedi taudi 'abo nuwanuwagu be Tamagu yae'itae 'ediya, taudi wate sida mwalatoni.

28“Ta 'enega 'omi 'imi paisewa mwauna, wada mai 'eguya, be yada gieyawai'atemi. 29Ta 'omi wada etotowanegu be ma'egwao tada paisewa, be 'enega yaluyaluwami 'idi eyawai'ata sida loba, manuna 'abo'agu 'igu bubuna menuna ta tonuwamwa'uta. 30'Enega paisewa nidi be 'aa'aala nidi ya'ebwa'emi, kapekapeyadi.”v25 1 Ko 1:26-29v27 Md 28:18; Yo 1:18, 3:35v30 1 Yn 5:3

Copyright information for `DOB