Matthew 19

Sa'ila manuna

(Maki 10:1-12)

Yesu 'ina e'ita nidi 'ilosalonidi ga sena Galili 'ipilisinena ga Yudia 'ina senaya 'ilugu, nate bwasi Yolidani mali esenaya. Ta boda wate sinabwana Yesu simuliyena ga nada 'idi tole'oasao 'igiebobo'anedi.

'Enega Palisiyao simai ga nuwanuwadi be Yesu sitoo, 'enega 'ena sienaida, sigwae, “'Inapwana, kapekapeyana be 'aina loegesi manudi tai mwanena 'isa'ilei?”

Ta Yesu 'igwae, “Buki Tabu 'ena 'eto'etoladina ni'atu wamwalatonina 'aene tuta 'ana 'ebe e'ale 'enaya Tomweluluwa nina tomota 'eluwa 'imweluluidi, me'olotona ta mewainena, ga 'igwae, ‘Gete 'alena 'enega tai tamana be sinana 'ida pilisinedi be mwanena ma'iyana simiyaluwa, be siteluwa nidi oodi 'ebweuna tuga.’ Lowa siteluwa nidi simiya dumaduma ta gete tuga ni'atu sie'ebweu. Yaubada ni'atu 'iemiya luwedi 'enega geya'abo 'ebweu yaita 'iemiya dumedumedi.”

'Enega siona, sigwae, “To'ase manuna Mosese 'iloina 'aene tai sawesawenaya be pwepwai 'ena 'ina guitoyasa 'isimane be mwanena 'i'ebwa'e be 'enega 'isa'ile?”

Ta Yesu 'igwae, “Nate 'imi debapa'ala 'enega Mosese 'itagwala 'emiya be mwanemiyao nadigega wasa'ila'esedi, ta esi gimi tutaya nigeya wate tagwala sa'ila manuna 'imiyami. Ta yaeonami 'aene 'eguma tai 'ebweu mwanena nigeya 'iloeloegesi ta tai tuga 'isasa'ila be 'iaibala mali waine 'ena, nate 'ina loelata.”

10 'Enega 'ina tononoyao sieonena, sigwae, “'Eguma tai mamwanena 'adi loina gete nadigega 'ilobwenena be geya'abo tai be waine siaiai.”

11 Ta Yesu 'igwae, “E'ita gete nigeya tomota maibo'adi manudi, ta 'eguma Yaubada mwalatoi 'i'ebwaya 'aina tomota namo 'ediya sida mwalatoni 12 'aene 'aina 'oloto 'idi tubuwa'unu 'enega nigeya sawesawenaya be siai, ta 'aina 'oloto si'ewedi 'enega nigeya sawesawediya be siai, ta wate 'aidi 'oloto Yaubada 'ina loina manuna taudimo si'etobodedi be geya'abo siaiai. 'Eguma yaita ona gete sawesawenaya be 'imwalatoni, ma ina mwalatoi 'ida nuwasabwaleni.”v9 Md 5:32v10 1 Ko 7:1-2,7-9

Yesu gogama 'iona obobomedi

(Maki 10:13-16; Luke 18:15-17)

13 'Enega tomota gogama sime'edi Yesu 'enaya be 'aene 'ida gitoodi be manudi 'ida sidasida Yaubada 'ena. Ta 'ina tononoyao esi gogama nidi si'etobodedi. 14 Ta Yesu 'igwae, “Geya'abo gogama wa'eto'etobodedi ta esi wada tagwaledi be 'eguya sida mai, manuna gogama getedi nadigega Yaubada 'ina 'ebeloina 'ilobwene 'ai'ailedi.” 15 'Enega Yesu gogama nidi 'igitoodi ga muliyega 'ipilisinedi.

Toesaesa 'ebweu Yesu 'iguitoyasena

(Maki 10:17-31; Luke 18:18-30)

16 Muliyega 'ebweu tai Yesu 'ena 'imai ga 'igwae, “Toe'ita, to guinuwa bobo'ana yada guinuwe be 'enega yawasigu ataya yada loba?”

17 Ta Yesu 'igwae, “To'ase manuna guinuwa bobo'adi manuna 'uenaida 'eguya? Manuna 'ebweuna namo tobobo'ana 'imiyami, 'enega 'abo nuwanuwayo be yawasiyo ataya 'uloba 'ilobweneyo be tauna 'ina loinao 'umuliyedi.”

18 Ga tai nina 'ienaida, 'igwae, “To loina?”

Ta Yesu 'igwae, “Geya'abo loemwawasa; geya'abo loelata; geya'abo 'ipwala; geya'abo simana kabokabo;
19 ta tamayo be sinayo 'uda 'amayabedi; be wate gosemwao 'uda obobomedi nadigega tauyo 'amu oboboma.”

20 Ga tubuwao nina 'igwae, “Loina getedi maibo'adi yamuliya 'ai'ailedi, ta to'ase wate yada guinuwe?”

21 Ta Yesu 'igwae, “'Eguma nuwanuwayo be adeliyo maibo'ana bobo'ana, 'uila 'imu 'asaya be 'imu gwegwe maibo'adi 'uegimwaneyedi be 'adi maisa 'ueguyaiyedi togomabeso 'ediya, ta 'enega 'umama be 'umuliyegu, be 'enega ma'etamo esaesa galewaya 'uloba.”

22 Tai nina Yesu 'ina ona gete 'inonona ga ma ina nuwamwau 'iila. Tauna 'ana yakwala nigeya yauna ta 'ina gwegwe yau wawasae 'iegagaledi.

23 'Enega Yesu 'ina tononoyao 'ieonedi, “Ona'ai'aila, toesaesao 'idi lugu Yaubada 'ina 'ebeloina solanaya mwauna. 24 Ta wate yaeonami 'aene yobai kameli 'ina lugu siyaluma 'ana lobwalena 'enega mwauna, ta esi toesaesao 'idi lugu Yaubada 'ina 'ebeloina 'enaya mwau wawasae.”

25 Yesu 'ina tononoyao 'ina ona gete sinonona ga nuwadi 'iowana wawasae, ta sigwae, “'Eguma gete nadigega, yaita sana sawesawenaya be 'ebe gwausowala 'iloba?”

26 Ga Yesu 'iduneyedi ta 'igwae, “Yage gete mwau wawasae tomota 'ediya, ta esi Yaubada 'enaya yage maibo'ana kapekapeyadi.”

27 'Enega Pita 'ilolagata ga 'igwae, “'Inapwana, 'abo'ama mwa'adega? Manuna 'ima gwegweyao maibo'adi ni'atu 'apilisinedi ta 'amuliyemu.”

28 Ta Yesu 'ieonedi, “Ona'ai'aila, ma'etamo bale'u 'ana gieauwau 'enaya 'abo'agu Tomota Natuna 'igu 'ebemi esaesa 'ena yada miyatowa, ta wate 'omi 'igu tononoyao wate tuwelo 'imi 'ebemiya tuwelo 'ediya wate wamiyatowa be me Isileli 'idi susuyao tuwelo wada loinedi. 29 Be 'eguma yaisigedi 'omi 'imi anuwao nai tasimiyao nai nuumiyao nai tamamiyao be sinamiyao nai natumiyao nai 'imi tanowayao wapilisinedi, ma'etamo yage nidi wapilisinediya 'adi lopa'elu ma 'adi loeposeyana analedi wada lobadi, yawasimi ataya ma'iyana. 30 Ta gete tuga tonuganao yaudi ma'etamo sida muliya, ta taudi simulimuliya ma'etamo sida nugana.v21-22 Md 13:22v27 Md 4:18-20v28 Et 3:21

Copyright information for `DOB