Revelation of John 12

Waine be yobai mabulubulunao sebeni

1'Enega galewaya 'ebe nuwaowana sinabwana 'iapwesa, nate waine 'ebweuna ta 'ana 'oama sinala nadigega, ga nawalae 'ena 'itootoolo, ta debana 'ana iyala kwadima tuwelo sisaesae. 2Ta waine nina 'eu'euwanina ta 'i'elo'elouya ga 'ibwaubwau manuna 'iedadama.

3Wate 'ebweu 'ebe nuwaowana galewaya 'iapwesa, nate yobai bweyabweyalina ta sinabwana, ta bulubulunao 'adi yau sebeni be kunanao 'adi yau sanau, ta bulubulunao 'ediya peyaula esaesa simiyami. 4Ta yuyunega kwadima yaudi 'iunudi ga 'iuledi bale'uya. 'Eguma kwadima maibo'adi taweyalidi 'etoi sena 'ediya, 'ebweu sena 'ena 'iunu egumwalidi ta 'eluwa sena 'ediya situpwa. Ta yobai nina bweyabweyalina waine matanaya 'itootoolo, be 'abo 'ienatuna, gwama nina 'i'a'ani. 5'Enega waine nina 'ienatuna ga gwama me'olotona, tauna 'aene sena maibo'adi 'adi toloina waiwaina, ta gwama nina Yaubada 'i'au'ewena tauna 'ina 'ebemi esaesa 'enaya. 6Ta waine nina sena mwatui daita 'ena 'idena. Gote 'ena waine 'ina sena Yaubada 'igibubuna, be 'ena 'ida 'ita'i'isi 'asiyata 'ana dudula nadigega tuwelo analedi be sikisiti.

7'Enega galewaya saiya 'iapwesa. Saiya nina Maikeli ma ina aniloseyao be yobai nina bweyabweyalina ma ina aniloseyao ma'ediyao silosalosaiya. 8Ta yobai ma ina bodao nigeya kapekapeyana be siewaiwai Maikeli ma ina bodao 'ediya, ta 'enega yobai nina ma ina aniloseyao galewega sipa'idi ga siula mwa'utedi bale'uya. 9Yobai nina bweyabweyalina ta sinabwana, tauna gimimwata 'ana esana Seitani, 'atuwa Taumudumudulele, tauna bale'u 'ana tokabo. Tauna ma ina aniloseyao maibo'adi bale'uya siula mwa'utedi.

10Ta muliyega galewega 'enana sinabwana yanonona, 'igwae, “Gete tuga Yaubada 'ina waiwaiyega 'ida loineda, be 'i'etoseyeda. Ta wate 'ada To'etoseyana nina 'ida etoloina 'edaya. Manuna tasidao 'adi toe'ewa, tauna lowa boiboiya be 'asiyataya Yaubada matanaya 'itootoolo ta 'ie'ewadi, ni'atu tauna galewega siula apwesena. 11Ta tasidao nidi ona'ai'aila yawasidi sitagwalena be Keliso manuna simwamwawasa, 'enega Seitani nina ma'edi silosaiya ga taudi siewaiwai. Ta 'idi ewaiwai Lami lalanega, ta wate 'idi simana Lami manuna 'enega.

12'Enega 'omi tomiya galewa maibo'ami wada gwausowala, ta sa'i 'omi bale'u be ola 'ana tomiyanao mwau sinabwana 'emiya, manuna Seitani ni'atu 'imwa'utawa 'emiya, ta ma ina gamwasowala, manuna 'imwalamwalatoni 'aene 'ina tuta kukupana tuga 'imiyami.”

13Gote 'ena yobai nina bweyabweyalina 'inuwa sabwalena 'aene ni'atu bale'uya siula mwa'utena, 'enega 'ipa'ina waine nina, tauna gwama me'olotona 'ienatunena. 14Ta waine nina magisubu sinabwana papenao Yaubada 'i'ebwa'ena, be 'enega 'itataeya 'ina sena mwatui daitaya, be gote 'ena Yaubada 'ida 'ita'i'isi yakwala 'etoi ta tupwana 'ediya, be geya'abo mwata nina 'igiyagiyai. 15'Enega mwata nina 'awanega bwasi 'isiwa apwesena 'atuwa muluwa waine nina mulinega, be 'enega 'ida doe. 16Ta bale'u waine nina 'ilemena, manuna bale'u nina 'i'egegena ga bwasi maibo'ana 'itonena. 17'Enega yobai nina 'igamwasowala 'ai'aila waine nina 'ena, ga 'itauya ga waine nina 'ina susuyao 'ilosaiyedi, taudi nate Yaubada 'ina ona 'ana toematamatanao ta Yesu 'ana tosimanao.

'Enega yobai nina bweyabweyalina kaukauya 'itoolo baula.

Copyright information for `DOB