Revelation of John 14

To'etoseyana 'ina tomotaiyao 'idi wali

1Ta yadunedune, ga lami ya'itena 'oya Sayoni debanaya 'itootoolo, ta wate tomota wani analedi be potipowa tausani ma'enao simiyami, taudi nate 'ana esana be wate Tamana 'ana esana debadiya si'etoladidi. 2'Enega galewega 'enana 'ebweu yanonona 'atuwa bwasi daudauna, ta wate 'atuwa wepalala 'enana. Ta 'enana nina yanonona 'atuwa tomota ma idi 'ebe gwanegwane siguiguinuwa, 'adi nono bobo'ana.

3Ta tomotai nidi 'ebemi esaesa matanaya sitoolo, be wate yobai nidi ata, ta wate 'inapwanao nidi, matadiya sitoolo, ga wali auwauna siwaliyena. Ta wali nina nigeya 'ebweu yaita sawesawenaya be 'imwalatoni, nate namo taudi boda nidi wani analedi be potipowa tausani sawesawediya, taudi me bale'u, ta Yaubada 'igimwanedi ga 'i'etoseyedi.

4Ta taudi tai nidi getedi nigeya siloeloegesi iine ma'ediyao, manuna taudi nuwenuwe boladi tuga, ta esi Lami simuliya 'ai'ailina, 'abo mwa'o nai 'itatauya. Taudi ni'atu Yaubada 'igimi sa'ugagidi tomota 'ediyega, nate Yaubada be Lami 'idi gimisesoi. 5Taudi nigeya 'ebweu wate kabo 'ediya, ta nigeya 'ebweu wate 'idi to'umalinamo. 1:18

Anilose 'etoi 'idi ale

6'Enega wate 'ebweu anilose ya'itena etanega 'itaetaeya, ta tetela bobo'ana ta miyamiya atayana 'ime'ena be 'ida simana me bale'u yauyaudi 'ediya, nate 'ebeloinao be susu be boda 'ebweuna 'ebweuna 'enaya. 7Ta anilose nina 'enana sinabwanega 'igwae,

“Yaubada 'ena wada 'amayaba be wada lotuputupu, manuna 'ina tuta bwa'omatana ni'atu 'iapwesama, 'enega tauna galewa be bale'u be ola ta wate bwasi daudaudi 'adi tomweluluwa matanaya wa'aetulasa be wabwagobwago.”

8Ta anilose 'eluwena 'imuliyena ga 'ibwau, 'igwae,

“'Asa sinabwana Babiloni ni'atu 'ibe'u saba. 'Asa nina 'ina bubunega boda yauyaudi 'ienumedi, bubuna nina nate bwala 'ana yala bubuna to'umalina manuna.”

9Anilose 'eluwa nidi mulidiyega 'ebweu wate 'imuliyedima, ga anilose nina tauna wate 'ibwau, 'igwae,

“'Abo yaisigedi yobai nina be 'ina tokwalui 'ediya sibwagobwago, ta 'adi we'iwe'iyaya debadiya nai nimadiya,
10taudi Yaubada 'ina oine waiwaina 'enega sinunuma, ta oine nina nate Yaubada 'ina gamwasowala 'ai'aila ni'atu 'isiwena gamwasowala keigana 'enaya. Ta wate

kaiwe yaiyai be gulewa yaiyaidi tomota nidi bwaladiya sida lotoona, Yaubada 'ina aniloseyao be Lami matadiya.
11Ta kaiwe nina 'asuna 'itu'etu'e ataya, ta nigeya 'ina 'ebe gumwalamo. Ta tomota nidi taudi yobai nina ma ina tokwalui 'adi tobwagobwagoyao, ta 'ana esana dayadayagina 'ana to'ewao, taudi 'idi 'elouya nigeya 'ida gumwala 'asiyata nai boiboi 'ediya.”

12Ona gete 'enega Yaubada 'ina tomotaiyao sida 'alama'i'ita, taudi 'ina loina 'ana toematamatanao ta Yesu 'ana toemisao.

13'Enega galewega 'enana yanonona 'igwae, “Gete 'u'etoladi 'aene taudi 'ida 'Inapwana 'ana toemisao, 'abo ma'etamo simwamwawasa, sida gwausowala tuga.”

Ta Yaluyaluwa Tabuna wate 'igwae, “Ona'ai'aila, sida gwausowala, manuna sida eyawai'ata 'idi gwaunuwa 'enega, be 'ana e'isa sida loba.” v12 Et 13:10v13 Ib 4:10

Bale'u 'ana sesoi

14'Enega yadunedune ga pwana wakewakekena ya'itena, ta pwana nina 'enaya 'ebweu 'atuwa tai ya'itena 'imiyatowa, ta debanaya 'ana peyaula esaesa goula, ta nimanaya ma ina naipi mamatana bwagebwagetona.

15Ta 'ebweu wate anilose Anuwa Tabuyega 'iapwesama, ta wate 'ibwautu'e 'Inapwana nina pwana debanaya ma ina naipi 'enaya, 'igwae, “'Imu naipiyega 'uda sesoi, manuna bale'uya tuta sesoi ni'atu 'iapwesa, ta ni'atu masula 'imatuwa.” 16Ta 'enega tai nina pwana debanaya 'ina naipi 'italaena ga bale'u 'ina sesoi 'iegogonedi.

17Ta 'ebweu wate anilose Anuwa Tabu galewaya 'enega 'iapwesama, tauna wate naipi mamatana nimanaya.

18'Enega 'ebweu wate anilose 'ebe taliya 'enega 'imai, tauna 'awe 'ala'alata 'ana toloina, ga 'enana sinabwanega 'ibwau anilose nina ma ina naipi 'enaya, 'igwae, “'Imu naipiyega 'uda tala be oine uwanao bale'uya 'usesonidi, manuna ni'atu sibweyalidi.”

19'Enega anilose nina 'ina naipiyega oine uwadi bale'uya 'i'upwedi, ta oine nidi 'ebeida sinabwana solanaya 'iuledi. 'Ebeida nina nate Yaubada 'ina gamwasowala. 20Ta oine nidi maibo'adi 'iidedi, 'ebeida 'enaya, nate 'asa sinabwana 'etaulunaya, ga lala 'idaudau 'ebeida nina solanega, 'atuwa muluwa 'ana dudula tu analedi kilomita nadigega, ta 'ina ni'u 'ana tu'e nadigega bale'uyega be osi tootoolona 'otona 'enaya.

Copyright information for `DOB