Revelation of John 15

Edeedede to'umalidi

1'Enega 'ebweu wate 'ebe nuwaowana sinabwana galewaya ya'itena, nate anilose sebeni, ma idi edeedede to'umalidi 'adi yau sebeni. Ta mwau nidi sebeni nate Yaubada 'ina gamwasowala 'ana 'ebe losalowa.

2Ta wate ya'itena 'atuwa ola 'ina siwalowa ta wate sabesabeluluna, ta ola nina tupitupinaya boda sitootoolo, taudi ni'atu siewaiwai yobai to'umalina be 'ina tokwalui be wate 'ana esana 'ana numela 'ediyega. Ta boda nidi nimadiya 'ebe gwanegwaneyao Yaubada 'enega, 3ga maibo'adi Mosese walina siwaliwaliye, tauna Yaubada 'ina toguinuwa, ta wate Lami walina siwaliwaliye, sigwae,

“'Inapwana Yaubada Toewaiwai sayo, 'imu guinuwao sinabwadi ta 'ebe nuwaowanao, ta 'imu bubuna maibo'ana bobo'adi ta palupaludi, ta wate 'ebeloina maibo'adi 'uloiloinedi.

4“'Inapwana ye, tomota maibo'adi sida 'amayabeyo ta sida 'awa eseeseyo, manuna tebweuyo 'esaseyo, 'enega me bale'u maibo'adi sida mai be matamuya sibwagobwago, manuna tomota maibo'adi 'imu loinao palupaludi ni'atu si'itedi.”

5'Enega yadunedune ga ya'itena galewaya Yaubada 'ina anuwa 'i'egegena, anuwa nina solanaya 'ina onaupaupa 'eto'etoladina 'imiyami. 6Ga Anuwa Tabu nina 'enega anilose sebeni siapwesama ta 'elouyao sebeni nimadiya. Anilose nidi 'adi 'oamao wakewakekedi ta 'esasedi, ta 'adi diyapwata goula lumalumadiya simiyami.

7'Enega yobai nidi ata 'ediyega 'ebweuna yobai keiga goula sebeni 'i'ewedi, ga anilose nidi sebeni 'i'ebwa'edi, ta keiga nidi soladiya Yaubada miyamiya atayana 'ina gamwasowala 'enega 'iloemaedi.

8Gote 'ena Anuwa Tabu solana 'imaa Yaubada Toewaiwai sana 'ina esaesa 'enega, 'ana 'ita 'atuwa bwawa nadigega, ta nigeya 'ebweu yaita sawesawenaya be Anuwa Tabu 'ena 'ilulugu, 'ana laba anilose nidi sebeni 'idi guinuwa mwauyao sebeni sida losalonidi.

Copyright information for `DOB