Romans 16

Paulo 'ina ona oboboma

Yada emataluwemi nuudai Pibe manuna, tauna 'asa Kenikilia 'idi ekalesiya 'enaya 'ilemelemedi, ta tuta nina 'abo 'iwawai 'emiya, nuwanuwagu be 'imi anuwaya wada bwauye, 'Inapwana 'ana esanega, manuna 'eda'eda gete nadigega Yaubada 'ina tomotaiyao 'ilobwenedi, be Pibe nina wada leme 'abo 'aina yage 'ediyega 'ikukupa, manuna tauna wate nadigega toekalesiyao yaudi 'iobobomedi, ta wate 'abo'agu nadigega 'ilemegu.

Ta wate 'igu oboboma Pilisila be Akuila 'ediya wada simane, taudi lowa ma'egwao Yesu Keliso manuna 'aetoguinuwa, ta wate yawasidi sitagwalena manugu tuta 'ebe esilae 'ediya. 'Enega manudi yalokagutoki sinabwana, ta nigeya 'aene taugumo 'igu lokagutoki, ta wate toekalesiyao sena apwesao 'ediyega.

Ta wate 'igu oboboma wada simane taudi toekalesiyao nidi sidelideli egogona Akuila nina 'ina anuwaya 'ediya.

Ta 'igu oboboma wate wasimane gosiyagu Epinito 'enaya, tauna Yesu Keliso 'ana togimi emisa Esia 'ina 'ebe loinao 'enega.

Ta wate 'igu oboboma Meli 'enaya, tauna 'ietapewa sinabwana manumi.

'Igu oboboma wate gosegwao Anidaloniko be Dunia 'ediya, taudi me Yudia lowa ma'egwao deliya 'amiyami, siteluwa nidi ma 'adi 'amayaba Yesu 'ana tosimanao 'ediyega, manuna taudi togimi ekalesiya, ta muliyega 'abo'agu.

Ta wate 'igu oboboma gosiya 'ai'ailigu Amipilia 'enaya, tauna 'ida 'Inapwana 'ana toemisa 'ebweu.

Ta wate 'igu oboboma Ulibano 'enaya, tauna ma'eda Keliso manuna tapaipaisewa. Ta wate 'igu oboboma gosiyagu Sitakisi 'enaya.

10 Ta wate 'igu oboboma Apeli 'enaya, tauna Keliso 'ana toemisa 'ai'aila. Ta Alisitobulo ma ina bu'unao 'igu oboboma wate 'ediya, 11 be wate Elodiani tauna goma Yudia, ta wate 'Inapwana 'ina bodao taudi Nakiso 'ina anuwaya simiyami.

12 'Igu oboboma wate Yesu 'ina toguinuwao taudi Talipina be Taliposa 'ediya. Ta wate gosiyagu Pelisi 'enaya, tauna 'ida 'Inapwana manuna 'ietapewa sinabwana.

13 Ta wate Lupuso 'enaya, tauna toguinuwa bobo'ana 'Inapwana manuna, be sinana wate 'enaya, tauna 'iobobomegu 'atuwa 'abo'agu natu'ai'ailina.

14 'Igu oboboma wate Asinikilito be Pilegoni be Elimi be Pataloba be Elimasi, be toekalesiyao nidi ma'ediyao wate 'ediya.

15 'Igu oboboma wate Pilologo be Dulia 'ediya, ta wate tai nina Neliusa ma nuuna 'ediya, be Olimipasi, be Yaubada 'ina tomotaiyao boda nidi ma'ediyao 'ediya. 16 'Enega 'ebweuna 'ebweuna gosemiyao egosigosiyana 'ai'ailega wada enimalotuna.

Ta wate toekalesiyao maibo'adi sena yauyauna 'ediyega, 'idi oboboma 'omi toekalesiyao Loma 'enaya 'emiya.

Paulo 'ina emataluwa 'ana 'ebe losalowa

17 Tasigwao, gete 'igu sida waiwai 'emiya be 'aene wada 'ita'ita'i'isimi taudi toweyalao 'ediyega, manuna e'ita nina lowa wa'ewenaya taudi geya nuwadi, 'enega si'awa'awa to'umaliyena, ta wate tomota 'idi emisa sigiegie nenetadi. 18 'Abo yaisigedi taudi 'idi guinuwa gete nadigega, taudi nigeya 'ida 'Inapwana Keliso manuna sida guinuwa, ta esi taudimo 'idi nuwanuwao tuga siguiguinuwedi, manuna 'idi ona dibidibi 'ediyega tomota taudi nigeya pa'alidi sikabokaboedi, ta silisilisi iledi.

19 Ta 'omi ni'atu tomota maibo'adi simwalatonimi 'aene tetela bobo'ana 'ana toematamatanao, 'enega manumi yagwausowala sinabwana. Ta wate nuwanuwagu be bubuna bobo'adi maibo'adi wada mwalatoi 'ai'ailidi, ta bubuna to'umalidi waguitoyasedi.

20 Ona'ai'aila, Yaubada tauna nuwasiwalowa 'alena, be sawesawenaya Seitani 'ida 'ausepale maniniye 'emiyega. 'Enega 'ida 'Inapwana Yesu Keliso 'ina oboboma 'emiya 'ida miyami.

21 Gete Timoti ma'iyagu 'ima oboboma 'iweewa, Timoti tauna ma'iyagu 'apaipaisewa, ta wate 'aidi gosemao me Yudia 'ediyega, taudi Lukio be Yesoni be Sosipateli.

22 'Abo'agu Telitiyasi leta gete ya'etoladina Paulo manuna, 'igu oboboma 'emiya 'ida 'Inapwana 'ana esanega. 23 Ta wate tai nina 'ina anuwaya 'amiyami, 'ana esana Geyo, 'ina oboboma 'emiya, anuwa getei toekalesiyao 'idi 'ebe deliegogona. Ta wate Elasito, tauna 'asa gete sinabwana 'ana mani 'ana to'ita'i'ita, be tasidai Kwatasi, site luwa nidi 'idi oboboma 'emiya.

25 'Enega gete tuga Yaubada tada tupuna, manuna tauna sawesawenaya be 'igiepa'alimi, 'abo'agu 'igu loguguya 'enega, nate Yesu Keliso tetelina 'enega. Tetela gete gimi tutaya kwaikwaiyina, 26 ta esi gete tuga ni'atu 'igieapwesena 'edaya palopitao 'idi 'etoladiyao 'ediyega, ta wate Yaubada miyamiya atayana 'iloina be 'aene sena maibo'ana tomotediyao tetela gete sida mwalatoni, be 'enega sida emisa be sida muliye.

27 Yaubada tauna tebweuna Tosinasinapu 'ai'aila, 'enega Yesu Keliso 'ana esanega tada tupuna, tuta maibo'ana 'ediya. Eimeni.

'Abo'agu Paulo.

v21 Gu 16:1-2v23 1 Ko 1:14v25-26 Kol 1:25-26v27 1 Ti 1:17

Copyright information for `DOB