Romans 4

Ebelaamo 'ida 'ebe'ita

1'Enega mwa'adega Ebelaamo manuna tada ona'esa? Ona'ai'aila, Ebelaamo tauna gimitubuda, be tauna tuga nadigega 'abo'ada.

2Ebelaamo tauna yage yaudi bobo'adi 'iguinuwedi, 'enega sawesawenaya be 'ina guinuwa bobo'adi manudi 'ida onatu'e, ta nigeya sawesawenaya be 'ionatu'e Yaubada matanaya, manuna Ebelaamo 'ina emisa namo manuna Yaubada Ebelaamo nina 'i'awa palupaluyena, ta nigeya 'ina guinuwa bobo'adi manudi. 3Nadigega Buki Tabu 'igwae,

“Ebelaamo Yaubada 'iemisena, ga 'ina emisa manuna 'awapalupalu 'ilobena Yaubada 'enega.”

4Nadigega 'abo tai 'ipaisewa be 'ana maisa 'i'ewa, nate nigeya oboboma ta esi 'ina paisewa uwana.

5Ta esi tanuwanuwa 'abo yaita nigeya tauna 'ina guinuwao 'ediyega 'iemisa be 'aene 'ina to'umalinao 'ida kweudi, ta esi Yaubada 'iemisena tauna 'ina emisa 'enega Yaubada 'ida 'awa palupaluye. 6Ta lowaenei ni'atu Debida 'isimanedi taudi Yaubada 'i'awa bobo'anedi nigeya 'idi guinuwa 'enega, ta esi 'idi emisega, 'idi gwausowala manudi 'isimana apwesena, 'igwae,

7“Togwausowala 'ai'aila taudi 'abo Yaubada 'idi to'umalinao maibo'adi 'inuwataudi ta 'ikweudi, 8be geya'abo wate 'i'awa'awa toto'umaliyedi.”

9Ta gwausowala nina manuna Debida 'ionaupaupa, mwa'adega 'aene 'abo'ada me Yudia damo, lodaba ta'ewena, manuda? Nigeya! Ta wate taudi nigeya me Yudia ma'edao. Manuna ni'atu Buki Tabu 'isimana 'aene,

“Ebelaamo 'ina emisa 'enega Yaubada 'i'awa bobo'anena.”

10Ta Yaubada Ebelaamo 'i'awa palupaluyena tuta nina 'etamo nigeya lodaba bwalanaya 'i'ewa'ewa. 11Ta lodaba nina 'atuwa we'iwe'iyaya 'ebweu 'ie'iteda 'aene Ebelaamo 'ina emisega 'awapalupalu 'ilobena Yaubada 'enega, ga muliyega lodaba 'i'ewena. 'Enega taudi nigeya lodaba si'ewa'ewa ta esi siemisa, 'idi emisega Yaubada 'ida 'awapalupaluyedi, be taudi Ebelaamo natu'ai'ailinao. 12Ta 'abo'ada wate Ebelaamo tamadai, 'abo lodaba ta'ewena, be nigeya 'aene lodaba tuga manuna, ta 'ida emisa esiya, nadigega tuga lowa Ebelaamo 'ina emisa 'enega, tuta nina nigeya lodaba 'i'ewa'ewa.

Ebelaamo 'ina emisega onaupaupa bobo'ana 'ilobena

13Ta Yaubada Ebelaamo 'iona upaupaena be ma ina susuyao bale'u maibo'ana sida loine. Ta 'ina onaupaupa gete nigeya 'aene 'ina ematamatana loina manuna 'enega, ta esi 'ina emisega, ga 'enega Yaubada 'i'awa palupaluyena. 14Ona'ai'aila, Yaubada 'ina oboboma 'edaya nigeya 'aene loina 'ana ematamatana 'enega, ta esi 'ina onaupaupa 'edaya 'ana emisa manuna. 'Enega 'abo taona 'aene Yaubada 'iobobomeda loina 'ana ematamatana 'enega, nate ni'atu emisa tasinalina, ta wate Yaubada 'ina onaupaupa taeyage besobesoena.

15Manuna loina 'enega Yaubada 'ina gamwasowala 'edaya 'iapwesa, manuna loina nina tale'oena. Ta esi 'eguma Mosese 'ina loinao geya'abo 'isa'usa'udi, geya'abo wate taetoto'umalina. 16Gete 'enega tada mwalatoni 'aene emisa namo 'enega onaupaupa bobo'ana taloba, nate Yaubada 'ina oboboma tuga, ta nigeya 'ida guinuwa 'ana e'isa 'enega. Ta onaupaupa nina Ebelaamo tubunao maibo'ada ni'atu talobena, ta nigeya 'aene loina 'adi toematamatanao dimo, ta esi taudi 'idi emisa nadigega Ebelaamo 'ina emisa leleleya talobaloba, manuna Ebelaamo nina tauna tuga nadigega maibo'ada tamada. 17Nadigega Buki Tabu 'ena 'igwae,

“Ni'atu yaeesemu 'aene 'oyo sena yauyaudi tamadiya.”

Be 'enega onaupaupa nina Yaubada Ebelaamo 'i'ebwa'enaya 'iemisena Yaubada matanaya. Tauna Yaubada nina tomwawasa 'adi togietoolo limana, ta wate to'ase nigeya siapweapwesa, 'iona be siapwesa.

18Ta Ebelaamo onaupaupa nina 'aene tauna sena yaudi tamadi 'inuwayaina sinabwana be 'aene 'etamo 'ida apwesa. 'Anabwa'ayoi 'aina yage mwaudi 'ilobedi, ta tuga 'ie'alama'i'itana manuna Yaubada 'ieonena,

“'Etamo tubumwao yaudi sida apwesa.”

19Ona'ai'aila, Ebelaamo ni'atu 'ana yakwala selabenaya be analedi 'iloba ga ni'atu oona maibo'ana sineneta, ta wate mwanena Sela megamegagalina, ta tuwa tuga Ebelaamo nigeya manudi 'inuwanuwa, ta esi 'ina emisa 'ena 'ituila sinabwana. 20Ta 'ina emisa nina nigeya 'ipilipilisine ta esi Yaubada 'ina onaupaupa 'enaya 'igiyai'i'isina, ga 'ina emisega 'iewaiwai ga Ebelaamo Yaubada 'itupuna. 21Manuna ni'atu 'iemisa 'ai'aila 'aene Yaubada 'ina onaupaupa nina sawesawenaya be 'iguinuwe. 22'Enega Ebelaamo 'ina emisa gete manuna Yaubada 'i'awa palupaluyena. 23Ta 'awapalupalu nina Buki Tabu 'ena nigeya Ebelaamo namo manuna, 24ta 'abo'ada wate manuda si'etoladina 'abo ma ida emisa Yaubada 'enaya, tauna 'ida 'Inapwana Yesu Keliso mwawasega 'igietoolo limena. 25Ta 'abo'ada 'ida to'umalina manuna Yesu 'imwawasa, ga mwawasega Yaubada 'igietoolo limena be gete 'enega 'igie'esaseda ga 'i'awa palupaluyeda.

Copyright information for `DOB