Titus 1

Lokagutoki

1Natugu Taito, 'imu leta gete 'eguyega. 'Abo'agu Yaubada 'ina toguinuwa ta Yesu Keliso 'ana tosimana, 'igu guinuwa nina 'i'ebwa'egu be taudi Yaubada 'ana esiesinuwao yagiepa'alidi, be siemisa 'ai'aila, ta nuwadi 'isabwalena, be 'enega mwalatoi 'ai'ailega sida bubuna palupalu. 2Wate Yaubada 'ina onaupaupa lowaenei siemisena 'aene yawasidi ataya 'i'ebwa'edi, ta nigeya sawesawenaya 'ikakabo. 3'Enega Yaubada tauna 'ina onega tuta nina 'iesinuwena 'enaya Yesu 'imai ga yawasida ataya 'igie apwesenama, ga Yaubada, tauna 'ada To'etoseyana, 'iloinegu ga yaloguloguguyae.

4Taito 'oyo ya'awanatu 'ai'ailemu 'ida emisa 'ebweuna 'enega. Tamada Yaubada be 'ada To'etoseyana Yesu Keliso 'idi obobomega sida lemeyo, be 'uda miya guguya.

Taito 'ina guinuwa Kiliti 'enaya

5Gete manuna yaebesinemu Kiliti 'ena be to'ase ekalesiya solanaya nigeya bobo'ana 'uda giepaepalu, be 'igu loinega toanuganao 'uda esinuwedi 'asa 'ebweuna 'ebweuna 'ediya.

6Ta 'igu loina gete toanuganao 'adi esinuwa manuna, nate 'abo tai 'ina bubuna bobo'ana, ta mwanena 'ebweuna namo, ta natudiyao nigeya tolo'aegila, nigeya toto'umalidi, nigeya tologwautoyasa, ta esi taudi ma idi emisa Yaubada 'enaya. 7Manuna toanuganao Yaubada manuna siguiguinuwa, 'enega 'ilobwenedi be sida bubuna bobo'ana, ta geya'abo sioopa'ala nai sigamwagamwasowala, nai bwasi waiwaina sinumanuma kabaleya, nai tomota 'adi tounuwa, nai esaesa 'ana toyalao. 8Ta esi 'ilobwenedi be 'owagao si'ita'i'isidi, ta adelidi tobubuna bobo'ana, ta 'idi nuwanuwao 'ediya sida etai. Ta wate adelidi palupaludi be 'esasedi, ta 'alama'i'ita 'aledi.

9Ta wate e'ita 'ai'aila nidi ni'atu sinonodi sida emisedi, be sida giyai'i'isidi, be 'enega mali tomota 'ediya sida e'ita, ta 'abo yaisigedi si'awa kabokabo sida giepaludi.

10Ona'ai'aila, tologwautoyasa yaudi simiyami, ta me Yudia 'idi loina 'ana tomuliyao yau wawasae sionaona besobeso be tomota sikabokaboedi. 11'Enega 'idi ona kabokabo manuna 'u'etobodedi, manuna mali susu be mali susu sigiegie kwanidi, ta 'idi e'ita kabokabo nidi 'enega nuwanuwadi mani siloba.

12Gete 'enega palopita 'ebweu goma Kiliti manudi 'iona, 'igwae:

“Me Kiliti taudi adelidi tokabo ta tologwautoyasa,

ta 'idi bubuna 'atuwa yobai, manuna gamwadi 'ina pawa namo manuna sinuwanuwa.”

13Palopita nina 'ina ona gete ona'ai'aila. 'Enega 'u'enapa'alidi be 'aene sinuwa'ebuni be siemisa 'ai'aila. 14Ta 'u'etobodedi be geya'abo me Yudia 'idi emwasalao sinoonodi, ta wate e'ita 'ai'aila 'ana tologuitoyasao geya'abo simulimuliyedi.

15Tomota 'esasedi 'ediya yage yauna 'esasedi, ta taudi tetela bobo'ana 'ana tologuitoyasao, ta 'idi bubuna to'umalidi, taudi 'ediya nigeya 'ebweu wate yage 'esasena, manuna 'idi nuwanuwao maibo'ana to'umalidi. 16Taudi siona 'aene Yaubada simwalamwalatoni, ta 'idi guinuwao 'ediyega Yaubada sieyaseyaseyena, manuna taudi toto'umalidi ta loina sinala 'aledi, ta guinuwa bobo'ana nigeya 'ebweu wate 'ilobwelobwenedi. 1:6, 2:4

Copyright information for `DOB