Titus 3

1Wate 'uemataluwedi be 'aene 'asa 'ana toloinao 'idi loina 'ediya sida tagwaledi, be siematamatanedi, be guinuwa bobo'adi sida guinuwedi. 2Ta geya'abo lo'aegila be egewagewana, ta esi tomota 'ediya sida bubuna oonuwega ma idi 'amayaba.

3Ona'ai'aila, 'abo'ada lowa uwauwada ta loguitoyasa 'aleda, ga yalakwaiya be gwausowala besobeso 'adi nuwa'ewa 'enega 'eda bobo'ana tapilisinena. Ta wate lowa etalauwala be e'ipi'ipi 'aleda, ta mali tomota 'edaya sinuwa to'umali, ga 'abo'ada wate 'ediya tanuwa to'umali. 4Ta muliyega Yaubada tauna 'ada To'etoseyana 'ina oboboma be 'ina 'atenuwa'ole'ole 'igieapwesena, 5ga 'i'etoseyeda, nigeya 'ida guinuwa palupaludi manudi, ta esi tauna 'ina 'atenuwa 'ole'oleyega. 'Enega 'ina Yaluyaluwa Tabuna 'enega 'ida to'umalinao 'i'utudi, ga 'igie'esaseda, ta yawasida auwauna 'i'ebwa'eda. 6Ta 'ada To'etoseyana Yesu Keliso 'enega Yaubada Yaluyaluwa Tabuna 'i'etosiwena 'atedaya. 7Ta taunamo 'ina obobomega 'i'awa palupaluyeda ga yawasida ataya 'ana nuwayaina 'i'ebwa'eda. 8Ona gete maibo'adi ona 'ai'aila, 'enega 'uewaiwai 'adi loguguya 'ena, be 'enega taudi Yaubada 'ana toemisao ona nidi sida muliyedi be guinuwa bobo'adi sida guinuwedi. Gete yage bobo'ana ta tomota 'adi 'ebe lema. 9Ta egewagewana besobeso loina manudi, nai gimi'epatao 'adi esanao manudi, gete nigeya sida lemeda, 'enega 'upilisinedi.

10'Enega 'abo yaita egewagewana nuwanuwana 'ueona ma'ebweuna nai maluwa be 'ilosa'u, ta 'eguma nigeya 'ida losa'u, 'upilisine, 11manuna 'ina nuwanuwao nigeya palupaludi, ga taunamo 'imwalamwalatoni 'aene yage nidi 'iguiguinuwedi to'umalidi. 5:8-9v4-5 Yo 3:5-7v7 Md 25:34v10 Md 18:15-17v11 1 Ti 6:3-5

Ona 'ana 'ebe losalowa

12Ma'etamo Atimasi nai Tikiko yaetunenawa 'emuya, 'enega 'eguma 'iwawai 'ulomaninima, manuna nuwanuwagu gogai 'ana tutaya 'abo'agu 'asa Nikopoli 'ena yada miyami.

13Loina 'ana tomwalatoi tauna Senasi ta wate Apolosa 'uda lemedi, be manima'abiyadi 'uetunedi 'idi 'adau 'ena be ma idi gwausowala.

14Ta 'ida bodao maibo'adi 'ue'itadi be sida gwaunuwa, 'enega sawesawediya tomiyamwau silemedi, ta geya'abo simiyamiya daidaita.

Bada ma 'agu bodao 'ima oboboma 'emuya, ta gosedao, 'Inapwana 'ana tomuliyao ma'emwao wamiyami, taudi wate 'ima oboboma 'ediya.

Yaubada 'ina oboboma maibo'ami 'emiya.

'Abo'agu Paulo.

15

Copyright information for `DOB