Ephesians 1

Pol na waikaiwama

1Taugu Pol Mamaitua na ḡoane da Yesu Keriso na apasolma. Taugu uma letanama yà girugirumina taumi tauwai sumaḡa aitauḡa Epesesma ko miamiana ḡaromie. Taugu è kataie da taumi patupatutumima Yesu Kerisoe.

2Taugu aubaimima yà moimoiragina da Tamadama Mamaitua be Bada Yesu Keriso suba ta utemi be mate adi raunuatoima ḡaromie e kenana.

Mamaitua waiaiaina Kerisoe e uteutedana

3Tauda Mamaitua isanama tà kaisuḡuna. Vutuna dà Badama Yesu Keriso Tamanama. Tauda naumeki da isanama tà kaisuḡuna, baninama Mamaitua Arue mara waiaiaininama matabudi e uteutedana, baninama tauda Kerisoe aubainama. Nama tauna e voivoiana, baninama aruidama anisagunama aubainama. 4Boni muriḡa da Mamaitua dobu matabuna ya voiena, wainuapaḡoe ya vine dokedana da tauda sibo Mamaitua matane banaga viviviredama be nam aba wavunama te kiroḡi. 5Tauna boni ya vineda be tauna na ogama ya taraḡina da Yesu Kerisoe tokare ei kawa natuneda be natunatunama tà tubuḡana. Inam vutuna tauna na wainuaverema be na ḡoanama dosinama.

6Vutuna aubainama Mamaitua isanama tà kaisuḡusuḡuna na raukiviverema tauda ḡarode aubainama. Baninama Mamaitua Natunama Yesu nuanama taupaḡonama, be tauda Yesu ḡaroḡaronama. 7Be Yesu ya gurigurina, kosinine tauda ya kuvesidana be dà gewagewama ya noḡota poredina. Baninama Mamaitua na raukiviverema ya moraba kauana aubainama. 8Mamaitua na raukiviveree tauna nuauyauya be waikatakatai ya ḡini pore vavasaḡena tauda ḡarode da tauda sibo tè kataie da tauna aba ḡarode e voivoiena.

9Mamaitua na noḡotama semosemonama yai maḡataridina tauda ḡarode, baninama nama tauna na ḡoanama. Be na noḡotama semosemonama inam umanama: Raḡankaua e tavana raḡanine, tauna tokare yaba matabuna marae be dobue Keriso na waibadama dibune e rawateḡeidina. 11Tauna bonideḡo na ogama ya taraḡi be ya vinedana, da tauda Yesu Kerisoe Mamaitua na banagama. Nama tauna na ḡoanama. 12Vutuna aubainama tauda aitauḡa Keriso tèwai sumaḡa dokena, tauda sibo isanama tè kaisuḡusuḡuna, na borumama matabuna aubainama. 13Be yodi taumi riukaua varinama koya vaiena da Mamaitua tokare taumi ei yawasanimina. Be taumi Keriso koyawai sumaḡena raḡanine, tauna Arua Babau boni ya sausaugena ya utemina, inam na ḡipima. 14Be uma Arua Babaune tauda ya borutawadana da tokare na buderima tà paḡona. Be yodi tauda tài rabana, naumeki da Mamaitua tokare e nawedana marae, be dabudine tauna mate tà mia nonoḡana. Vutuna aubainama tauda isanama tà kaisuḡusuḡuna.

Pol ya moiragina Epeses banegidima aubaidima

15Taugu è vaiemi da taumi Bada Yesu kowai sumaḡe be Mamaitua na damma kowai nuapaḡoedina. Vutuna aubainama taugu raḡan patapatanama Mamaitua yàwai kaiwena, be yà moimoiragina taumi aubaimima. 17Be taugu yaḡoro yà moimoiragina da Mamaitua nuauyauya be katai sibo ya utemi da taumi Mamaitua sibo koya katai kauena. Tauna vutuna dà Badama Yesu Keriso na Mamaituama be Tamanama boruboruminama. 18Be mate taugu yà moimoiragina da taumi nopomima Mamaitua sibo ya rawayanana. Yodibe taumi sibo koya katai kauena da aitauḡa Mamaitua ya vinevinedina, taudi tokare yawasana vere vavasaḡinama ta banavina. Be mate taumi sibo koya katai kauena da Mamaitua na buderima boruboruminama, inam yaba dosi vavasaḡinama. Inam vutuna tauna na banagama tokare e utedina.

19Be mate taugu yà moimoiragina da taumi na rewapanama dosinama sibo koya katai kauena. Inam vutuna tauda tauwai sumaḡa ya utedana. 20Uma rewapanine Mamaitua Yesu Keriso ya kawa midisuḡu munaḡe, be marae Mamaitua na kaba miane kasaunama yauwanine yai mienina. 21Be tauna yodi guyaguyau isa naḡonaḡodima be waibabada dosidima adi rewapanama, be rewapana ḡesaudima dobue be gunume, matabudi ya saḡa poredina, yodi raḡandie be raḡan ta veraverauna ta tavana. 22Be Mamaitua yaba matabudi Keriso na waibadama dibune ya biridi be ya voie da Yesu ekalesia matabuna ewai badedina. 23Baninama ekalesia matabuna inam Keriso tubuḡinama, vutuna aubainama Keriso tauna gunuma, dobu, ekalesia, be yaba matabudi nopodima ya moḡavuna.

Copyright information for `DWW