Hebrews 1

Yesu Keriso tauna ya saḡa guratana, nam anea maika

1Boni raḡandie Mamaitua keda tabu be tabu
Keda tabu be tabu ḡarodie Mamaitua ya giugiuna inam umanama: Tauna rauguguye ya giugiu, raubonie, mataire, anea, be ya toi rereḡena.
ḡarodie raḡan toitoi waḡawaḡadama Israel ḡarodie ya giugiuna. Be inam giudima matabudi peroveta ya riuedi be taudi yatayatadama Israel ḡarodie a rarau guguyana.
2Be yodi raḡan damodie tauna natuḡominama ya vine be ya riupore da tauna Mamaitua na giuma ḡarode ya rarau guguyena. Tauna vutuna Mamaitua ya vinena da yaba matabudi ei buderiedi be ei badedina, be mate taune Mamaitua dobu be yaba matabuna ya voiedina. 3Be Mamaitua neneḡarinama matabuna natunama ḡarone e rawarawa maḡatarina, be tauna na yawasanama teneḡinama maika Mamaitua. Be tauna riunama wairewapanine yaba matabuna ta kenakena watanana. Be raḡanine tauna banaga adi gewagewama ya koḡakoḡa porena murine, tauna ya naḡo marae be Mamaitua wairewapana vavasaḡinama kasaune ya miana.

4Vutuna aubainama tauna Bada dosinama ya tubuḡana, be anea matabudi tauna ewai badedina. Be tauna isa wairewapana vavasaḡinama ya paḡona, be isanama ya saḡa guratana nam anea isedima maika.

5Mamaitua ya riuna,

“Tam taugu natuḡomiguma, manaka taugu tam è tikam da tam taugu Natuguma.”
Ko noḡoti da inam riunama nam anea ḡarodie nama i riuna, ibewa. Be mate Mamaitua ya riuna,

“Tauna Tamanama taugu, be tauna taugu natuḡomiguma.”
6Be raḡanine natunama kaevou ya riuporena dobue, mate ya riu munaḡana, “Mamaitua na aneama matabudi tauna natunama sibo a rauduneena.” 7Be anea adi giuma inam umanama,

“Mamaitua na aneama taudi inam taunoya ḡoma be è riuriuporedina raḡanine, taudi maika sive bo kai.”
8Be tauna natuḡominama aubainama umanama Mamaitua ya giuna,

“Tam Mamaitua, be am waibadama e kena da e kena nonoḡana.
Be am waiguyaue didimanae banaga kwai badedi be kwa voiedi da taudi mate didimanae ta miana.
9Tam didimana kuyai nuapaḡoe be yawasana barebaredima kuya tuaḡaiedina.
Vutuna aubainama Mamaitua, am Mamaituama ya vinem
be ya kawa saḡem da am waibadama dibune mara banegidima ya biridina.
Inam kedane tauna ya kawa saḡem be nuavere dosinama ya utemna.”
10Be mate Mamaitua ya riuna,

“Bada, boni pakane tam dobu kuyai tubuḡina, be mara matabudi nimame kuya voiedina.
11Be taudi matabudi tokare tai kavedina, be tam kwa mia nonoḡana.
Taudi tokare gara maika ta gwamatu,
12be kwa viri kudukududi da kwai poraḡana.
Be tam tokare teneḡimma nama kwa mia nonoḡana, be nam airaḡan kwa boru vitarem.”
13Mamaitua nam aba aneanama umanama i riuena,

“Kasaugue kwa mia, be am ḡaviama kaḡamma dibune yà biridi be kwa vadididina.”
14Ibewa da anea taudi arua be tawai taunoyana, tauda aitauḡa Bada yawai yawasanidana ḡarode sagudama aubainama.

Copyright information for `DWW