Hebrews 5

1Pirisi dosinama uma dobue na voiama inam umanama: Tauna nam tauname ima vinevine munaḡena, ibewa da Mamaitua e vine be tauna banaga aubaidima poune e midimidina, be adi puyoma e ragaudi be gewagewa aubaidima e tipatipana Mamaitua ḡarone. 2Be tauna banaga kwakokwakodi be buebuedima adi vogwaḡagwaḡae e rarau nuatoiedina, baninama tauna mate nama kitanama maika taudi. 3Vutuna aubainama tauna puyo e ragaudi be Mamaitua ḡarone e tipatipana, tauname na gewagewama aubaidi be banaga adi gewagewama aubaidima. 4Be ko noḡoti da dobue nam aitau tauname ima kawa saḡe be pirisi dosinama ima tubutubuḡana, ibewa da Mamaitua tauna e vine be e kawakawa saḡena, maika boni Eron ya vinena nama.

5Be yodi Keriso ḡarone tà kita da tauna nam tauname i vine munaḡe be pirisi dosinama i tubuḡana, ibewa da Mamaitua tauna ya vine be umanama ya riuena,

“Tam taugu natuḡomiguma, manaka taugu tam è tikam da tam taugu Natuguma.”
6Be gabu ḡesaune buka nopone ya riuna,

“Tam pirisi miamia nonoḡimma, Melkisedek maika.”
7Yesu uma dobue ya miamiana raḡanine, tauna moiragie ya ḡaba be ma matasuruna Mamaitua yawai baḡana da tauna sibo na gurie Mamaitua yai yawasanina. Be Mamaitua tauna na moiragima ya paḡona, baninama Yesu Mamaitua ya vivira kaue be na waibadama dibune ya miana. 8Be avedi da tauna Mamaitua Natuḡominama, be yaḡoro tauna na wainuatoitoie ya raurubu da voteyateya ya kataiena. 9Inam kedane Mamaitua Yesu ya voie da banaga batuturinama ya tubuḡa be ya voie da tauna yodi Tauwai yawasana ya tubuḡana. Be nama yodi aitauḡa ta vovo teyeteyena, taudi tokare inam yawasaninama kenakena nonoḡinama ta paḡona, 10baninama Mamaitua Yesu ya voie da tauna pirisi dosinama ya tubuḡana maika Melkisedek.

Nam seda wawaidima maika ko mia

11Inam kauidima adi giuma a toina ta kenakena, yaḡoro sibo kèi katakataimina, be nam teneteneḡina da kai katakataimi, baninama taumi ami noḡotama yakukuridima nam komawai beavaia kauana. 12Taumi yodi uma paratine sibo koyawai katakataina, be taumi nam aba ko kataiena, aubainama naumeki da taumi ko munaḡa pakane be seda adi waikatakataie Mamaitua na giuma sibo ai katakatai dokemina. Taumi seda wawaidima maika, yaḡoro susu ko kanikanina, be nam kani bagibaginama koma kanikanina. 13Aitau da yaḡoro susu e kanikanina, tauna inam gomana wawainama maika be Mamaitua na waikatakataima didimanidima nam i kataiedina. 14Be kani bagibaginama inam banaga nopodima batuturidima aubaidima. Taudi a raurubu be a kaikai guratena damone vere be gewagewa yodi kitedima a katai kauedina.

Copyright information for `DWW