Matthew 28

Yesu ya midisuḡu munaḡana

(Mk 16:1-11; Lk 24:1-12; Jn 20:1-18)

1Sabat raḡaninama murine, pomainama Sande raḡantomtom, Meri Magdalin be Meri ḡesau mate a naḡona kokoaga kivunama aubainama. 2Inam raḡanine anea ya yovoyovona, yoyo dosinama ya tubuḡana. Be anea ya naḡo kokoagae be yeku dosinama kokoaga matakedanama waimiditomnama yai rawakui ḡavoe ya naḡo, be tauna yekunama debane ya miana. 3Be anea kitanama maika keama, be na garama ḡavoḡavora tunutununama. 4Dabudine tauiḡara taudi a naira kauana, be naira ya kawa gusugusudi be a guri gidavana.

5Naumeki da anea waiwaivi ya riuedina, “Nam ko naira! Taugu è kataiena da taumi Yesu a tuparatuna, vutuna ko wanewanena. 6Tauna nam uma dabudine. Tauna kaite ya midisuḡu munaḡana, boni ya riuriuna maika. Ko verau be na kaba kenama gabunama ko kita. 7Be waiḡapa ko naḡo da na tauwai muriwatanama umanama ko riuedina, ‘Yesu ya guri be ya midisuḡu munaḡana, be yodi ya doka be e naḡonaḡona Galilima, be dabudine taumi tokare tauna ko kitana.’ Inam vutunaḡa è riuemina.”

8Naumeki da waiwaivi kokoaga a gosena, nopodima naira be mosari ya moḡavuna, be a manini a naḡona tauwai muriwatanama riuedima aubainama. 9Taudi a naḡonaḡo be Yesu yai raḡantenaḡe da ḡarodie ya tava be ya riuna, “Ebom.” Be waiwaivi tauna ḡarone a naḡo da tuapikedie a raupari, be kaḡanama a kaididi be a rauduneena. 10Dabudine Yesu taudi ya riuedina, “Nam ko naira! Ko naḡo be tasitasiguma ko riuedi da ta naḡona Galilima. Be dabudine taudi taugu ta kitaguna.”

Tauiḡara pirisi adi babadama ai varidina

11Naumeki da waiwaivi keda a naḡonaḡona maika, tauiḡara a naḡona meagaie pirisi adi babadama ḡarodie, be yaba matabudi a tubutubuḡana ai varidina. 12Dabudine pirisi adi babadama be babada ḡesaudima mate ai boru be adi ogama a taraḡina. Yodibe tauiḡara mane dosinama a utedi 13be a riuedina, “Ko naḡo be banaga umanama koi varidina, ‘Tauma kupie kè kena nuakoa, be debamaie Yesu na tauwai muriwatanama a tava be Yesu tubuḡinama a danenena.’ 14Be deḡoda gabeman uma giunama ima vaie, tokare tauma ka gwayedi da nam aba gewagewanama ko banavi.” 15Naumeki da tauiḡara mane a ragaudi be aba pirisi be babada ḡesaudima a riuriuedina nama a voiedina. Be inam gututunama Jius nopone ya daberarana, naumeki da yodi.

Yesu na tauwai muriwatanama ya riupore nawedina dobu matabuna nopodie

16Inam raḡanine tauwai muriwatana matabudi 11 a naḡona Galilima. Dabudine taudi a naḡona oyae deḡo Yesu dokane ya riuriuedina dabudine. 17Be raḡanine taudi Yesu a kitakitana, dabudine a rauduneena, be ḡesaudima taudi a noḡota bekubekuna. 18Naumeki da Yesu taudi ḡarodie ya tava be ya riuna, “Rewapana marae, be dobue matabudi Mamaitua taugu ya uteguna. 19Vutuna aubainama ko naḡo be banaga dobu matabuna nopone ko voiedi da yau tauwai muriwatanama ta tubuḡana. Be koi babataitodina Tamanama, Natunama be Arua Babau isedie. 20Be aba è riuriu vavasaḡemina, yabedima matabudi taudi koi katakataidi da ta voteyeteyedina. Be yà riuriu kauemina da taugu raḡan matabuna taumi mate, naumeki da raḡan damone.”

Copyright information for `DWW