Romans 6

Tauwai sumaḡa be gewagewa

1Be yodi nema tà voia bako? Gewagewa tà kaigurate be Mamaitua na raukiviverema e moraba, bo? 2Ibewa ḡoma! Tauda gewagewae tè guri be yodi nemanama gewagewae tà mia bako? 3Ko noḡonoḡoti bo ibewa da tauda aitauḡa Yesu Kerisoe tè babataitona, tauda yodi matabuda tè babataitona Yesu Keriso na gurima nopone. 4Vutuna aubainama babataitoe tauda Yesu mate a dobodana. Be tauna gurie ya midisuḡu munaḡana Mamaitua na rewapanama neneḡarine. Be inam rewapaninama teneḡine tauda mate, yawasana vaune tà mianana.

5Tauna na gurie tauda tauna mate tenaḡa. Vutuna aubainama na kaba midisuḡue tauda tauna mate tenaḡa. 6Baninama tè kataiena da tubuḡidama poranama Yesu mate a tuparatu tenaḡena. Vutuna aubainama tubuḡidama gewagewa tauwai nuapaḡoenama yodi na rewapanama ya kovina, be tauda nam gewagewa ḡarone tài yaraga munaḡa, 7baninama aitau da e gurina, gewagewa nam tauna e taukoni munaḡe. 8Be tauda tè kataiena da tauda Keriso mate tè gurina aubainama, Keriso mate tokare tà miana. 9Be mate tè kataie da Keriso ya midisuḡu munaḡana, tokare nam e guri munaḡa, baninama guri nam na rewapanama Yesu ḡarone ima kenakenana. 10Be Yesu tauna raḡan tenaḡa kava ya gurigurina, gewagewa na rewapanama yai kovina. Be yodi tauna na yawasanama Mamaitua na yawasanae e miamiana. 11Vutuna aubainama taumi mate ko noḡotimi da taumi gewagewae koya gurina, be Yesu Kerisoe ami yawasanama Mamaitua na yawasanae ko miana.

12Vutuna aubainama nam gewagewa koi anine da tubuḡimima ei bade. Uma tubuḡinama tokare e gurina. Nam gewagewa taumi e sorumi da taumi tubuḡa na ḡoanama gewegewedima koi muriwatanedi. 13Nam tunimima aiyabinama koi anine da gewagewa ta voiedi. Be ibewa da ko ute munaḡemina Mamaitua ḡarone, baninama taumi gurie be koya naḡona yawasanae. Vutuna aubainama yodi tunimima matabuna Mamaitua ko ute be koi anine da tunimima vutuna vere ta voiedina. 14Naumeki da yodi gewagewa nam ei bademi, baninama taumi nam tarawatu na waibadae koma miamiana, ibewa da taumi Mamaitua na raukiviverema na waibadae ko miamiana.

Tauda yodi nam gewagewa ei yarageda

15Be yodi aba tà voie? Tauda Mamaitua na raukiviverema na waibadae tà miamiana, be nam tarawatu na waibadae tama miamiana. Vutuna aubainama yodi gewagewa tà voie, bo? Ibewa ḡoma! 16Koya kataie bo ibewa da taumi aitau ko voteyeteyena taumi inam tauna na taunoyama? Vutuna aubainama deḡoda taumi gewagewa na taunoyama, taumi tokare ko gurina. Be deḡoda taumi Mamaitua ko voteyeteyena, taumi tokare Mamaitua na taunoyama be tauna ei yawasanimina. 17Taumi raḡan tenaḡa gewagewa yawai yaragemina, be Mamaitua tài kaiwena da yodi nuemima tabutabunama koya vitaredi be riukaua waikatakatainama yai katakataimi be taumi ko vovo teyeteyedina. 18Taumi gewagewae be Bada ya kaiporemi da yodi riukaua na yarayaragama.

19Taumi ami noḡotama vovo gwaḡegwaḡedima aubainama, yau giuma teketekedie yà giugiuna da taumi ko kataiena. Boni tunimima koyai utaedi da mira be gewagewa dosidima ḡarodie awai yaragana. Inam nama yodi tunimima koi utaedi da yaba didimanidima ḡarodie tai yaragana yawasana babaunama aubainama.

20Taumi gewagewa ḡarodie koyawai yaragana raḡandie, taumi didimana nam ko noḡonoḡotidina. 21Inam yabedima koya voivoiedina yodi kowai kawa tunimayaḡedina, damodie aba koya banavi? Nam aiyaba da naumeki guri! 22Be yodi taumi gewagewae be Bada ya kaiporemina da taumi yodi Mamaitua na taunoyama. Vutuna aubainama yodi taumi teneteneḡinama da Mamaitua na ḡoanama ko voiedina, yodibe taumi tokare koi rawa babau be damone taumi yawasana kenakena nonoḡinama ko paḡona. 23Baninama dà gewagewama na maesama inam guri, be Mamaitua na puyoma inam yawasana kenakena nonoḡinama, dà Badama Yesu Kerisoe.

Copyright information for `DWW