Exodus 40

1Og HERREN talede til Moses og sagde: 2På den første Dag i den første Måned skal du rejse Åbenbaringsteltets Bolig. 3Sæt så Vidnesbyrdets Ark derind og hæng Forhænget op for Arken. 4Og du skal bringe Bordet ind og ordne, hvad dertil hører, og bringe Lysestagen ind og sætte Lamperne på. 5Stil Guldalteret til Røgelsen op foran Vidnesbyrdets Ark og hæng Forhænget op foran Boligens Indgang. 6Stil Brændofferalteret op foran Indgangen til Åbenbaringsteltets Bolig 7og stil Vandkummen op mellem Åbenbaringsteltet og Alteret og hæld Vand deri. 8Rejs Forgården rundt om og hæng Forhænget op foran Forgårdens Indgang. 9Tag Salveolien og salv Boligen og alle Ting deli, og du skal hellige den med alt dens Tilbehør, så den bliver hellig. 10Du skal salve Brændofferalteret og alt dets Tilbehør og hellige Alteret, så det bliver højhelligt. 11Og du skal salve Vandkummen og Fodstykket og hellige den. 12Lad så Aron og hans Sønner træde hen til Åbenbaringsteltets Indgang, tvæt dem med Vand 13og ifør Aron de hellige Klæder. salv og hellig ham til at gøre Præstetjeneste for mig. 14Lad så hans Sønner træde frem, ifør dem Kjortler 15og salv dem, som du salver deres Fader, til at gøre Præstetjeneste for mig. Således skal det ske, for at et evigt Præstedømme kan blive dem til Del fra Slægt til Slægt i Kraft af denne Salvning, som du foretager på dem. 16Og Moses gjorde ganske som HERREN havde pålagt ham; således gjorde han. 17På den første Dag i den første Måned i det andet År blev Boligen rejst. 18Moses rejste Boligen, idet han anbragte Fodstykkerne, rejste Brædderne, stak Tværstængerne ind, rejste Pillerne, 19spændte Teltdækket ud over Boligen og lagde Teltdækkets Dække ovenover, som HERREN havde pålagt Moses. 20Derpå tog han Vidnesbyrdet og lagde det i Arken, stak Bærestængerne i Arken og lagde Sonedækket oven på den; 21så bragte han Arken ind i Boligen og hængte det indre Forhæng op og tilhyllede således Vidnesbyrdets Ark, som HERREN havde pålagt Moses. 22Derpå opstillede han Bordet i Åbenbaringsteltet ved Boligens nordre Væg uden for Forhænget, 23og han lagde Brødene i Række derpå for HERRENs Åsyn, som HERREN havde pålagt Moses. 24Derpå satte han Lysestagen ind i Åbenbaringsteltet lige over for Bordet, ved Boligens søndre Væg; 25og han satte Lamperne derpå for HERRENs Åsyn, som HERREN havde pålagt Moses. 26Derpå stillede han Guldalteret op i Åbenbaringsteltet foran Forhænget, 27og han tændte vellugtende Røgelse derpå, som HERREN havde pålagt Moses. 28Derpå hængte han Forhænget op for Boligens Indgang. 29Brændofferalteret opstillede han foran Indgangen til Åbenbaringsteltets Bolig og ofrede Brændofferet og Afgrødeofferet derpå, som HERREN havde pålagt Moses. 30Derpå opstillede han Vandkummen mellem Åbenbaringsteltet og Alteret og hældte Vand deri til Tvætning. 31Og Moses og Aron og hans Sønner tvættede deres Hænder og Fødder deri; 32når de gik ind i Åbenbaringsteltet og trådte hen til Alteret. tvættede de sig, som HERREN havde pålagt Moses. 33Så rejste han Forgården rundt om Boligen og Alteret og hængte Forhænget op for Forgårdens Indgang. Hermed var Moses færdig med Arbejdet. 34Da dækkede Skyen Åbenbaringsteltet, og HERRENs Herlighed fyldte Boligen; 35og Moses kunde ikke gå ind i Åbenbaringsteltet, fordi Skyen havde lagt sig derover, og HERRENs Herlighed fyldte Boligen. 36Men under hele deres Vandring brød Israeliterne op, når Skyen løftede sig fra Boligen; 37og når Skyen ikke løftede sig. brød de ikke op, men ventede, til den atter løftede sig. 38Thi HERRENs Sky lå over Boligen om Dagen, og om Natten lyste Ild i Skyen for alle Israeliternes Øjne under hele deres Vandring.
Copyright information for Dan