Genesis 5

1Dette er Adams Slægtebog. Dengang Gud skabte Mennesket, gjorde han det i Guds Billede; 2som Mand og Kvinde skabte han dem, og han velsignede dem og gav dem Navnet "Menneske", da de blev skabt. 3Da Adam havde levet i 130 År, avlede han en Søn, som var ham lig og i hans Billede, og han kaldte ham Set; 4og efter at Adam havde avlet Set, levede han 800 År og avlede Sønner og Døtre; 5således blev hans fulde Levetid 930 År, og derpå døde han. 6Da Set havde levet 105 År, avlede han Enosj; 7og efter at Set havde avlet Enosj, levede han 807 År og avlede Sønner og Døtre; 8således blev Sets fulde Levetid 912 År, og derpå døde han. 9Da Enosj havde levet 90 År, avlede han Henan; 10og efter at Enosj havde avlet Kenan, levede han 815 År og avlede Sønner og Døtre; 11således blev Enosjs fulde Levetid 905 År, og derpå døde han. 12Da Kenan havde levet 70 År, avlede han Mahalal'el; 13og efter at Kenan havde avlet Mahalal'el, levede han 840 År og avlede Sønner og Døtre; 14således blev Kenans fulde Levetid 910 År, og derpå døde han. 15Da Mahalal'el havde levet 65 År, avlede han Jered; 16og efter at Mahalal'el havde avlet Jered, levede han 830 År og avlede Sønner. og Døtre; 17således blev Mahalal'els fulde Levetid 895 År, og derpå døde han. 18Da Jered havde levet 162 År, avlede han Enok; 19og efter at Jered havde avlet Enok, levede han 800 År og avlede Sønner og Døtre; 20således blev Jereds fulde Levetid 962 År, og derpå døde han. 21Da Enok havde levet 65 År, avlede han Metusalem, 22og Enok vandrede med Gud; og efter at han havde avlet Metusalem, levede han 300 År og avlede Sønner og Døtre; 23således blev Enoks fulde Levetid 365 År; 24og Enok vandrede med Gud, og han var ikke mere, thi Gud tog ham. 25Da Metusalem havde levet 187 År, avlede han Lemek; 26og efter at Metusalem havde avlet Lemek, levede han 782 År og avlede Sønner og Døtre; 27således blev Metusalems fulde Levetid 969 År, og derpå døde han. 28Da Lemek havde levet 182 År, avlede han en Søn, 29som han gav Navnet Noa, idet, han sagde: "Han skal skaffe os. Trøst i vort møjefulde Arbejde med Jorden, som HERREN har forbandet." 30Og efter at Lemek havde avlet Noa, levede han 595 År og avlede Sønner og Døtre; 31således blev Lemeks fulde Levetid 777 År, og derpå døde han. 32Da Noa var 500 År gammel, avlede han Sem, Kam og Jafet.
Copyright information for Dan