Genesis 7

1Derpå sagde HERREN til Noa: Gå ind i Arken med hele dit Hus, thi dig har jeg fundet retfærdig for mine Øjne i denne Slægt. 2Af alle rene Dyr skal du tage syv Par, Han og Hun, og af alle urene Dyr eet Par, Han og Hun, 3ligeledes af Himmelens Fugle syv Par, Han og Hun, for at de kan forplante sig på hele Jorden. 4Thi om syv Dage vil jeg lade det regne på Jorden i fyrretyve Dage og fyrretyve Nætter og udslette alle Væsener, som jeg har gjort, fra Jordens Flade." 5Og Noa gjorde ganske som HERREN havde pålagt ham. 6Noa var 600 År gammel, da Vandfloden kom over Jorden. 7Noa gik med sine Sønner, sin Hustru og sine Sønnekoner ind i Arken for at undslippe Flodens Vande. 8De rene og de urene Dyr, Fuglene og alt, hvad der kryber på Jorden, 9gik Par for Par ind i Arken til Noa, Han og Hundyr, som Gud havde pålagt Noa. 10Da nu syv Dage var omme, kom Flodens Vande over Jorden; 11i Noas 600de Leveår på den syttende Dag i den anden Måned, den Dag brast det store Verdensdybs Kilder, og Himmelens Sluser åbnedes, 12og Regnen faldt over Jorden i fyrretyve Dage og fyrretyve Nætter. 13Selvsamme Dag gik Noa ind i Arken og med ham hans Sønner Sem, Kam og Jafet, hans Hustru og hans tre Sønnekoner 14og desuden alle vildtlevende Dyr efter deres Arter, alt Kvæg efter dets Arter, alt Kryb på Jorden efter dets Arter og alle Fugle efter deres Arter, alle Fugle, alt, hvad der har Vinger; 15af alt Kød, som har Livsånde, gik Par for Par ind i Arken til Noa; 16Han og Hundyr af alt Kød gik ind, som Gud havde påbudt, og HERREN lukkede efter ham. 17Da kom Vandfloden over Jorden i fyrretyve Dage, og Vandet steg og løftede Arken, så den hævedes over Jorden. 18Og Vandet steg og stod højt over Jorden, og Arken flød på Vandet; 19og Vandet steg og steg over Jorden, så de højeste Bjerge under Himmelen stod under Vand; 20femten Alen stod Vandet over dem, så Bjergene stod helt under Vand. 21Da omkom alt Kød, som rørte sig på Jorden, Fugle, Kvæg, vildtlevende Dyr og alt Kryb på Jorden og alle Mennesker; 22alt, i hvis Næse det var Livets Ånde, alt, hvad der var på det faste Land, døde. 23Således udslettedes alle Væsener, der var på Jordens Flade, Mennesker, Kvæg, Kryb og Himmelens Fugle; de udslettedes af Jorden, og tilbage blev kun Noa og de, der var hos ham i Arken. 24Vandet steg over Jorden i 150 Dage.
Copyright information for Dan