Hosea 14

1Israel, vend om til HERREN din Gud, thi du faldt ved din Brøde. 2Tag Angersord med og vend jer atter til HERREN; sig til ham: "Tilgiv al vor Brøde, vær nådig! Vi betaler med Læbernes F1ugt. 3Vi vil ej søge Hjælp hos Assur, ej lide på Stridshest, vi kalder ej mer vore Hænders Værk vor Gud; hos dig finder faderløs Medynk." 4Jeg læger deres Frafald, elsker dem frivilligt, min Vrede har vendt sig fra dem. 5Jeg vil være Israel som Dug, han skal blomstre som Liljen, Rod skal han slå som en Poppel 6og bugne af Skud, som et Olietræ stå i Pragt, som Libanon dufte. 7Atter skal de bo i min Skygge, Korn skal de avle, skyde som en Vinstok med Ry som Libanons Vin. 8Hvad skal Efraim mere med Afguder? Jeg hører ham, ser ned til ham. Jeg er som en grøn Cypres, du får din Frugt fra mig. 9Hvem er så viis, at han fatter det, så klog, at han ved det? Thi rette er HERRENs Veje; retfærdige vandrer på dem, men Syndere snubler på dem.
Copyright information for Dan