Jeremiah 47

1HERRENs Ord, som kom til profeten Jeremias om filistrene, før Farao slog Gaza. 2Så siger HERREN: Se, Vande stiger fra Nord, de bliver en Strøm, der svømmer over, de oversvømmer Landet og dets Fylde, Byerne og dem, som bor der. Menneskene skriger og jamrer, alle, som bor i Landet. 3For Lyden af hans Hingstes Hovslag, hans Vognes Drøn, hans raslende Hjul får Fædre ej set efter Bøm, thi Hænderne er slappe, 4nu Dagen er kommet at ødelægge alle Filistre, at udrydde hver Hjælper, som levnes Tyrus og Zidon; thi HERREN ødelægger Filisterne, Resten af Kaftors Ø. 5Skaldet er Gaza blevet, Askalon tilintetgjort. Du Rest af Anakiter, hvor længe vil du såre dig? 6Ve, HERRENs Sværd, hvornår vil du falde til Ro? Far i din Skede, hvil og vær stille! 7Hvorledes får det Ro, når HERREN opbød det mod Askalon og Havets Strand og stævned det did?
Copyright information for Dan