Job 38

1Så svarede HERREN Job ud fra Stormvejret og sagde: 2"Hvem fordunkler mit Råd med Ord, som er uden Mening? 3Omgjord som en Mand dine Lænder, jeg vil spørge, og du skal lære mig! 4Hvor var du, da jeg grundede Jorden? Sig frem, om du har nogen Indsigt! 5Hvem bestemte dens Mål - du kender det jo - hvem spændte Målesnor ud derover? 6Hvorpå blev dens Støtter sænket, hvem lagde dens Hjørnesten, 7mens Morgenstjernerne jubled til Hobe, og alle Gudssønner råbte af Glæde? 8Hvem stængte for Havet med Porte, dengang det brusende udgik af Moders Skød, 9dengang jeg gav det Skyen til Klædning og Tågemulm til Svøb, 10dengang jeg brød det en Grænse og indsatte Portslå og Døre 11og sagde: "Hertil og ikke længer! Her standse dine stolte Vover!" 12Har du nogen Sinde kaldt Morgenen frem, ladet Morgenrøden vide sit Sted, 13så den greb om Jordens Flige og gudløse rystedes bort, 14så den dannedes til som Ler under Segl, fik Farve, som var den en Klædning? 15De gudløses Lys toges fra dem, den løftede Arm blev knust. 16Har du mon været ved Havets Kilder, har du mon vandret på Dybets Bund? 17Mon Dødens Porte har vist sig for dig, skued du Mulmets Porte? 18Så du ud over Jordens Vidder? Sig frem, om du ved, hvor stor den er! 19Hvor er Vejen til Lysets Bolig, og hvor har Mørket mon hjemme, 20så du kunde hente det til dets Rige og bringe det hen på Vej til dets Bolig? 21Du ved det, du blev jo født dengang, dine Dages Tal er jo stort! 22Har du været, hvor Sneen gemmes, og skuet, hvor Hagelen vogtes, 23den, jeg gemmer til Trængselens Tid, til Kampens og Krigens Dag? 24Hvor er Vejen did, hvor Lyset deler sig, hvor Østenvinden spreder sig ud over Jorden? 25Hvem åbnede Regnen en Rende og Tordenens Lyn en Vej 26for at væde folketomt Land, Ørkenen, hvor ingen bor, 27for at kvæge Øde og Ødemark og fremkalde Urter i Ørkenen? 28Har Regnen mon en Fader, hvem avlede Duggens Dråber? 29Af hvilket Skød kom Isen vel frem, hvem fødte mon Himlens Rim? 30Vandet størkner som Sten, Dybets Flade trækker sig sammen. 31Knytter du Syvstjernens Bånd, kan du løse Orions Lænker? 32Lader du Aftenstjemen gå op i Tide, leder du Bjørnen med Unger? 33Kender du Himmelens Love, fastsætter du dens Magt over Jorden? 34Kan du løfte Røsten til Sky, så Vandskyl adlyder dig? 35Sender du Lynene ud, så de går, og svarer de dig: "Her er vi!" 36Hvem lagde Visdom i sorte Skyer, hvem gav Luftsynet Kløgt? 37Hvem er så viis, at han tæller Skyerne, hvem hælder Himmelens Vandsække om, 38når Jorden ligger i Ælte, og Leret klumper sig sammen? 39Jager du Rov til Løvinden, stiller du Ungløvers hunger, 40når de dukker sig i deres Huler; ligger på Lur i Krat? 41Hvem skaffer Ravnen Æde, når Ungerne skriger til Gud og flakker om uden Føde?
Copyright information for Dan