Mark 16

1Og da Sabbaten var forbi købte Maria Magdalene og Maria, Jakobs Moder, og Salome vellugtende Salver for at komme og Salve ham. 2Og meget årle på den første Dag i Ugen komme de til Graven, da Solen var stået op. 3Og de sagde til hverandre: "Hvem skal vælte os Stenen fra Indgangen til Graven?" 4Og da de så op, bleve de var, at Stenen var væltet fra; (thi den var meget stor) 5Og da de kom ind i Graven, så de en Yngling sidde ved den højre Side, iført et hvidt Klædebon, og de forfærdedes. 6Men han siger til dem: "Forfærdes ikke! I lede efter Jesus at Nazareth, den korsfæstede; han er opstanden, han er ikke her, se, der er Stedet, hvor de lagde ham. 7Men går bort, siger til hans Disciple og til Peter at han går forud for eder til Galilæa; der skulle I se ham, som han har sagt eder." 8Og de gik ud og flyede fra Graven; thi Skælven og Forfærdelse betog dem; og de sagde ikke noget til nogen; thi de frygtede. 9Men da han var opstanden årle den første Dag i Ugen, åbenbaredes han først for Maria Magdalene, af hvem han havde uddrevet syv onde Ånder. 10Hun gik hen og forkyndte det for dem, der havde været med ham, og som sørgede og græd. 11Og da disse hørte, at han levede og var set af hende, troede de det ikke. 12Men derefter åbenbaredes han for to af dem på Vejen i en anden Skikkelse, medens de gik ud på Landet. 13Og disse gik hen og forkyndte de andre det. Ikke heller dem troede de. 14Siden åbenbaredes han for de elleve selv, medens de sade til Bords, og han bebrejdede dem deres Vantro og Hjerters Hårdhed, fordi de ikke havde troet dem, som havde set ham opstanden. 15Og han sagde til dem: "Går ud i al Verden og prædiker Evangeliet for al Skabningen! 16Den, som tror og bliver døbt, skal blive frelst; men den, som ikke tror, skal blive fordømt. 17Men disse Tegn skulle følge dem, som tro: I mit Navn skulle de uddrive onde Ånder; de skulle tale med nye Tunger; 18de skulle tage på Slanger, og dersom de drikke nogen Gift, skal det ikke skade dem; på syge skulle de lægge Hænder, og de skulle helbredes." 19Så blev Herren efter at han havde talt med dem, optagen til Himmelen og satte sig ved Guds højre Hånd. 20Men de gik ud og prædikede alle Vegne, idet Herren arbejdede med og stadfæstede Ordet ved de medfølgende Tegn.
Copyright information for Dan