Numbers 2

1HERREN talede til Moses og, Aron og sagde: 2Israeslitene skal lejre sig hver under sit Felttegn, under sit Fædrene hus's Mærke; i en Kreds om Åbenbaringsteltet skal de lejre sig. 3På Forsiden mod Øst skal Juda lejre sig under sin Lejrs Felttegn, Hærafdeling for Hærafdeling, med Nahasjon, Amminadabs Søn, som Øverste over Judæerne; 4de mønstrede, som udgør hans Hærafdeling, løber op til 74600 Mand. 5Ved Siden af ham skal Issakars Stamme lejre sig med Netanel, Zuars Søn, som Øverste over Issakariterne; 6de mønstrede, som udgør hans Hærafdeling, løber op til 54 400 Mand. 7Dernæst Zebulons Stamme med Eliab, Helons Søn, som Øverste over Zebuloniterne; 8de mønstrede, som udgør hans Hærafdeling, løber op til 57 400 Mand. 9De mønstrede i Judas Lejr udgør i alt 186 400 Mand, Hærafdeling for Hærafdeling. De skal bryde op først. 10Ruben skal lejre sig under sin Lejrs Felttegn mod Syd, Hærafdeling for Hærafdeling, med Elizur, Sjedeurs Søn, som Øverste over Rubeniterne; 11de mønstrede, som udgør hans Hærafdeling, løber op til 46 500 Mand. 12Ved Siden af ham skal Simeons Stamme lejre sig med Sjelumiel, Zurisjaddajs Søn, som Øverste over Simeoniterne; 13de mønstrede, som udgør hans Hærafdeling, løber op til 59300 Mand. 14Dernæst Gads Stamme med Eljasaf, Reuels Søn, som Øverste over Gadiferne; 15de mønstrede, som udgør hans Hærafdeling, løber op til 45 650 Mand. 16De mønstrede i Rubens Lejr udgør i alt 151 450 Mand, Hærafdeling for Hærafdeling. De skal bryde op i anden Række. 17Derpå skal Åbenbaringsteltet, Leviternes Lejr, bryde op midt imellem de andre Lejre; i den Rækkefølge, de lejrer sig, skal de bryde op, hver på sin Plads, Felttegn for Felttegn. 18Efraim skal lejre sig under sin Lejrs Felttegn mod Vest med Elisjama, Ammihuds Søn, som Øverste over Efraimiterne; 19de mønstrede, som udgør hans Hærafdeling, løber op til 40 500 Mand. 20Ved Siden af ham skal Manasses Stamme lejre sig med Gamliel, Pedazurs Søn, som Øverste over Manassiterne; 21de mønstrede, som udgør hans Hærafdeling, løber op til 32 200 Mand. 22Dernæst Benjamins Stamme med Abidan, Gidonis Søn, som Øverste over Benjaminiterne; 23de mønstrede, som udgør hans Hærafdeling, løber op til 35 400 Mand. 24De mønstrede i Efraims Lejr udgør i alt 108 100 Mand, Hærafdeling for Hærafdeling. De skal bryde op i tredje Række. 25Dan skal lejre sig under sin Lejrs Felttegn mod Nord, Hærafdeling for Hærafdeling, med Ahiezer, Ammisjaddajs Søn, som Øverste over Daniterne; 26de mønstrede, som udgør hans Hærafdeling, løber op til 62 700 Mand. 27Ved Siden af ham skal Asers Stamme lejre sig med Pagiel, Okrans Søn, som Øverste over Aseriterne; 28de mønstrede, som udgør hans Hærafdeling, løber op til 41 500 Mand. 29Dernæst Naftalis Stamme med Ahira, Enans Søn, som Øverste over Naftaliterne; 30de mønstrede, som udgør hans Hærafdeling, løber op fil 53 400 Mand. 31De mønstrede i Dans Lejr udgør i alt 157600 Mand. De skal bryde op sidst, Felttegn for Felttegn. 32Det var de mønstrede af Israeliterne efter deres Fædrenehuse, alle de mønstrede i Lejrene, Hærafdeling for Hærafdeling, 603 550 Mand. 33Men Leviterne mønstredes ikke sammen med de andre Israelitter, således som HERREN havde pålagt Moses. 34Og ganske som HERREN havde pålagt Moses, slog Israeliterne Lejr, Felttegn for Felttegn, og i den Rækkefølge brød de op, enhver med sine Slægter, med sit Fædrenehus.
Copyright information for Dan