Psalms 112

1Halleluja! Salig er den, der frygter Herren og ret har lyst til hans bud! 2Hans Æt bliver mægtig på Jord, den oprigtiges Slægt velsignes; 3Velstand og Rigdom er i hans Hus, hans Retfærdighed varer evindelig. 4For den oprigtige oprinder Lys i Mørke; han er mild, barmhjertig retfærdig. 5Salig den, der ynkes og låner ud og styrer sine Sager med Ret; 6thi han rokkes aldrig i Evighed, den retfærdige ihukommes for evigt; 7han frygter ikke for onde Tidender, hans Hjerte er trøstigt i Tillid, til HERREN; 8fast er hans Hjerte og uden Frygt, indtil han skuer sine Fjender med Fryd; 9til fattige deler han rundhåndet ud, hans Retfærdighed varer evindelig; med Ære løfter hans Horn sig. 10Den gudløse ser det og græmmer sig, skærer Tænder og går til Grunde; de gudløses Attrå bliver til intet.
Copyright information for Dan