Psalms 116

1Halleluja! Jeg elsker Herren, thi han hører min røst, min tryglende bøn, 2ja, han bøjed sit Øre til mig, jeg påkaldte HERRENs Navn. 3Dødens Bånd omspændte mig, Dødsrigets Angster greb mig, i Trængsel og Nød var jeg stedt. 4Jeg påkaldte HERRENs Navn: "Ak, HERRE, frels min Sjæl!" 5Nådig er HERREN og retfærdig, barmhjertig, det er vor Gud; 6HERREN vogter enfoldige, jeg var ringe, dog frelste han mig. 7Vend tilbage, min Sjæl, til din Ro, thi HERREN har gjort vel imod dig! 8Ja, han fried min Sjæl fra Døden, mit Øje fra Gråd, min Fod fra Fald. 9Jeg vandrer for HERRENs Åsyn udi de levendes Land; 10jeg troede, derfor talte jeg, såre elendig var jeg, 11sagde så i min Angst: "Alle Mennesker lyver!" 12Hvorledes skal jeg gengælde HERREN alle hans Velgerninger mod mig? 13Jeg vil løfte Frelsens Bæger og påkalde HERRENs Navn. 14Jeg vil indfri HERREN mine Løfter i Påsyn af alt hans Folk. 15Kostbar i HERRENs Øjne er hans frommes Død. 16Ak, HERRE, jeg er jo din Tjener, din Tjener, din Tjenerindes Søn, mine Lænker har du løst. 17Jeg vil ofre dig Lovprisningsoffer og påkalde HERRENs Navn; 18mine Løfter vil jeg indfri HERREN i Påsyn af alt hans Folk 19i HERRENs Hus's Forgårde og i din Midte, Jerusalem!
Copyright information for Dan