Psalms 138

1(Af David.) Jeg vil prise dig HERRE, at hele lovsynge dig for Guderne; 2jeg vil tilbede, vendt mod dit hellige Tempel, og mere end alt vil jeg prise dit Navn for din Miskundheds og Trofastheds Skyld; thi du har herliggjort dit Ord. 3Den Dag jeg råbte, svared du mig, du gav mig Mod, i min Sjæl kom Styrke. 4Alle Jordens Konger skal prise dig, HERRE, når de hører din Munds Ord, 5og synge om HERRENs Veje; thi stor er HERRENs Ære, 6thi HERREN er ophøjet, ser til den ringe, han kender den stolte i Frastand. 7Går jeg i Trængsel, du værger mig Livet, mod Fjendernes Vrede udrækker du Hånden, din højre bringer mig Frelse. 8HERREN vil føre det igennem for mig, din Miskundhed, HERRE, varer evindelig. Opgiv ej dine Hænders Værk!
Copyright information for Dan