Psalms 146

1Halleluja! Pris HERREN, min Sjæl! 2Jeg vil prise HERREN hele mit Liv, lovsynge min Gud, så længe jeg lever. 3Sæt ikke eders Lid til Fyrster, til et Menneskebarn, der ikke kan hjælpe! 4Hans Ånd går bort, han bliver til Jord igen, hans Råd er bristet samme Dag. 5Salig den, hvis Hjælp er Jakobs Gud, hvis Håb står til HERREN hans Gud, 6som skabte Himmel og Jord, Havet og alf, hvad de rummer, som evigt bevarer sin Trofasthed 7og skaffer de undertrykte Ret, som giver de sultne Brød! HERREN løser de fangne, 8HERREN åbner de blindes Øjne, HERREN rejser de bøjede, HERREN elsker de retfærdige, 9HERREN vogter de fremmede, opholder faderløse og Enker, men gudløses Vej gør han kroget. 10HERREN er Konge for evigt, din Gud, o Zion, fra Slægt til Slægt. Halleluja!
Copyright information for Dan