Psalms 82

1(En Salme af Asaf.) Gud står frem i Guders Forsamling midt iblandt Guder holder han Dom 2"Hvor længe vil I dømme uredeligt og holde med de gudløse? - Sela. 3Skaf de ringe og faderløse Ret, kend de arme og nødstedte fri; 4red de ringe og fattige, fri dem ud af de gudløses Hånd! 5Dog, de kender intet, sanser intet, i Mørke vandrer de om, alle Jordens Grundvolde vakler. 6Jeg har sagt, at I er Guder, I er alle den Højestes Sønner; 7dog skal I dø som Mennesker, styrte som en af Fyrsterne!" 8Rejs dig, o Gud, døm Jorden, thi alle Folkene får du til Arv!
Copyright information for Dan