Psalms 100

1(En Salme. Til Takofferet.) Råb af Fryd for HERREN, al jorden, 2tjener HERREN med Glæde, kom for hans Åsyn med Jubel! 3Kend, at HERREN er Gud! Han skabte os, vi er hans, hans Folk og den Hjord, han vogter. 4Gå ind i hans Porte med Takkesang, med Lovsange ind i hans Forgårde, tak ham og lov hans Navn! 5Thi god er HERREN, hans Miskundhed varer evindelig, fra Slægt til Slægt hans Trofasthed!
Copyright information for Dan