Psalms 102

1(Bøn af en elendig, når hans Kraft svigter, og han udøser sin Klage for HERREN.) HERRE, lyt til min bøn, lad mit råb komme til dig, 2skjul dog ikke dit Åsyn for mig; den Dag jeg stedes i Nød, bøj da dit Øre til mig; når jeg kalder, så skynd dig og svar mig! 3Thi mine Dage svinder som Røg, mine Ledemod brænder som Ild; 4mit Hjerte er svedet og - visnet som Græs, thi jeg glemmer at spise mit Brød. 5Under min Stønnen klæber mine Ben til Huden; 6jeg ligner Ørkenens Pelikan, er blevet som Uglen på øde Steder; 7om Natten ligger jeg vågen og jamrer så ensom som Fugl på Taget; 8mine Fjender håner mig hele Dagen; de der spotter mig, sværger ved mig. 9Thi Støv er mit daglige Brød, jeg blander min Drik med Tårer 10over din Harme og Vrede, fordi du tog mig og slængte mig bort; 11mine Dage hælder som Skyggen, som Græsset visner jeg hen. 12Men du troner evindelig, HERRE, du ihukommes fra Slægt til Slægt; 13du vil rejse dig og forbarme dig over Zion, når Nådens Tid, når Timen er inde; 14thi dine Tjenere elsker dets Sten og ynkes over dets Grushobe. 15Og HERRENs Navn skal Folkene frygte, din Herlighed alle Jordens Konger; 16thi HERREN opbygger Zion, han lader sig se i sin Herlighed; 17han vender sig til de hjælpeløses Bøn, lader ej deres Bøn uænset. 18For Efterslægten skal det optegnes, af Folk, der skal fødes, skal prise HERREN; 19thi han ser ned fra sin hellige Højsal, HERREN skuer ned fra Himmel til Jord 20for at høre de fangnes Stønnen og give de dødsdømte Frihed, 21at HERRENs Navn kan forkyndes i Zion, hans - Pris i Jerusalem, 22når Folkeslag og Riger til Hobe samles for at tjene HERREN. 23Han lammed min Kraft på Vejen, forkorted mit Liv. 24Jeg siger: Min Gud, tag mig ikke bort i Dagenes Hælvt! Dine År er fra Slægt til Slægt. 25Du grundfæsted fordum Jorden, Himlene er dine Hænders Værk; 26de falder, men du består, alle slides de op som en Klædning; 27som Klæder skifter du dem; de skiftes, men du er den samme, og dine År får aldrig Ende! 28Dine Tjeneres Børn fæster Bo, deres Sæd skal bestå for dit Åsyn.
Copyright information for Dan