Psalms 11

(Til sangmesteren. Af David.) Jeg tager min Tilflugt til HERREN! Hvor kan I sige til min Sjæl: "Fly som en Fugl til Bjergene! Thi se, de gudløse spænder Buen, lægger Pilen til Rette på Strengen for i Mørke at ramme de oprigtige af Hjertet. Når selv Grundpillerne styrter, hvad gør den retfærdige da?" HERREN er i sin hellige Hal, i Himlen er HERRENs Trone; på Jorderig skuer hans Øjne ned, hans Blik ransager Menneskens Børn; retfærdige og gudløse ransager HERREN; dem, der elsker Uret, hader hans Sjæl; over gudløse sender han Regn af Gløder og Svovl, et Stormvejr er deres tilmålte Bæger. Thi retfærdig er HERREN, han elsker at øve Retfærd, de oprigtige skuer hans Åsyn!
Copyright information for Dan