Psalms 11

1(Til sangmesteren. Af David.) Jeg tager min Tilflugt til HERREN! Hvor kan I sige til min Sjæl: "Fly som en Fugl til Bjergene! 2Thi se, de gudløse spænder Buen, lægger Pilen til Rette på Strengen for i Mørke at ramme de oprigtige af Hjertet. 3Når selv Grundpillerne styrter, hvad gør den retfærdige da?" 4HERREN er i sin hellige Hal, i Himlen er HERRENs Trone; på Jorderig skuer hans Øjne ned, hans Blik ransager Menneskens Børn; 5retfærdige og gudløse ransager HERREN; dem, der elsker Uret, hader hans Sjæl; 6over gudløse sender han Regn af Gløder og Svovl, et Stormvejr er deres tilmålte Bæger. 7Thi retfærdig er HERREN, han elsker at øve Retfærd, de oprigtige skuer hans Åsyn!
Copyright information for Dan