Psalms 113

1Halleluja! Pris, I Herrens tjenere, pris Herrens navn! 2Herrens navn være lovet fra nu og til evig tid; 3fra sol i opgang til sol i bjærge være Herrens navn lovpriset! 4Over alle folk er Herren ophøjet, hans herlighed højt over himlene. 5Hvo er som HERREN vor Gud, som rejste sin Trone i det høje 6og skuer ned i det dybe - i Himlene og på Jorden - 7som rejser den ringe af Støvet, løfter den fattige op af Skarnet 8og sætter ham mellem Fyrster, imellem sit Folks Fyrster, 9han, som lader barnløs Hustru sidde som lykkelig Barnemoder!
Copyright information for Dan