Psalms 114

1Halleluja! Da Israel drog fra Ægypten, Jakobs Hus fra det stammende Folk, 2da blev Juda hans Helligdom, Israel blev hans Rige. 3Havet så det og flyede, Jordan trak sig tilbage, 4Bjergene sprang som Vædre, Højene hopped som Lam. 5Hvad fejler du, Hav, at du flyr, Jordan, hvi går du tilbage, 6hvi springer I Bjerge som Vædre, hvi hopper I Høje som Lam? 7Skælv, Jord, for HERRENs Åsyn, for Jakobs Guds Åsyn, 8han, som gør Klipper til Vanddrag, til Kildevæld hården Flint!
Copyright information for Dan