Psalms 117

1Halleluja! Lovsyng HERREN, alle I Folk, pris ham, alle Stammer, 2thi stor er hans Miskundhed mod os, HERRENs Trofasthed varer evindelig!
Copyright information for Dan